Petak, 8. 12. 2023.

BEZGRJEŠNO ZAČEĆE BLAŽENE DJEVICE MARIJE

Svetkovina

Poslušajte: Zdravo budi, Marijo!
https://youtu.be/F61XVENruGY?si=wKQ2m_Uw3s223ODA

Danas je velika božićna ispovijedu u Baselu u 16.30 sati
Misa je u 18.00 sati

Dragi vjernici, danas popodne je sveta ISPOVIJED u Baselu od 16.30 sati, a MISA u 18.00 sati. Dobro se ispovjedite i dođite na svetu misu i s oba ova čina iskažite ljubav prema Majci Mariji koju nam je Krist darovao. Njezinu zagovoru povjerimo svoje obitelji, kao i potrebe Crkve i svijeta. Neka nam ona nadasve pomogne da uvijek odbacujemo zlo, a svoje POVJERENJE i POUZDANJE stavljamo u Isusa, njezinoga Sina i našega Spasitelja. Amen.

Misna čitanja:

 

Prvo čitanje: Post 3, 9-15.20

Neprijateljstvo ja zamećem između roda tvojega i roda njezina!

Čitanje Knjige Postanka

Pošto je Adam jeo s drveta, zovne ga Gospodin, Bog: »Gdje si?« reče mu. On odgovori: »Čuo sam tvoj glas u vrtu; pobojah se jer sam gol pa se sakrih.« Nato mu reče: »Tko ti otkri da si gol? Da nisi jeo sa stabla s kojega sam ti zabranio jesti?« Čovjek odgovori: »Žena koju si mi dao – ona mi je dala sa stabla pa sam jeo.« Gospodin, Bog, reče ženi: »Što si to učinila?« »Zmija me prevarila pa sam jela«, odgovori žena. Nato Gospodin, Bog, reče zmiji: »Kad si to učinila, prokleta bila među svim životinjama i svom zvjeradi poljskom! Na trbuhu svome puzat ćeš i prašinu jesti sveg života svog! Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene, između roda tvojeg i roda njezina: on će ti glavu satirati, a ti ćeš mu vrebati petu.« Svojoj ženi čovjek nadjene ime Eva jer je majka svima živima.

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam: Ps 98, 1-4

Pripjev: Pjevajte Gospodinu pjesmu novu jer učini djela čudesna.
https://youtu.be/G7kuiC4P8hc?si=coLFOuMuWninr18V

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu,
jer učini djela čudesna.
Pobjedu mu pribavi desnica njegova
i sveta mišica njegova.

Gospodin obznani spasenje svoje,
pred poganima pravednost objavi.
Spomenu se dobrote i vjernosti
prema domu Izraelovu.

Svi krajevi svijeta vidješe
spasenje Boga našega.
Sva zemljo, poklikni Gospodinu,
raduj se, kliči i pjevaj!

 

Drugo čitanje: Ef 1, 3-6.11-12

Izabra nas u njemu prije postanka svijeta.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, on koji nas blagoslovi

svakim blagoslovom duhovnim u nebesima, u Kristu. Tako: u njemu nas sebi izabra prije postanka svijeta da budemo sveti i bez mane pred njim; u ljubavi nas predodredi za posinstvo, za sebe, po Isusu Kristu, dobrohotnošću svoje volje, na hvalu slave svoje milosti kojom nas zamilova u Ljubljenome. U njemu, u kome i nama – predodređenima po naumu Onoga koji sve izvodi po odluci svoje volje – u dio pade da budemo na hvalu Slave njegove – mi koji smo se već prije nadali u Kristu.

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije evanđelja        Lk1,28

Zdravo Marijo! Milosti puna! Gospodin s tobom! Blagoslovljena ti među ženama!

 

POSLAN BI ANĐEL GABRIJEL:
https://youtu.be/z50V78LF-Zg

Evanđelje: Lk 1, 26-38

Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!

Čitanje svetoga evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!« Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. No anđeo joj reče: »Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.«

Nato će Marija anđelu: »Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?« Anđeo joj odgovori: »Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zače sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. Ta Bogu ništa nije nemoguće!« Nato Marija reče: »Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!« I anđeo otiđe od nje.

Riječ Gospodnja.

 

Duhovna misao

 

Marija milosti puna, oduvijek ispunjena Božjom ljubavlju

 

Draga braćo i sestre!

