Nedjelja, 9. 6. 2024.
10. NEDJELJA KROZ GODINU

MISE DANAS:
BASEL u 11.00 ati
LIESTAL u 13.00 sati

U četvrtak je sveti Ante i misa je u Baselu u 19.30 sati.

PJEVANE LITANIJE SVETOM ANTUNU (ANTI) PADOVANSKOM
https://youtu.be/IWCJ_btTnGs?si=v4Ln7TxpzUMvPVUw

Misna čitanja

 

Prvo čitanje: Post 3, 9-15

Neprijateljstvo ja zamećem između roda tvojeg i roda njezina!

Čitanje Knjige Postanka  

Pošto je Adam jeo s drveta, zovne ga Gospodin, Bog: »Gdje si?«, reče mu. On odgovori: »Čuo sam tvoj glas u vrtu; pobojah se jer sam gol pa se sakrili.« Nato mu reče: »Tko ti otkri da si gol? Da nisi jeo sa stabla s kojega sam ti zabranio jesti?« Čovjek odgovori: »Žena koju si stavio uza me - ona mi je dala sa stabla pa sam jeo.« Gospodin, Bog, reče ženi: »Što si to učinila?« »Zmija me prevarila pa sam jela«, odgovori žena.

Nato Gospodin, Bog, reče zmiji:

»Kad si to učinila, prokleta bila

među svim životinjama

i svom zvjeradi poljskom!

Po trbuhu svome puzat ćeš

i prašinu jesti sveg života svog!

Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene,

između roda tvojeg i roda njezina:

on će ti glavu satirati,

a ti ćeš mu vrebati petu.«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam: Ps 130, 1-8

Pripjev: U Gospodina je milosrđe i obilno je u njega otkupljenje.
https://youtu.be/QfIFVthJBk8?si=eRPzbbFZp45FCR9N

Iz dubine vapijem tebi, Gospodine:
Gospodine, usliši glas moj!
Neka pazi uho tvoje
na glas moga vapaja!

Ako se, Gospodine, grijeha budeš spominjao,
Gospodine, tko će opstati?
Al u tebe je praštanje
da bismo ti služili.

U Gospodina ja se uzdam,
duša se moja u njegovu uzda riječ.
Duša moja čeka Gospodina
više no zoru straža noćna.

Više no zoru straža noćna
nek Izrael čeka Gospodina.
Jer je u Gospodina milosrđe
i obilno je u njega otkupljenje;
on će otkupiti Izraela
od svih grijeha njegovih.

 

 

Drugo čitanje: 2Kor 4, 13 – 5,1

Vjerujemo pa zato i besjedimo.

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo: Budući da imamo isti duh vjere kao što je pisano: Uzvjerovah, zato besjedim, i mi vjerujemo pa zato i besjedimo. Ta znamo: onaj koji je uskrisio Gospodina Isusa i nas će s Isusom uskrisiti i zajedno s vama uza se postaviti. A sve je to za vas: da milost - umnožena - zahvaljivanjem mnogih izobiluje Bogu na slavu.

Zato ne malakšemo. Naprotiv, ako se naš izvanji čovjek i raspada, nutarnji se iz dana u dan obnavlja. Ta ova malenkost naše časovite nevolje donosi nam obilato, sve obilatije, breme vječne slave jer nama nije do vidljivog, nego do nevidljivog: ta vidljivo je privremeno, a nevidljivo - vječno.

Znamo doista: ako se razruši naš zemaljski dom, šator, imamo zdanje od Boga, dom nerukotvoren, vječan na nebesima.

Riječ Gospodnja.

 

 

Pjesma prije Evanđelja: Iv 12, 31b-32

Sada će knez ovoga svijea biti izbačen, govori Gospodin. A ja kad budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k sebi.

 

 

Evanđelje: Mk 3, 20-35

Sotoni je došao kraj.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Dođe Isus u kuću. Opet se skupi toliko mnoštvo da nisu mogli ni jesti. Čuvši to, dođoše njegovi da ga đelja: obuzdaju jer se govorilo: »Izvan sebe je!«

I pismoznanci što siđoše iz Jeruzalema govorahu: »Beelzebula ima, po poglavici đavolskom izgoni đavle.«

A on ih dozva pa im u prispodobama govoraše: »Kako može Sotona Sotonu izgoniti? Ako se kraljevstvo u sebi razdijeli, ono ne može opstati. Ili: ako se kuća u sebi razdijeli, ona ne može opstati. Ako je dakle Sotona sam na sebe ustao i razdijelio se, ne može opstati, nego mu je kraj. Nitko, dakako, ne može u kuću jakoga ući i oplijeniti mu pokućstvo ako prije jakoga ne sveže. Tada će mu kuću oplijeniti!

