Ponedjeljak, 24. 6. 2024.

ROĐENJE SV. IVANA KRSTITELJA

Svetkovina

Misa na svetog Ivu je u Baselu u 19.00 sati

Raspored misa ovaj tjedan

- PONEDJELJAK, 24. 06. 2024. - SVETI IVO. MISA U 19.00 SATI
Ponedjeljak, 24. 6. je sveti Ivo. Misa u Baselu u 19.00 sati.

- UTORAK, 25. 06. 2024. - 43. godišnjica Gospina ukazanja u Mðeugorju. MISA U 19.30 SATI
Utorak, 25. 06.  je 43. godišnjica Gospina ukazanja u Mðeugorju. Misa je u Baselu u 19.30 sati.

 - SUBOTA, 29. 06. 2024. - Svetkovina svetog Petra i Pavla. MISA U 11.00 SATI
Subota, 29. 06.  - Svetkovina svetog Petra i Pavla. Misa je u Baselu u 11.00 sati.

- Svima koji slave imendan ovaj tjedan, sretan imendan!

 

Misna čitanja

Prvo čitanje: Iz 49, 1-6

Postavit ću te za svjetlost narodima.

Čitanje Knjige proroka Izaije

Čujte me, otoci,

slušajte pomno, narodi daleki!

Gospodin me pozvao od krila materina,

od utrobe majke moje on me imenovao.

Od usta mojih britak je mač načinio,

sakrio me u sjeni ruke svoje,

od mene je oštru načinio strijelu,

sakrio me u svome tobolcu.

Rekao mi: »Ti si Sluga moj, Izraele,

u kom ću se proslaviti!«

A ja rekoh: »Zaludu sam se trudio,

nizašto naprezao snagu.«

Ipak, kod Gospodina je moje pravo,

kod mog Boga nagrada je moja.

A sad govori Gospodin,

koji me od utrobe Slugom svojim načini,

da mu vratim natrag Jakova,

da se sabere Izrael.

Proslavih se u očima Gospodnjim,

Bog moj bijaše mi snaga.

I reče mi:

»Premalo je da mi budeš Sluga,

da podigneš plemena Jakovljeva

i vratiš Ostatak Izraelov,

nego ću te postaviti za svjetlost narodima

da spas moj budeš do nakraj zemlje.«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam: Ps 139,1-3.13-15

Pripjev: Hvala ti što sam stvoren tako čudesno!
https://youtu.be/cj40jB_2oWo?si=BjwNHWCD7qj5WDyl

Gospodine, proničeš me svega i poznaješ,
ti znaš kada sjednem i kada ustanem,
izdaleka ti već misli moje poznaješ.
Hodam li ili ležim, sve ti vidiš,
znani su ti svi moji putovi.

Jer ti si moje stvorio bubrege,
satkao me u krilu majčinu.
Hvala ti što sam stvoren tako čudesno,
što su djela tvoja predivna.

Dušu moju do dna si poznavao,
kosti moje ne bijahu ti sakrite
dok nastajah u tajnosti,
otkan u dubini zemlje.

 

Drugo čitanje: Dj 13, 22-26

Pred Kristovim je dolaskom Ivan propovijedao. 

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Progovori Pavao: »Bog podiže ocima Davida za kralja. Za nj i posvjedoči: Nađoh Davida, sina Jišajeva, čovjeka po svom srcu, koji će ispuniti sve moje želje. Iz njegova potomstva izvede Bog po svom obećanju Izraelu Spasitelja, Isusa. Pred njegovim je dolaskom Ivan propovijedao krštenje obraćenja svemu narodu izraelskomu. A kad je Ivan dovršavao svoju trku, govorio je: 'Nisam onaj za koga me vi držite. Nego za mnom evo dolazi Onaj komu ja nisam dostojan odriješiti obuće na nogama.'«

»Braćo, sinovi roda Abrahamova, vi i oni među vama koji se Boga boje, nama je upravljena ova Riječ spasenja.«

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje: Lk 1, 57-66.80

Ivan mu je ime!

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Elizabeti se navršilo vrijeme da rodi. I porodi sina. Kad su njezini susjedi i rođaci čuli da joj Gospodin obilno iskaza dobrotu, radovahu se s njome.

Osmoga se dana okupe da obrežu dječaka. Htjedoše ga prozvati imenom njegova oca - Zaharija, no mati se njegova usprotivi: »Nipošto, nego zvat će se Ivan!« Rekoše joj na to: »Ta nikoga nema od tvoje rodbine koji bi se tako zvao.« Tada znakovima upitaju oca kojim ga imenom želi prozvati. On zaiska pločicu i napisa »Ivan mu je ime!« Svi se začude, a njemu se umah otvoriše usta i jezik te progovori blagoslivljajući Boga.

