Srijeda, 14. 2. 2024.

ČISTA SRIJEDA - PEPELNICA - ASCHERMITTWOCH

Na Čista srijeda je POST I NEMRS.
Misa i pepeljanje je u 19.30 s. u Baselu u crkvi sv. Michaela.

KRIŽNI PUT je u petak, 16. 02. u 19.30 sati u Baselu,
a u nedjelju u 10.15 sati.

MISAO DANA IZ EVANĐELJA

Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti.

Korizmeno vrijeme

NAPOMENA:
- Danas je zapovijedani post i nemrs. Zakon nemrsa obvezuje sve koji su navršili 14. godinu života, a zakon posta one koji su navršili 18. godinu života pa do započete 60. godine.

- POST za katolika znači uzeti samo jedan puni obrok u danu.

- NEMRS: znači redovito jesti (uobičajena tri obroka dnevno), ali ne jesti meso.

- Crkva je proglasila dva dana strogog posta i nemrsa, a to su:Čista srijeda ili Pepelnica i Veliki petak.
Na ta dva dana vjernik uzima samo jedan puni obrok (do sita) jer je post, a ne jede meso jer je nemrs!
U ostale petke uzima redovite obroke, ali se odriče mesa.

- Prema sadašnjoj crkvenoj disciplini POST je obvezan za katolike od navršene 18. do započete 60. godine života, a NEMRS obvezuje one koji su navršili 14. godinu života, osim ako je u petkom NEKA SVETKOVINA.

- POSTA(ali ne nemrsa) su oslobođene trudnice, dojilje, bolesnici i oni koji se bave teškim fizičkim radom (prema potrebi).

- Bit ili CILJ našeg posta nije u samom uzdržavanju od hrane i ne koristi uskraćivati hranu tijelu, ako se srce ne OSTAVI ZLA i njegove zavodljivosti, nepravde i ako se jezik ne suzdrži od pogrde, ružnih riječi. Psalam nam govori: Čisto srce stvori mi, Bože i usta će moja navješćivati hvalu tvoju.
Pa nek nam ODGOJ SRCA ZA LJUBAV PREBA KRISTU i ČISTO SRCE bude glavni KORIZENI PROGRAM.

- Otpjev prije evanđelja "Aleluja" se izostavlja sve do Vazmenog bdjenja. Umjesto njega govori se: "Slava tebi Kriste, kralju vječne slave" ili koji drugi slični.

 

Misna čitanja

Prvo čitanje: Jl 2, 12-18

Razderite srca, a ne halje svoje!

Čitanje Knjige proroka Joela

»Sada, govori Gospodin, vratite se k meni svim srcem svojim posteć, plačuć i kukajuć.«

Razderite srca, a ne halje svoje! Vratite se Gospodinu, Bogu svome, jer on je nježnost sama i milosrđe, spor na ljutnju, a bogat dobrotom, on se nad zlom ražali. Tko zna neće li se opet ražaliti, neće li blagoslov ostaviti za sobom! Prinose i ljevanice Gospodinu, Bogu našemu!

Trubite u trublju na Sionu! Sveti post naredite, oglasite zbor svečani, narod saberite, posvetite zbor. Saberite starce, sakupite djecu, čak i nejač na prsima. Neka ženik iziđe iz svadbene sobe, a nevjesta iz odaje. Između trijema i žrtvenika neka tuže svećenici, sluge Gospodnje. Neka mole: »Smiluj se, Gospodine, svojem narodu« Ne prepusti baštine svoje sramoti, poruzi naroda. Zašto da se kaže među narodima: Gdje im je Bog?«

Tad Gospodin, ljubomoran na zemlju svoju, smilova se svom narodu.

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam: Ps 51,3-6a.12-14.17

Pripjev: Smiluj se, Gospodine, jer sagriješismo!

Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome,
po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje!
Operi me svega od moje krivice,
od grijeha me mojeg očisti!

Bezakonje svoje priznajem,
grijeh je moj svagda preda mnom.
Tebi, samom tebi ja sam zgriješio
i učinio što je zlo pred tobom!

Čisto srce stvori mi, Bože,
i duh postojan obnovi u meni!
Ne odbaci me od lica svojega
i svoga svetog duha ne uzmi od mene!

Vrati mi radost svoga spasenja
i učvrsti me duhom spremnim!
Otvori, Gospodine, usne moje,
i usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

 

 

Drugo čitanje: 2Kor 5,20 – 6,2

Pomirite se s Bogom… Evo, sad je vrijeme spasa!

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! Kristovi smo poslanici; Bog vas po nama nagovara. Umjesto Krista zaklinjemo: dajte, pomirite se s Bogom! Njega koji ne okusi grijeha Bog za nas grijehom učini da mi budemo pravednost Božja u njemu. Kao suradnici opominjemo vas da ne primite uzalud milosti Božje. Jer on veli:»U vrijeme milosti usliših te i u dan spasa pomogoh ti.« Evo sad je vrijeme milosno, evo sad je vrijeme spasa!