Doista, kažem vam, sve će se oprostiti sinovima ljudskima, koliki god bili grijesi i hule kojima pohule. No pohuli li tko na Duha Svetoga, nema oproštenja dovijeka; krivac je grijeha vječnoga.« Jer govorahu: »Duha nečistoga ima.«

I dođu majka njegova i braća njegova. Ostanu vani, a k njemu pošalju neka ga pozovu. Oko njega je sjedjelo mnoštvo. I reknu mu: »Eno vani majke tvoje i braće tvoje, traže te!« On im odgovori: »Tko je majka moja i braća moja?«

I okruži pogledom po onima što su sjedjeli oko njega u krugu i kaže: »Evo majke moje, evo braće moje! Tko god vrši volju Božju, on mi je brat i sestra i majka.«

Riječ Gospodnja.

 

Duhovna misao

 

Čuvajmo se jednoga - čuvajmo se grijeha protiv Duha Kristova

Draga braćo i sestre!

U ovim vremenima u kojima su tolike obitelji prisiljene na emigraciju, koje trpe zbog rata, nasilja, siromaštva, korupcije, trgovine ljudima, prijetnjom svjetskog rata, umjetnom inteligecijom i da ne nabrajam; u ovim vremenima u kojima nema «lidera» koji razmišlja i hrabro se zauzima za mir i dobro u svijetu, nego je sve prepušteno «stihiji», pa šta bude neka i bude, blago onome tko NE KLONE DUHOM i tko nastoji idalje živjeti po volji Božjoj, te sačuva zdrav razum j zrelu vjeru sa strpljivošću, poniznošću i velikodušnošću prema bližnjima. Što bi se reklo: Moliti i raditi!

 

Vjernost Kristu prije svega je pitanje ljubavi

Nikada SUMNJATI U LJUBAV i DOBROTU! Isus Krist je i danas s nama. Naše patnje su i njegove. Ako je on onaj koga volimo s nama, onda ćemo i u poteškoćama osjećati u dubini svoga srca radost i ljubav koja je veća od svih zastrašivanja i tjeskoba. Srce koje žarko ljubi biva i zahvaćeno žarkim plamenom ljubavi koja ga grije. Ono što je plamen za vatru, to je življena i angažirana ljubav za naš život.

 

Ne prepuštajmo se strahu i tjeskobi

Isus nas je unaprijed oslobodio straha i tjeskobe. „Zato najprije tražite kraljevstvo Božje i njegovu pravednost, a to će vam se nadodati!“ (Mt 6,33.) Zato vam velim:« ne brinite se tjeskobno za svoj život: što ćete jesti ili piti; niti za svoje tijelo: u što ćete se obući! Zar nije život vredniji od hrane, a tijelo od odijela? Pogledajte ptice nebeske! Niti siju, niti žanju, niti sabiru u žitnice, i vaš ih Otac nebeski hrani. Zar vi niste mnogo vredniji od njih?» (Mt 6,25-26).

„Dakle, ne brinite se tjeskobno za sutrašnji dan, jer će se sutrašnji dan brinuti za se! Svakom je danu dosta njegove muke“ (Mt 6,34).

Za onoga tko je u Isusu Krstu upoznao ljubav Božju i povjerovao joj - dobro je biti svjestan da je vjernost Kristu prije svega pitanje ljubavi: „Petre, ljubiš li me? Pasi ovce moje“ (usp. Iv 21,15–17). Ljubav je i bit, i jezgra života svakoga čovjeka koji hodi ovim svijetom prema vječnosti. Samo veliki zaljubljenici u Božju ljubav susreću Božju ruku ljubavi koja ih prima za njihovu ruku i vodi kao što majka prima svoje dijete i vodi ga, tako i Božja ljuav sve nas vodi do istinskih odgovora na najdublja pitanja naših nemirnih i često uplašenih srdaca. Uvijek možemo u Isusu čuti: Ti si moje ljubljeno dijete. I dosta nam da bismo imali lijep skladan život.

 

Kršćanstvo je hod koji nas vodi do «PREOKRETA»

Kršćanstvo nije bespomoćno stajanje i čekanje… Kršćanstvo je kretanje, put, put ljubavi, Kristov put. Kršćanstvo nije ni teorija, niti neki zbroj propisa. Kršćanstvo je «stvaralačka snaga» koja je u temelju istovjetna s ljubavlju s kojom svatko od nas može napraviti PEOKRET u svome životu. Okrenuti se i krenuti za Kristom. Tko je našao Krista, ljubav, može reći: „Našao sam život.“ (Joseph Ratzinger / Benedikt XVI.)

