Krštenje Gospodinovo
nedjelja, 08. 01. 2023.

Mise su danas:
Basel, u 11.00 sati
Liestal, u 13.00 sati
Danas je blagoslov soli i vode

Blagoslov obitelji:
DANAS
u Baselu i Liestalu
MOŽETE UZETI u velikoj koverti sve potrebno za blagoslov:
- BLAGOSLOVLJENU VODU U BOČICI
- NALJEPNICU ZA BLAGOSLOV...
i blagosloviti svoje obitelji,,,

Misna čitanja

 

Prvo čitanje (Iz 42, 1-4.6-7)

Čitanje Knjige proroka Izaije

Ovo Govori Gospodin: »Evo sluge mojega koga podupirem, mog izabranika, miljenika duše moje. Na njega sam svoga duha izlio, on će donijeti pravo narodima. Vikati neće, neće bučiti, glas mu se neće čuti po trgovima. Trske napuknute prelomiti neće, stijenja što tinja neće ugasiti. Po istini on će donijeti pravo, neće sustati niti smalaksati dok na zemlji ne uspostavi pravo. Otoci žude za naukom njegovim. Ja, Gospodin, u pravdi te pozvah, čvrsto za ruku te uzeh; oblikovah te i postavih za savez narodu i svjetlost pucima, da otvoriš oči slijepima, da izvedeš sužnja iz zatvora, iz tamnice one što žive u tami.« 
Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam: Ps 29

Pripjev: Gospodin narod svoj mirom blagoslivlje.

Prinesite Gospodinu, sinovi Božji,
prinesite Gospodinu slavu njegova imena,
poklonite se Gospodinu u svetištu njegovu!

Čuj! Gospodin nad vodama,
Gospodin nad vodama silnim!
Čuj! Gospodin u sili,
Gospodin u veličanstvu!

Čuj! Bog veličanstveni zagrmje,
a u hramu njegovu svi kliknuše: Slava!
Gospodin nad vodama stoluje,
stoluje Gospodin – kralj dovijeka!

 

Drugo čitanje (Dj 190, 34-38)

Čitanje Djela apostolskih

U one dane Petar prozbori i reče: »Sad uistinu shvaćam da Bog nije pristran, nego – u svakom je narodu njemu mio onaj koji ga se boji i čini pravdu. Riječ posla sinovima Izraelovim navješćujući im evanđelje: mir po Isusu Kristu; on je Gospodar sviju. Vi znate što se događalo po svoj Judeji, počevši od Galileje, nakon krštenja koje je propovijedao Ivan: kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, njega koji je, jer Bog bijaše s njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao.«
Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije Evanđelja: Mk 9, 6
Otvoriše se nebesa i glas Očev zaori: Ovo je Sin moj, ljubljeni! Slušajte ga!

 

Evanđelje: Mt 3, 13-17

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Dođe Isus iz Galileje na Jordan Ivanu da ga on krsti. Ivan ga odvraćaše: »Ti mene treba da krstiš, a ti da k meni dolaziš?« Ali mu Isus odgovori: »Pusti sada! Ta dolikuje nam da tako ispunimo svu pravednost!« Tada mu popusti. Odmah nakon krštenja izađe Isus iz vode. I gle! Otvoriše se nebesa i ugleda Duha Božjega gdje silazi kao golub i spušta se na nj. I eto glasa s neba: »Ovo je Sin moj, ljubljeni! U njemu mi sva milina!«
Riječ Gospodnja.

 

Duhovna misao


Kako je samo velik dar krštenja!

 

Draga braćo i sestre!

Danas slavimo krštenje Isusovo. Svi smo kršteni. Pozvani smo zbog toga danas dobro promisliti i razmisliti o svome krštenju. Krštenje, odnosno krsni list, nije neka članska iskaznica pripadnosti Crkvi. Naše krštenje bi nas trebalo sjediniti s Isusom Kristom. Po krštenju svaki kršćanin prima  „novi život u Isusu Kristu". Po krštenju postajemo Tijelo Kristovo - Crkva, mistično Tijelo Kristovo. Postajemo ljubljena djeca Božja. Primamo vječni život. Kada bismo razumjeli kako je samo velik dar krštenje i kada bismo razumjeli kolike i kako velike darove primamo po sakramentu krštenja, kada bismo toga postali svjesni, nitko od nas ne bi bio sretniji i radosniji.

