Nedjelja, 19. 5. 2024.

PEDESETNICA. DUHOVI

Svetkovina

Mise danas su:
- BASEL u 11.00 sati
- LIESTAL u 13.00 sati

Misna čitanja

 

Prvo čitanje: Dj 2, 1-11

Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti.

Čitanje Djela apostolskih

Kad je napokon došao dan Pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar. Ispuni svu kuću u kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti.

A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni iz svakog naroda pod nebom. Pa kad nasta ona huka, strča se mnoštvo i smete jer ih je svatko čuo govoriti svojim jezikom. Svi su bili izvan sebe i divili se govoreći: »Gle! Nisu li svi ovi što govore Galilejci? Pa kako to da ih svatko od nas čuje na svojem materinskom jeziku? Parti, Međani, Elamljani, žitelji Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije, Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva libijskih oko Cirene, pridošlice Rimljani, Židovi i sljedbenici, Krećani i Arapi – svi ih mi čujemo gdje našim jezicima razglašuju veličanstvena djela Božja.«

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam: Ps 104, 1ab.24ac.29bc-31.34

Pripjev: Pošalji Duha svojega, Gospodine, i obnovi lice zemlje!
https://youtu.be/oKFHNQwPyuY?si=YhuT241y9mG2_8An

Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina!
Gospodine, Bože moj silno si velik!
Kako su brojna tvoja djela, Gospodine,
puna je zemlja stvorenja tvojih.

Ako dah im oduzmeš, ugibaju,
i opet se u prah vraćaju.
Pošalješ li dah svoj, opet nastaju,
i tako obnavljaš lice zemlje.

Neka dovijeka traje slava Gospodnja:
nek se raduje Gospodin u djelima svojim!
Bilo mu milo pjevanje moje!
Ja ću se radovati u Gospodinu.

 

Drugo čitanje: Gal 5, 16-25

Plodovi Duha.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Galaćanima

Braćo: Po Duhu živite pa nećete ugađati požudi tijela! Jer tijelo žudi protiv Duha, a Duh protiv tijela. Doista, to se jedno drugomu protivi da ne činite što hoćete. Ali ako vas Duh vodi, niste pod Zakonom.

A očita su djela tijela. To su: bludnost, nečistoća, razvratnost, idolopoklonstvo, vračanje, neprijateljstva, svađa, ljubomor, srdžbe, spletkarenja, razdori, strančarenja, zavisti, pijančevanja, pijanke i tome slično. Unaprijed vam kažem, kao što vam već rekoh: koji takvo što čine, kraljevstva Božjega neće baštiniti. Plod je pak Duha: ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost. Protiv tih nema zakona. Koji su Kristovi, razapeše tijelo sa strastima i požudama. Ako živimo po Duhu, po Duhu se i ravnajmo!

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije Evanđelja

Dođi Duše Sveti, napuni srca vjernika; i oganj svoje ljubavi u njima užezi!

 

Evanđelje: Iv 15,26-27; 16, 12-15

Duh istine upućivat će vas u svu istinu.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Kada dođe Branitelj koga ću vam poslati od Oca - Duh Istine koji od Oca izlazi - on će svjedočiti za mene. I vi ćete svjedočiti jer ste od početka sa mnom. Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe on - Duh Istine -upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi. On će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vama. Sve što ima Otac, moje je. Zbog toga vam rekoh: od mojega uzima i - navješćivat će vama."

Riječ Gospodnja.

 

Duhovna misao

 

(Na)učimo živjeti po Duhu Svetom!