Strah obuze sve njihove susjede, a po svem su se Gorju judejskom razglašavali svi ti događaji. I koji su god čuli, razmišljahu o tome pitajući se: »Što li će biti od ovoga djeteta?« Uistinu, ruka Gospodnja bijaše s njime.

Dječak je međutim rastao i duhom jačao. Boravio je u pustinji sve do dana svoga javnog nastupa pred Izraelom.

Riječ Gospodnja.

 

Misao dana

Rođenje Ivana Krstitelja

Draga braćo i sestre!

Danas, 24. lipnja, slavimo svetkovinu Rođenja svetog Ivana Krstitelja. Krstitelj je jedini svetac, ako se izuzme Djevica Marija, čije rođenje Crkva slavi, i to zato što je usko povezano s otajstvom utjelovljenja Sina Božjega. Naime, Ivanov život, kao i Marijin u stvari čitav je usmjeren na Krista. Ivan Krstitelj je bio preteča, 'glas' pozvan da navijesti utjelovljenu Riječ. Stoga, slaviti Ivanovo rođenje u stvari znači slaviti Krista, saviti ispunjenje obećanja svih proroka, od kojih je Ivan bio najveći, pozvan da 'pripravi put' Gospodinu».


Još od majčine utrobe, naime, Ivan je Isusov preteča: njegovo čudesno začeće je Mariji navijestio anđeo kao znak da "Bogu ništa nije nemoguće": „A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zače sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. Ta Bogu ništa nije nemoguće!« Nato Marija reče: »Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!« I anđeo otiđe od nje. (Lk 1, 36-38). Sve se to dogodilo šest mjeseci prije velikog čuda našeg spasenje: sjedinjenja Boga s čovjekom po Duhu Svetom ili Isusova utjelovljenja.

Četiri Evanđelja snažno ističu lik Ivana Krstitelja, kao proroka koji zaključuje Stari zavjet i uvodi nas u Novi zavjet, pokazujući u Isusu iz Nazareta, obećanog Mesiju, Pomazanika Gospodnjeg, Spasitelja. Naime, sam će Isus reći o Ivanu: "On je onaj o kome je pisano: Evo, ja šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da pripravi put pred tobom. Zaista, kažem vam, između rođenih od žene ne usta veći od Ivana Krstitelja. A ipak, i najmanji u kraljevstvu nebeskom veći je od njega!" (Mt 11, 10-11).

Ivanov otac, Zaharija – suprug Elizabetin i rođak Marijin – bio je židovski svećenik. On nije odmah povjerovao u navještaj očinstva koji je za njega bio potpuno neočekivan i zato je zanijemio sve do dana obrezanja djeteta, kojem su on i supruga dali ime koje im je Bog naznačio, to jest Ivan, što znači "Gospodin je milostiv". Pod nadahnućem Duha Svetoga, Zaharija je ovako govorio o sinovu poslanju: "A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati / jer ćeš ići pred Gospodinom da mu pripraviš putove, / da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu / po otpuštenju grijeha njihovih" (Lk 1, 76-77).

Sve se to obistinilo trideset godina kasnije, kada je Ivan počeo krstiti na rijeci Jordanu, pozivajući narod da se, tim pokorničkim činom, pripremi za predstojeći Mesijin dolazak, koji mu je Bog objavio tijekom njegova boravka u judejskoj pustinji. Zato je prozvan "Krstitelj", to jest "onaj koji krsti" (usp. Mt 3, 1-6).

Kada je jednoga dana Ivanu iz Nazareta došao Isus da ga krsti, ovaj je isprva odbijao to učiniti, ali zatim pristade, te ugleda Duha Svetoga kako se spušta na Isusa i začu glas Oca nebeskog koji ga proglašava svojim Sinom: I eto glasa s neba: "Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina! (usp. Mt 3, 13-17).

No njegovo poslanje nije još dovršeno: nedugo zatim, od njega bi zatraženo da bude Isusov preteča i u nasilnoj smrti: Ivanu je odrubljena glava u zatvoru kralja Heroda i tako je pružio puno svjedočanstvo za Jaganjca Božjeg, kojeg je on prvi javno priznao i pokazao. Ivan pokazuje Istinu bez straha; svjedoči Istinu bez kompromisa i tako osuđuje preljub Heroda i Herodijade, što je platio životom, zapečativši mučeništvom svoje služenje Kristu, koji je osobna Istina.