 

Isusovo krštenje

Na današnju nedjelju koja slijedi svetkovinu Bogojavljenja, slavimo Krštenje Gospodinovo. Bio je to prvi čin njegova javnog života, koji opisuju sva četiri Evanđelja. Napunivši tridesetu godinu života, Isus je napustio Nazaret, otišao na rijeku Jordan i, sred mnoštva, dao se krstiti od Ivana Krstitelja. Piše evanđelist Matej: "I odmah, čim izađe iz vode, ugleda otvorena nebesa i Duha poput goluba gdje silazi na nj, a glas se zaori s nebesa: Ti si Sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina!" U tim riječima "Ti si Sin moj, Ljubljeni!" otkriva se što je vječni život: to je sinovski odnos s Bogom, onaj odnos koji je Isus živio, objavio ga i podario nama. Kada bismo postali toga potpuno svjesni, naš bi život postao trajno zahvaljivanje što smo Kristovi, što smo kršćani i živjeli bismo kao ljubljena djeca Božja.

 

Sakramenat krštenja je dar

Prvo što trebamo razumjeti je da je sakramenat krštenja Božji dar. Nitko ne može postati kršćanin nekom svojom voljom, nego kršćanin može biti rođen jedino iz Isusa Krista kako kaže i tvrdi sv. Ivan apostol: »A svima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime: koji nisu rođeni ni od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego - od Boga« (Iv 1,12. 13).

 

Po sakramentu krštenja Bog nam daruje oproštenje istočnog ili prvog (Adamovog) grijeha i svih drugih grijeha
Apostol Pavao u Poslanici Rimljanima piše: »Jer su svi sagriješili i lišeni su Božje slave« (Rim 3,23).

 

Kako se može čovjek „nanovo roditi“ od Boga? 
Po sakramentu krštenja čovjek se nanovo rađa, skida staroga čovjeka Adama i oblači novoga čovjeka Isusa Krista; oblači se u „silu odozgo“, u snagu Duha Svetoga, koji zahvaća cijelog čovjeka i on u popunosti živi jedan novi život, život što ga daruje Kristov Duh, što bi sveti Pavao rekao: „Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. A što sada živim u tijelu, u vjeri živim u Sina Božjega koji me ljubio i predao samoga sebe za mene“ (Gal 2, 20).

 

Dar veličine krštenja je: „novi život u Isusu Kristu“

To je dar veličine krštenja - „novi život u Isusu Kristu: „Ovo govorim i zaklinjem u Gospodinu: ne živite više kao što pogani žive - u ispraznosti pameti njihove: zamračena uma, udaljeni od života Božjega, sve zbog neznanja koje je u njima, zbog okorjelosti srca njihova. Sami su sebe otupili i podali se razvratnosti da bi u pohlepi počinjali svaku nečistoću. Vi pak ne naučiste tako Krista, ako ste ga doista čuli i u njemu bili poučeni kako je istina u Isusu: da vam je odložiti prijašnje ponašanje, starog čovjeka, (Adama) koga varave požude vode u propast, a obnavljati se duhom svoje pameti i obući novog čovjeka, (Isusa Krista) po Bogu stvorena u pravednosti i svetosti istine“ (Ef, 4, 17-24).

Zato Isus svojim učenicima daje nalog: „Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetogai učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio“ (Mt 28,19).