 

Mi smo u Isusu Kristu zauvijek posvećeni «vršiti volju Božju»

Isus ulazeći u ovaj svijet veli: «Žrtva i prinos ne mile ti se, nego si mi tijelo pripravio; paljenice i okajnice ne sviđaju ti se. Tada rekoh: Evo dolazim! U svitku knjige piše za mene: Vršiti, Bože, volju tvoju! Pošto gore reče: Žrtve i prinosi, paljenice i okajnice - koje se po Zakonu prinose - ne mile ti se i ne sviđaju, veli zatim: Evo dolazim vršiti volju tvoju! Dokida prvo da uspostavi drugo. U toj smo volji posvećeni prinosom tijela Isusa Krista jednom zauvijek» (Hebr. 10, 5-10).

»Učenici ga dotle nudili: »Učitelju, jedi!« A on im reče: »Hraniti mi se valja jelom koje vi ne poznajete.« Učenici se nato zapitkivahu: »Da mu nije tko donio jesti?« Kaže im Isus:
»Jelo je moje vršiti volju onoga koji me posla i dovršiti djelo njegovo» (Iv 4, 31-34).

Volja Isusa Krista trebala bi biti i naša volja – «Budi volja Tvoja!» I nama je Isus udahnuo svoga Duha, Duha Kristova, kako ga definira sv. Pavao, (Rim 8,9), "Duha Sina" (Gal 4,6) ili od "Duhu Isusa Krista" (Fil 1,19); duha vršenja Božje volje. Ako smo posvećeni vršiti volju Božju koja je jasna i očitovana u Isusu Kristu, onda smo i osposobljrni vršiti volju Božju.

To Isus potvrđuje u današnjem evanđelju: I okruži pogledom po onima što su sjedjeli oko njega u krugu i kaže: »Evo majke moje, evo braće moje! Tko god vrši volju Božju, on mi je brat i sestra i majka.« Mi smo u Isusu Kristu zauvijek posvećeni «vršiti volju Božju!»

 

Čuvajmo se jednoga – čuvajmo se grijeha protiv Duha Kristova

Ima ljudi koji ne mogu podnijeti ljubav i dobrotu. Oni bi radije da se njegovu bratu događa zlo, nego li dobro. Takvi ljudi idalje ostaju u GRIJEHU. To je ono što se kaže: »Pohuli li tko na Duha Svetoga, nema oproštenja grijeha dovijeka; krivac je grijeha vječnoga.«

Takvi ljudi ne daju Isusu Kristu da ih SPASI, ljubi, voli, iskaže im svoje milosđe, udahne im svoga Duha, nego oni više ljube svoje ZATVORENO I TVRDOKORNO SRCE, srce koje ne može podnijeti i prihvatiti Krista i Kristov Duh.

Takvi se ljudi ne žele PREOKRENUTI i ne da im se za Isusom krenuti. Oni se okreću samo tijelu i djelima tijela i najčešće upadnu u TEŠKU LJUBOMORU, ZAVIST, tjeskobu, bludnost, razvratnost, idolopoklonstvo, vračanje, tračanje, splektarenje, pijančevanje…A sve to čini čovjeka NEZADOVOLJNIJIM, UZNEMIRENIJI,M, AGRESVNIM, ZLONAMJERNIM, LJUBOMORNIM, ZAVIDNIM… «Unaprijed vam kažem, kao što vam već rekoh: koji takvo što čine, kraljevstva Božjega neće baštiniti.» (Gal 5,21). Šta na kraju reći?

 

Poticajni tekst sluge Božjega fra Anti Antiću (1893. - 1965.): «Vršiti volju Očevu»

Božji sluga fra Ante Antić piše: „U svemu sačuvajte revnost, (marljivost, angažiranost) za slavu Božju, za sveta Pravila. Po svetoj volji Božjoj nastojte urediti sve svoje djelovanje, vladanje, cijeli svoj život i rad. Vaše geslo neka bude: Hrana je moja vršiti volju Oca Nebeskoga.Sve dužnosti vršite kao volju Božju. Budite strpljivi, ponizni i velikodušni, spremni na svaku pomoć, uslugu, rad prema bližnjemu. Živite životom svete molitve, rada, svetog križa. Ljubite Nebesku Majku Mariju.» (usp: AP II/10,5).

Neka nas ponizna službenica Gospodnja, sveta Marija, blagoslovi i svojim nam zagovorom izmoli obilje nebeskih milosti da svaki dan možemo izreći svoje ‘DA’ Božjoj riječi i vršiti volju Božju. Amen.

Na kraju poslušaj:
Kriste, budi naša radost
https://youtu.be/7kNKdAPgb1g?si=lhsY42bQZiTwoMA7

HVALA TI, ISUSE, HVALA TI, BOŽE MOJ!
https://youtu.be/fHDJ5Gp62vQ?si=b0DWZkHa8O9KstZR

NE BOJ SE, JER JA SAM S TOBOM
https://youtu.be/uiFeTtAVQes?si=Xy6twRRWO5twJB34