Danas je zapovjedna svetkovina Bezgrešnog Začeća Marijina. U svetoj misi se čita evanđeoski ulomak o naviještenju (Lk 1, 26-38), koji sadrži upravo razgovor između anđela Gabrijela i Blažene Djevice Marije. "Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!", kaže anđeo Gabrijel i na taj način otkriva najdublji Marijin identitet, osobnost, tako reći "pravo ime" s kojim je sam Bog poznaje: "MILOSTI PUNA".

 

Najbolje objašnjenje današnje svetkovine

Ove riječi su nam od djetinjstva poznate jer smo ih kao djeca tepajući izgovarali kada smo učili moliti molitvu: "Zdravo Marijo". Ove riječi: MILOSTI PUNA, pružaju nam najbolje objašnjenje današnje svetkovine koju slavimo. Naime Marija je, još od svojega začeća, posebno odabrana od Boga. U svojem vječnom naumu on je izabrao Mariju za majku svoga utjelovljenog Sina te je, zato, očuvana od grijeha. Zato joj se anđeo obraća tim imenom, koje doslovno znači "oduvijek ispunjena Božjom ljubavlju", njegovom milošću.

 

Milost Božje je veća od grijeha

Otajstvo Marijina bezgrješnog začeća je za sve nas izvor nutarnjega svjetla, nade utjehe i ljubavi. Usred životnih poteškoća i protivština koje čovjek doživljava u sebi i oko sebe, Marija, Isusova Majka, poručuje nam da je MILOST BOŽJA VEĆA OD GRIJEHA, da je Božje milosrđe snažnije od zla i Božje milosrđe će pobijediti zlo.

 

Srce čovjekovo je ranjeno

Nažalost mi svakoga dana imamo iskustvo zla, koje se očituje na mnoge načine. Korijen zla se nastanio u čovjekovu srcu, tom ranjenom, bolesnom srcu, koje je ranjeno NEPOSLUŠNOŠĆU Božjoj volji i koje više nije sposobno samo sebe izliječiti. Sveto pismo nam otkriva da je u izvoru svakoga zla NEPOSLUŠNOST Božjoj volji i da je SMRT zavladala jer je ljudska narav podlegla napasti Zloga.

 

Bog nas je sa sobom pomirio po Kristu

Ali Bog neće iznevjeriti svoj naum ljubavi i života. On je sam učinio ono što čovjek više nije mogao sam sebi pomoći niti učiniti, pripravio je novi i vječni savez, zapečaćen krvlju njegova Sina, koji je "od žene rođen" (Gal 4, 4) prinio samoga sebe za žrtvu POMIRNICU. «Jer ljubav nas Kristova obuzima kad promatramo ovo: jedan za sve umrije, svi dakle umriješe; i za sve umrije da oni koji žive ne žive više sebi, nego onomu koji za njih umrije i uskrsnu. Dakle, je li tko u Kristu, nov je stvor. Staro uminu, novo, gle, nasta! A sve je od Boga koji nas sa sobom pomiri po Kristu i povjeri nam službu pomirenja (kao što je DANAS ISPOVIJED). Jer Bog je u Kristu svijet sa sobom pomirio ne ubrajajući im opačina njihovih i polažući u nas riječ pomirenja.» (usp. 2 Kor 5,14-20).

 

Stavite svoje POVJERENJE I POUZDANJE u Isusa Krista

Tu puninu MILOSTI i milosrđa, blaga otkupiteljske smrti svoga Sina, Marija je uživala od svoga ZAČEĆA, jer je bila očuvana  od ljage istočnoga grijeha. Zato nam, svojim bezgrješnim srcem, i DANAS kaže: Stavite svoje POVJERENJE I POUZDANJE u Isusa, moga Sina. On će vas spasiti.

Dragi vjernici, danas popodne je sveta ISPOVIJED u Baselu od 16.30 sati, a MISA u 18.00 sati. Dobro se ispovjedite i dođite na svetu misu i s oba ova čina iskažiite ljubav prema Majci Mariji koju nam je Krist darovao. Njezinu zagovoru povjerimo svoje obitelji, kao i potrebe Crkve i svijeta. Neka nam ona nadasve pomogne da uvijek odbacujemo zlo, a svoje POVJERENJE i POUZDANJE stavljamo u Isusa, njezinoga Sina i našega Spasitelja. Amen.

Raduj se grade Nazaret:
https://youtu.be/LPqpnrJXd6s

Zdravo, Djevo čista
https://youtu.be/m7q66Y68c2Q?si=8yDKbLCwkatXjv-y