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije Evanđelja: Mt 4,17

Pjeva se umjesto Aleluja: "Slava tebi Kriste, kralju vječne slave"

Obratite se, govori Gospodin; približilo se kraljevstvo Božje.

 

Evanđelje: Mt 6,1-6.16-18

Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima da vas oni vide.Inače nema vam plaće u vašeg Oca koji je na nebesima. Kada dakle dijeliš milostinju, ne trubi pred sobom, kako to po sinagogama i ulicama čine licemjeri da bi ih ljudi hvalili. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću.

Ti naprotiv, kada daješ milostinju - neka ti ne zna ljevica što čini desnica, da tvoja milostinja bude u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti!

Tako i kad molite, ne budite kao licemjeri. Vole moliti stojeći u sinagogama i na raskršćima ulica da se pokažu ljudima. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kad moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i pomoli se svomu Ocu koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti.

I kad postite, ne budite smrknuti kao licemjeri. Izobličuju lica da pokažu ljudima kako poste. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću.

Ti naprotiv, kad postiš, pomaži glavu i umij lice da ne zapaze ljudi kako postiš, nego Otac tvoj, koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti.«

Riječ Gospodnja.

 

 

DUHOVNA MISAO

U Korizmi odgajajmo i odgojimo srce da još više ljubi i želi Isusa Krista!

Za kršćanina korizma je pravo duhovno vrijeme za vježbanje u još ustrajnijem traženju Boga i za vježbanje srca da bude otvoreno u potpunosti Isusu Kristu i njegovoj ljubavi. U korizmi smo pozvani „očistiti srce“: „Čisto srce stvori mi, Bože!“ U korizmi smo pozvani iščupati iz srca “korijene ISPRAZNOSTI iz naših želja”, korijene zla. U korizmi smo pozvani „odgojiti srce“ da želi Boga i da ljubi Boga iznad svega.

 

»Kakvo je stanje tvoga srca?«

Na početku korizme bilo bi dobro, dobro upoznati i "pregledati" svoje srce. U Evanđelju po Mateju (Mt 15:18,19) Isus objašnjava što «onečišćuje» čovjeka, pa kaže: »A što dolazi iz usta, izlazi iz srca, to čini čovjeka nečistim. Jer iz srca dolaze zle misli, ubojstvo, preljub, bludnost, krađa, lažno svjedočenje, hula na Boga.« To je stanje srca odvojenog od Boga, odnosno stanje «nečistog srca». Zato je bitno sa svom brižljivošću UPOZNATI i ČUVATI SVOJE SRCE, jer iz srca izvire život! (usp. Izreke 4:23). To znači, kakvo ti je srce, ili s čim ti je ispunjeno srce, takav ti je i život, takav si ti.

 

Plakat s naslovom; „Srce čovjeka“

U Gani (država u zapadnoj Africi) se 1970-ih godina pojavio plakat na oglasnim pločama i zidovima zgrada s natpisom: Srce čovjeka.
- Na jednome plakatu je bilo naslikano veliko srce i to srce je bilo ispunjeno različitim mitološkim bićima: zmijama, vukodlacim i drgim gmazovima, simbolima svega negativnoga, ružnoga i odvratnoga. Bila je to slika nečistoga srca. Na vrhu srca bila je naslikana glava nesretnoga čovjeka.
- Na drugom plakatu bilo je također naslikano veliko srce i u sredini srca bio je samo križ. Sve što predstavlja zlo, bilo je izvan srca. Bila je to slika čistoga srca. Na vrhu srca nalazila se naslikana glava sretnoga čovjeka.

Ispod oba plakata je pisalo: »Kakvo je stanje tvoga srca?«
- Započinjući korizmu i kroz cijelu korizmu dobro je stalno se zapitati i pitati: »Kakvo je stanje mojega srca?«

 

Misna čitanja nas potiču da u korizmi nešto konkretno poduzmemo i učinimo:

- Vratite se k meni (Bogu svome) svim srcem svojim posteć', plačuć' i kukajuć“

Prorok Joel kaže: „Vratite se Jahvi, Bogu svome, jer on je nježnost sama i milosrđe, spor na ljutnju, a bogat dobrotom, on se nad zlom ražali“ (Jl 2,13). Povratak Bogu postaje konkretna stvarnost u našem životu samo zahvaljujući Božjem MILOSRĐU. Kada Gospodinova milost, odnosno milosrđe, uđe u naša srca, ono će naša srca PROBUDITI i darovati SNAGU s kojom ćemo «razderati svoja srca»i pustiti da nam Gospodin preobrazi, obnovi i obrati naše srce, pustiti da nam daruje NOVO SRCE. «Isuse, blaga i ponizna srca, učini srce naše po srcu svojemu!»