Dragi prijatelji, Djevica Marija je pomagala rođakinji Elizabeti pred kraj trudnoće s Ivanom. Neka ona pomogne svima nama da slijedimo Isusa Krista, Sina Božjega, kojeg je Krstitelj navijestio s velikom poniznošću i proročkim žarom. Amen

 

Krunica, litanije i razne molitve sv. Ivanu Krstitelju

Molitva sv. Ivanu Krstitelju

Sveti Ivane Krstitelju, preporučujem Ti svoje duhovne i tjelesne potrebe i molim Te da mi izmoliš milost da Isusa što bolje upoznam, ljubim i slijedim te da mogu nositi svoj križ i sjediniti ga s Kristovim križem.

Zahvaljujem Ti tisuću puta na prekrasnim riječima što si mi ih dao, Tvoj me primjer potiče da moram govoriti uvijek istinu na slavu Božju, iako bi me svijet radi toga progonio i osudio.

Krunica sv. Ivanu Krstitelju

Vjerovanje,
zatim slijedi 24X Oče naš, Zdravomarijo, Slava Ocu
Iza svakog očenaša može se dodati zaziv:
Sveti Ivane Krstitelju, moli za nas!

Kada izmolite krunicu možete izmoliti i litanije.

Litanije sv. Ivanu Krstitelju

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine , smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj se nama!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj se nama!
Duše Sveti, Bože, smiluj se nama!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj se nama!

Sveta Marijo, moli za nas!
Sveta Bogorodice, moli za nas!
Sveta Djevo djevica, moli za nas!
Svi sveti anđeli i arhanđeli, molite za nas!
Svi sveti patrijasi i proroci, molite za nas!
Svi sveti apostoli i učenici Gospodnji, molite za nas!
Svi sveti mučenici, molite za nas!
Svi sveci i svetice Božje, molite za nas!

Sveti Ivane Krstitelju, moli za nas!
Sveti Ivane, od anđela Gabrijela naviješteni, moli za nas!
Sveti Ivane ,od Boga poslani, moli za nas!
Sveti Ivane, pretečo Kristov, moli za nas!
Sveti Ivane, krstielju Kristov, moli za nas!
Sveti Ivane , Božji ugodniče, moli za nas!
Sveti Ivane, veliki isposniče, moli za nas!
Sveti Ivane, vatro Božje ljubavi, moli za nas!
Sveti Ivane, radosti neba i zemlje, moli za nas!
Sveti Ivane, putokaze vječnog života, moli za nas!
Sveti Ivane, uzore svetosti, moli za nas!
Sveti Ivane, veliko blago naše na nebu, moli za nas!
Sveti Ivane, ljubitelju naših duša, moli za nas!
Sveti Ivane, utjeho naših srdaca, moli za nas!
Sveti Ivane, ljubavi naša, moli za nas!
Sveti Ivane, nadanje naše, moli za nas!
Sveti Ivane, okrijepo i jakosti naša, moli za nas!
Sveti Ivane, pomoćniče u našoj slabosti, moli za nas!
Sveti Ivane, utjeho u našoj nemoći, moli za nas!
Sveti Ivane, moćni zagovorniče kod Boga, moli za nas!

Kriste, čuj nas! Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas! Kriste, usliši nas!

Pomolimo se: Gospodine, ojačaj u nama vjeru kojom je sveti Ivan iskreno svjedočio za Krista. Njegovim zagovorom podaj da dostojno živimo Kristovo Evanđelje i surađujemo na širenju evanđeoske vjere. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

Postiti, najmanje jedan dan, po mogućnosti na kraju se ispovijediti i pričestiti. U molitvi dodati i svoje posebne loše sklonosti, kao i tražiti od Svetog Ivana Krstitelja svoje posebne potrebe.

Molitva sv. Ivi za djecu

Dobri sv. Ivo, blagoslovi i štiti naše obitelji, čuvaj ih u ljubavi i slozi obaspi ih vremenitim i vječnim dobrima i udalji od njih svako zlo.

Blagoslovi našu djecu, štiti njihovo zdravlje potičući ih na dobro i ne dopusti da izgube vjeru i čistoću života.

Učini nas sposobnima da ih razumijemo i da im prednjačimo riječju i primjerom.

Neka uvijek teže za uzvišenijim idealima i neka u životu ostvaruju svoj ljudski i kršćanski poziv. Amen.

Molitva sv. Ivi za bolesnike

Svemogući vječni Bože vječno spasenje vjernika.
Zazivamo pomoć Tvoga milosrđa za ove bolesne…. sluge Tvoje.

Vrati im zdravlje i neka po zagovoru Sv. Ive dospije moja molitva do tvoga milosrđa.
Po Kristu Gospodinu našemu. Amen