 

Draga braćo i sestre!
Danas slavimo veliki blagdan Duhova, kojim završava uskrsno vrijeme, pedeset dana nakon Nedjelje Uskrsnuća. Ta nam svetkovina doziva u svijest izlijevanje Duha Svetoga nad apostole i druge učenike, okupljene u molitvi s Djevicom Marijom u dvorani Posljednje večere (usp. Dj 2, 1-11). Kao što Crkve nema bez Duhova, tako nema ni Duhova bez Djevice Marije. Tako je bilo na početku, u dvorani Posljednje večere, gdje učenici „bijahu jednodušno postojani u molitvi sa ženama, i Marijom, majkom Isusovom, i braćom njegovom“ – kao što se izvješćuje u Djelima apostolskim (1,14). I tako je uvijek, na svakome mjestu i u svakom vremenu. Isus, koji je uskrsnuo i uzašao na nebo, šalje Crkvi SVOGA DUHA da bi svaki kršćanin mogao biti dionikom istog božanskog života i postati njegov istinski svjedok u svijetu. Duh Sveti, svojim ulaskom u svijet, potiče i potpomaže u nama nutarnje sazrijevanje u odnosu s Bogom i svojim bližnjim.
Crkve, dakle, nema bez Duhova. Htio bih tome dometnuti i ovo: nema Duhova bez Djevice Marije. Tako je bilo na početku, u dvorani Posljednje večere, gdje učenici „bijahu jednodušno postojani u molitvi sa ženama, i Marijom, majkom Isusovom, i braćom njegovom“ – kao što se izvješćuje u Djelima apostolskim (1,14). I tako je uvijek, na svakome mjestu i u svakom vremenu.
Dragi prijatelji, na ovu svetkovinu Duhova i mi želimo biti duhom ujedinjeni s Majkom Isusovom i Majkom Crkve zazivajući s vjerom novo izlijevanje božanskog Duha Tješitelja na Crkvu, sve navjestitelje evanđelja, na našu misijsku zajednicu, a POSEBNO na NAŠE KRIZMANIKE i svakog pojedinca u Misiji da sve nas Duh Sveti iznutra obnovi kao što je obnovio apostole, dajući im snagu koja ih je učinila odvažnima u naviještanju bez straha: „Krist je umro i uskrsnuo!“
Vratimo se i vraćajmo se na početke Crkve i u dvoranu Posljednje večere
Današnja svetkovina Duhova poziva nas da se vratimo i danas na početke i izvore Crkve, da se vratimo u dvoranu Posljednje večere, k našoj Majci Mariji i apstolima i od njih učimo živjeti po Duhu Svetom. Odlučujuće je od njih naučiti:
- da je u Crkvi ODLUČUJUĆA (a i u obiteljima) neprekidna zajednička molitva.
- da u Crkvi imamo «jedno srce i jednu dušu (usp. Dj 4,32) i spremnost svjedočiti ljubav i radost što ih Duh Sveti ulijeva u naša srca.
- da se u Crkvi međusobno ljubimo - i vidjevši ljubav koja je vladala među kršćanima, piše Tertulijan, pogani su se obraćali na kršćanstvo. (usp. Apologet, 39 § 7).
- i da je u Crkvi (sjetimo se dvorane Posljenje večere) SVETA MISA «trajna Pedesetnica»,jer svaki puta kada slavimo Svetu misu primamo Duha Svetoga koji nas dublje ujedinjuje s Isusom Kristom, u Njemu nas mijenja i međusobno okuplja i sjedinjuje.  

 

Sveta misa je tako „izvor i vrhunac“ crkvenoga i kršćanskog života.

Sudjelujući redovito u slavlju Svete mise i ostajući bar malo vremena pred Presvetim Sakramentom u klanjanju, doživjet ćemo zašto je upravo Sveta misa «izvor i vrhunac kršćanskoga života» i «izvor ljubavi» koja je prvi dar Duha Svetoga. Vjera Crkve i vjera svakog kršćanina je vjera u živu Isusovu prisutnost u Svetoj misi pod prilikama posvećenoga kruha i vina. To je najveća istina koju kršćani nikada ne smiju zaboraviti. Onog trenutka - kada prestanemo vjerovati u živu Isusovu prisutnost u Svetoj misi i kada prestanemo slaviti Svetu misu - prestajemo i vjerovati i živjeti u vjeri. Stoga, NE DOPUSTIMO DA NAM NEDJELJA PROĐE BEZ SVETE MISE.