 

Po sakramentu krštenja darovano nam je Božje sinovstvo po Isusu Kristu

Po sakramentu krštenja nama je darovano Božje sinovstvo po Isusu Kristu: „Ti si Sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina!" Čudesne li stvarnosti: osoba, po krštenju, biva pridružena jedincatom i jedinstvenom Isusovu odnosu s Bogom Ocem, tako da se riječi, koje su se zaorile s Neba o Isusovu krštenju, obistinjuju na svakom muškarcu i svakoj ženi koji se po sakramentu krštenja „ponovno rađaju“ iz vode i Duha Svetoga: Ti si sin moj, ljubljeni! Kako je lijepo čuti da je svatko od nas od Boga željen, voljen i ljubljen. U tom odnosu s Bogom, krštenje je uprvo „nanovo biti rođen“, odnosno postati ono što u biti i jesmo, postati djeca Oca Nebeskoga, Oca kojeg ne vidimo, ali u kojeg vjerujemo i kojega u srcu poznajemo po njegovom ljubljenom Sinu Isusu Kristu i to kao svog Oca i Oca sve naše braće, koji je beskrajno dobar i vjeran otac.

 

Po krštenju nam se daje vječni život

Kad ovu činjenicu imamo pred očima, pitamo se kolika bi to trebala biti radost za kršćanske roditelje, kada dijete rođeno iz njihove ljubavi, donesu na krštenje i vide kako se njihovo ljubljeno dijete ponovno rađa iz Božje ljubavi, iz Isusa Krista po njegovoj Crkvi i to u vjeri roditelja u kojoj se dijete jedino i može krstiti, kako se nanovo rađa za život vječni, za život koji neće imati kraja. Roditelje, kumove i kume predvoditelj slavlja pita: "Što tražite od Crkve Božje za svoje dijete?"; na njihov odgovor: "Krštenje", on uzvraća: "Što nam daje krštenje?"; "Vječni život", oni odgovaraju.

Ostaje pitanje: Jesu li u potpunosti roditelji i kumovi svjesni veličine dara svojega krštenja i krštenje njihova djeteta? Oni roditelji i kumovi koji su tog svjesni trudit će se svom snagom odgojiti svoje dijete kršćanski i prema evanđelju: u ljubavi prema Bogu i u ljubavi prema čovjeku, odnosno, kako nas uči Isus Krist. Dar je to veliki i radost još veća. U riječima "Ti si Sin moj, Ljubljeni!" - otkriva se što je vječni život.


Po krštenju postajemo Tijelo Kristovo – Crkva

Sakrament krštenja je sudjelovanje u Kristovoj smrti i uskrsnuću. Krštenjem uranjamo u smrt Isusovu – „umiremo grijehu“ i krštenjem se nanovo rađamo ili uskrišavamo s Kristom i Kristu. Srastamo s Kristom. Postajemo Crkva, mistčno Kristovo Tijelo. Sveti Pavao kaže da kao što udovi ljudskoga tijela, premda različiti i brojni, čine jedno tijelo, tako smo svi mi kršteni po jednom Duhu u jedno tijelo (usp. 1 Kor 12, 12-13). Tako Crkva nije nikakva organizacija s članskom knjižicom ili krsnim listom, već tijelo, Tijelo Kristovo. U Kristu je naše jedinstvo - povezanost međusobna. Taj realizam društvenog jedinstva je najprepoznatljiviji u svetoj misi po kojoj se Krist osobno ujedinjuje sa svakim od nas, ali i s muškarcima i ženama koji nas okružuju. Krist je kruh života za svakog pojedinca. Krist i bližnji su nedjeljivi u svetoj misi ili euharistiji. Sveta misa bez ljubavi Kristove i bez solidarnosti s drugima je krivotvorena sveta misa. Sveta misa ili euharistija nas uči da Krist daje samoga sebe, svoju ljubav, kako bi nas privukao k sebi samome i tako stvorio novi svijet, novo čovječanstvo, Crkvu. U Kristovoj krvi, koja se prolijeva za oproštenje grijeha, počinje nova povijest čovječanstva. Crkva ili po Crkvi Krist danas nastavlja svoje djelo, djelo spasenja. Po Crkvi, čitaj kršćanima, Isus Krist bi trebao biti prepoznatljiv. Nakon Njegovog tjelesnog uskrsnuća, Krist nastavlja svoje djelovanje u svijetu kroz one koje je otkupio, spasio, po Crkvi. Crkva sada pokazuje Božju ljubav. Crkva bi trebala biti Zvijezda na nebu koja vodi do "Betlehema", do Isusa Krista za druge ljude i narode. Na taj način Crkva djeluje kao „Tijelo Kristovo".