 

«Vratite se meni svim srcem!“

Treba naglasiti izraz „svim srcem“, što znači da smo pozvani uskladiti naše misli s Božjim mislima, našu ljubav s Božjom ljubavlju, a tada se mijenjaju i naše misli i naši osjećaji, mijenjaju se i naše odluke i naše djelovanje. Ono „vratite se meni svim srcem“ poziv je koji se odnosi, ne samo na pojedinca, već cijelu zajednicu, bilo bračnu, obiteljsku ili vjersku: „Saberite starce, sakupite djecu, čak i nejačad na prsima. Neka ženik iziđe iz svadbene sobe a nevjesta iz odaje“ (Jl 2,15-16).

 

– Vratite se k meni POSTEĆI, PLAČUĆI I KUKAJUĆI

Korizmu treba živjeti sa dubokom sviješću da je danas - SADA – vrijeme milosno, vrijeme spasa: „Evo, sad je vrijeme milosno, evo sad vrijeme spasa!“ (2 Kor 6,2). Pavlove riječi kršćanima u Korintu i nama govore o žurnosti koja ne trpi odsutnost ili oklijevanje. Riječ „sada“, više puta ponovljena, kaže i nama da se ne smije propustiti ovaj trenutak, jer nam se nudi kao jedinstvena i neponovljiva prilika DA VIŠE NE ROBUJEMO GRIJEHU, nego uživamo u slobodi djece Božje.

 

Isus ističe «kakvoću» našega odnosa s Bogom

Isus osuđuje vjersko licemjerstvo, glumljenje, prenemaganje, izvanjsko ponašanje, (postim, a stalo mi je do dijete, želim smršati). Što manje čeznemo da nas ljudi vide i hvale, to smo slobodniji i sposobniji činiti što nam kaže naš nebeski Otac, koji «vidi u skrovitosti, uzvratit će ti» (Mt 6,4.6.18).

- Ti naprotiv, kada DAJEŠ MILOSTINU - neka ti ne zna ljevica što čini desnica. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti!

- Tako i kad MOLIŠ, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i pomoli se svomu Ocu koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti.

- I kad POSTIŠ, pomaži glavu i umij lice da ne zapaze ljudi kako postiš, nego Otac tvoj, koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti.«

 

Potrebna je sabranost i razmišljanje

Čista srijeda ili Pepelnica je zbog svega toga za kršćane osobiti dan, označen snažnim duhom sabranosti i razmišljanja. Naglasit ću: RAZMIŠLJANJA. Taj dan započinjemo korizmeni hod koji bi trebao biti ispunjen slušanjem Božje Riječi, molitvom i pokorom. Kroz četrdeset dana pozvani smo doista UMRIJETI GRIJEHU s Isusom Kristom i PONOVNO SE RODITI NA NOVI ŽIVOT, život koji je Isus Krist po kojemu smo u sakramentu krštenja postali SINOVI BOŽJI, ljubljena djeca Božja. Stoga se u prvoj kršćanskoj zajednici na krštenje gledalo kao na “prvo uskrsnuće” (usp. Otk 20,5; Rim 6,1-11; Iv 5,25-28). Za sve nas koji smo već kršteni, KORIZMA JE VRIJEME PONOVNOG UPOZNAVANJA VLASTITOG KRŠTENJA, odnosno, prilika da ponovno postanemo istinski kršćani.

 

Bit ili CILJ korizmenoga vremena

Bit ili CILJ korizmenoga vremena i našeg posta nije u samom uzdržavanju od hrane, cigareta, slatkoga, jer i ne koristi uskraćivati hranu tijelu, ako se srce ne OSTAVI ZLA i njegove zavodljivosti, ako se ne ostavi nepravde i ako se jezik ne suzdrži od pogrde i ružnih riječi. Psalam nam govori: Čisto srce stvori mi, Bože, i usta će moja navješćivati hvalu tvoju. Pa nek nam ODGOJ SRCA ZA LJUBAV PREMA KRISTU i ČISTO SRCE bude glavni KORIZMENI PROGRAM i odluka DA SE želimo OBRATITI, SVOME BOGU VRATITI I POVJEROVATI KRISTOVU EVANĐELJU, da na kraju korizme ne čujemo Krista kako nam govori:"Dobro prorokova Izaija o vama, licemjeri, kad napisa: "Ovaj me narod usnama časti, a srce mu je daleko od mene. Uzalud me štuju naučavajući nauke - uredbe ljudske. Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske. Još im govoraše: "Lijepo! Dokidate Božju zapovijed da biste sačuvali svoju predaju." (Lk 7, 6-9).

Draga braćo i sestre, nek u nama duboko odjekne poziv na obraćenje, poziv i odaziv na „povratak Bogu svim srcem“, da kroz ovo korizmeno razdoblje s većim žarom i ljubavlju sudjelujemo u svetoj misi, euharistijskoj žrtvi, križnom putu, molitvi i postu. Neka nas na tom putu prati Djevica Marija, Majka Crkve i majka svih nas. Amen!