 

Bog stanuje u nama

Danas obnovimo sakramenat svojega krštenja i krizme sa sviješću da smo po njima postali „hram Duha Svetoga“. Bog stanuje u nama!? Budimo uvijek svjesni toga i bogatstva Duha Svetoga koje je u nama; neknam donese plodove svetosti. Krizma i PRIMANJE «PEČATA DARA DUHA SVETOGA» daruje nam posebnu milost za svjedočenje i slavljenje Boga cijelim našim životom (usp. Rim 12,1); čini nas u nutrini svjesnima naše pripadnosti Crkvi, - „Tijelu Kristovu“ - čiji smo živi članovi, solidarni jedni s drugima (usp. 1 Kor 12,12-25). Svaki krštenik, dopuštajući da ga vodi Duh Sveti, može dati svoj doprinos u izgradnji Crkve zahvaljujući darovima što mu ih Duh Sveti daruje, jer „svakome se daje očitovanje Duha na korist“ (1 Kor 12,7) ZAJEDNICI.

 

Ne žalostimo Duha Svetoga

„Hoću reći: po Duhu živite pa nećete ugađati požudi tijela! Jer tijelo žudi protiv Duha, a Duh protiv tijela. Doista, to se jedno drugomu protivi da ne činite što hoćete.
A očita su djela tijela. To su: bludnost, nečistoća, razvratnost, idolopoklonstvo, vračanje, neprija-teljstva, svađa, ljubomor, srdžbe, spletkarenja, razdori, strančarenja, zavisti, pijančevanja, pijanke i tome slično.
Unaprijed vam kažem, kao što vam već rekoh: koji takvo što čine, kraljevstva Božjega neće baštiniti.

 

(Na)učimo živjeti po Duhu Svetome
Plod je pak Duha Svetoga: ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost. Protiv tih nema zakona. Ako živimo po Duhu, po Duhu se i ravnajmo!
Ne hlepimo (žudimo) za taštom (ispraznom) slavom! Ne izazivajmo jedni druge, ne zavidimo jedni drugima!“ (Gal 5, 16 - 26).
Poruka je: Najpotrebniji su nam i danas ljudi Duha Božjega! Najveća potreba Crkve i današnjeg društva su ljudi Duha Božjega. Zato se kaže: “Kršćanin bez Duha Svetoga je bez ičega i tone ili propada u crnom Zlu“.

 

Svaki dan prihvaćati i vršiti volju Božju

Najveća milost i najveći dar koji možemo primiti od Duha Svetoga je u tome da svaki dan prihvaćamo i s ljubavlju vršimo volju Božju. Upoznati i prihvatiti da volja Božja nije prvenstveno u tome da nas oslobodi od patnje, bolesti i raznih križeva, nego je volja Božja da nas Duh Sveti želi najprije suobličiti Isusu Kristu patniku, kako bi nas onda mogao i proslaviti s Kristom pobjednikom.

 

Molitva Duhu Svetom

- Dahni u mene, Duše Sveti,
da moje misli budu svete!
- Pokreni me, Duše Sveti,
da moj posao bude posvećen!
 - Privuci moje srce, Duše Sveti,
da zavolim samo ono što je sveto!
 - Zaštiti me, Duše Sveti,
da mogu uvijek biti svet. (Sv. Augustin)

Draga braćo i sestre, prvi Duhovi dogodili su se dok je Blažena Djevica Marija bila s učenicima u dvorani Posljednje večere i s njima molila. Ne zaboravimo da su i za naš život odlučujući koraci: neprekidna zajednička molitva i to u duhu jednodušnosti ili «jedno srce i jedna duša; spremnost svjedočiti ljubav i radost što ih Duh Sveti ulijeva u naša srca; međusobno se ljubiti kao što je Krist nas ljubio i iznad svega SVETA MISA koja je «trajna Pedesetnica», jer svaki puta kada slavimo Svetu misu primamo Duha Svetoga koji nas dublje ujedinjuje s Isusom Kristom, u Njemu nas mijenja i međusobno okuplja i sjedinjuje. 
Povjerimo Marijinu majčinskom zagovoru sve to i sve nas, posebno naše krizmanike i cijelu Misiju kako bi Duh Sveti sišao u izobilju na sve nas i ispunio naša srca vatrom svoje ljubavi. Amen.