Sveti Pavao piše: „Ili zar ne znate: koji smo god kršteni u Krista Isusa, u smrt smo njegovu kršteni. Krštenjem smo dakle zajedno s njime ukopani u smrt da kao što Krist slavom Očevom bî uskrišen od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života“ (Rim 6, 3-4).

 

Bračna ljubav - je slika odnosa Krista i Crkve i obratno

Budući da obitelj igra veliku ulogu u odgoju mladog čovjeka u vjeri i da je obitelj "Crkva u malom" - dobro je istaknuti teološku dimenziju braka, bračne ljubavi koja se jedino može temeljiti na krštenju bračnih partnera. Bračna ljubav sadrži teološko obiljžje koje posebno istče ljubav među bračnim parovima. Brak utemeljen isključivo na Ljubavi koja je Bog, postaje slika odnosa Krista i njegova naroda - Crkve i obratno: način na koji Krist ljubi svoju Crkvu do svoga predanja na Križu, postaje mjera bračne ljubavi. Istinski brak i bračna ljubav je duboko povezana sa sakramentom krštenja. Bračna ljubav usmjerena je prema ljubavi s kojom Krist ljubi svoju Ckvu. Kao što su Krist i Crkva u jednoj i istoj ljubavi jedno tijelo, tako su i muž i žena u Kristovoj ljubavi jedno tijelo. Po daru i življenju svojega krštenja, bračni partneri jedino mogu Kristovom ljubavlju jedno drugo ljubiti i poštovati; odgajati i ljubiti djecu. Sretni biti. Na taj način bračni partneri sudjeluju u stvaralačkoj Božjoj ljubavi darivajući novi život  djecu, i odgajajući ih i voleći ih kako ih Isus Krist uči.

 

Primjer življenja krštenja u braku

Obitelj je odlučujuća za odrastanje u vjeri i ljubavi. Ovdje ću se poslužiti tekstom duhovne oporuke pok. Josepha Ratzingera i njegova isticanja svojih roditelja u odgoju u vjeri i ljubavi. On piše: „Zahvaljujem ponajprije samomu Bogu, djelitelju svih dobrih darova, koji mi je darovao život i vodio me kroz mnoge zbunjenosti... Zahvaljujem svojim roditeljima koji su mi u teškim vremenima dali život i uz velika odricanja svojom mi ljubavlju podarili prekrasan dom koji kroz sve moje dane do danas blista jarkom svjetlošću. Pronicljiva vjera mojega otca naučila je nas braću i sestre vjerovati i izdržala je kao putokaz usred svih mojih znanstvenih spoznaja. Majčina iskrena pobožnost i velika dobrota ostaju nasljeđe za koje ne mogu dovoljno zahvaliti. Moja pobožna sestra služila mi je nesebično i s ljubaznom skrbi desetljećima; brat mi je vidovitošću svojih prosudbi, svojom snažnom odlučnošću i vedrinom srca uvijek iznova utirao put; bez toga uvijek novoga kročenja naprijed i suputništva ne bih bio mogao pronaći pravi put.

Sada govorim svima koji su bili povjereni mojoj službi u Crkvi: stojte čvrsto u vjeri! Ne dajte se zbuniti! Isus Krist doista je put, istina i život - a Crkva je, u svim svojim nedostatcima, doista Njegovo tijelo“.

 

Bog je postao čovjekom da bi čovjek postao ljubljeno Božje dijete

Dragi vjernici, ovom nedjeljom Krštenja Gospodinova završava božićno vrijeme. Želimo zahvaliti Bogu za ovo veliko otajstvo da je Bog postao Sin Čovječji da bi čovjek postao ljubljeno Božje dijete. Obnovimo stoga radost što smo krštenjem nanovo rođeni i što smo ljubljena Božja djeca: i kao ljudi i kao kršćani.

Zamolimo Majku Božju, majku Krista i svih koji u njega vjeruju, da nam pomogne živjeti istinski kao ljubljena Božja djeca, kao Kristovo mistično Tijelo - Crkva po kojoj Bog želi nastaviti što je započeo u svome Sinu Isusu Kristu. Amen.