Ponedjeljak, 8. 4. 2024.

NAVJEŠTENJE GOSPODINOVO. BLAGOVIJEST

Svetkovina

Sveta misa je večeras u 19.30 sati u Baselu

NAPOMENA:
▪ Svetkovina Navještenja Gospodinova slavi se danas umjesto 25. ožujka, kada je slavlje zapriječeno. ▪ U misi, kod Ispovijedi vjere, na riječi »i utjelovio se« svi se poklone.

 

Misna čitanja

 

Prvo čitanje: Iz 7,10-14

Djevica će začeti.

Čitanje Knjige proroka Izaije

U one dane: Gospodin progovori Ahazu i reče mu: »Zaišti od Gospodina, Boga svoga, znak za sebe iz dubine Podzemlja ili gore iz visina.« Ali Ahaz odgovori: »Ne, neću iskati i neću iskušavati Gospodina.« Tada reče Izaija:

»Čujte, dome Davidov:

Zar vam je malo dodijavati ljudima

pa i Bogu mom dodijavate! Zato, sam će vam Gospodin dati znak:

Evo, djevica će začeti i roditi sina

i nadjenut će mu ime Emanuel,

S nama Bog!«

Riječ je Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam: Ps 40,7-11

Pripjev: Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju!
https://youtu.be/JjQbeXDU8Rw?si=P47Hm6La83A2zf_d

Žrtve i prinosi ne mile ti se,
nego si mi uši otvorio;
paljenica ni okajnica ne tražiš.
Tada rekoh: »Evo dolazim!

U svitku knjige piše za mene:
Milje mi je, Bože moj, vršit volju tvoju,
Zakon tvoj duboko u srcu ja nosim.«

Pravdu ću tvoju naviještat u zboru velikom
i usta svojih zatvoriti neću,
Gospodine, sve ti je znano.

Tvoju pravdu neću kriti u srcu,
kazivat ću vjernost tvoju i tvoj spas.
Tajit neću dobrote tvoje,
ni tvoje vjernosti velikoj skupštini.

 

 

Drugo čitanje: Heb 10,4-10

U svitku knjige piše za mene: »Vršiti, Bože, volju tvoju!«

Čitanje Poslanice Hebrejima

Braćo! Krv bikova i jaraca nikako ne može odnijeti grijeha. Zato Krist ulazeći u svijet veli: Žrtva i prinos ne mile ti se, nego si mi tijelo pripravio; paljenice i okajnice ne sviđaju ti se. Tada rekoh: »Evo dolazim!« U svitku knjige piše za mene: »Vršiti, Bože, volju tvoju!« Pošto gore reče: Žrtve i prinosi, paljenice i okajnice – koje se po Zakonu prinose – ne mile ti se i ne sviđaju, veli zatim: Evo dolazim vršiti volju tvoju! Dokida prvo da uspostavi drugo. U toj smo volji posvećeni prinosom tijela Isusa Krista jednom zauvijek.

Riječ Gospodnja.

 

 

Evanđelje: Lk 1,26-38

Evo, začet ćeš i roditi sina.

Čitanje svetoga evanđelja po Luki

U ono vrijeme: posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!« Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. No anđeo joj reče: »Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.«

Nato će Marija anđelu: »Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?« Anđeo joj odgovori: »Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zače sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. Ta Bogu ništa nije nemoguće!« Nato Marija reče: »Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!« I anđeo otiđe od nje.

Riječ Gospodnja.

 

 

Duhovna misao

 

"Razmišljanje o «Blagovijesti»

»Evo dolazim!« »Vršiti, Bože, volju tvoju!«

Danas je svetkovini Blagovijesti. Dan i događaj „divnog otajstva vjere“. Taj je događaj ponizan i skriven, ali istovremeno i odlučujući za povijest čovječanstva. U onome Gospinom 'DA', s kojim je odgovorila na anđelov navještaj, započinje novo doba povijesti, pogotovo „povijesti spasenja“ koje je potvrđeno poslije u uskrsnuću Isusa Krista. Bio je to i ostao „novi i vječni Savez“. Razgovorom anđela s Marijom uistinu započinje Novi zavjet. Tako možemo reći da je prva riječ Novoga zavjeta 'raduj se', 'RADOST'. Radost navještenja koje zauvijek mijenja čovječanstvo. Razgovorom anđela i Marije se nastavlja radost s kojom anđeo poziva Mariju DA SE NE BOJI i Marija se potpuno POVJERAVA GOSPODINU. Marija kaže 'DA' Božjoj volji, što se nama opet čini TAKO TEŠKIM i na što se odlučujemo teško.

Marija na taj način postaje primjer za sve nas. Pokazuje nam radost koja proizlazi iz vršenja Očeve volje. U početku se čini kao gotovo nepodnošljivi teret, jaram koji se ne može nositi, ali u stvari, Božja volja, nije teret. Božja nam volja daje krila za let u visinu.

 

»Evo dolazim!« »Vršiti, Bože, volju tvoju!«

Ovo OTAJSTVO VJERE dogodilo se u poniznoj nazaretskoj kući. Zamislimo danas kako se Gospa osjećala nakon Navještenja, kada je anđeo otišao od Nje. Marija se našla s velikim otajstvom skrivenim u utrobi; znala je da se dogodilo nešto izvanredno jedinstveno; bila je svjesna toga da je počelo posljednje poglavlje povijesti spasenja svijeta – UTJELOVLJENJE Boga koji je htio poprimiti ljudsko lice. Blagovijest je tako i kristološki blagdan, jer slavi središnje otajstvo Krista: njegovo Utjelovljenje. Tako je i Marijin 'DA' postao i savršeni odraz onoga Kristova ‘DA’ u trenutku kada je ušao u svijet: «Zato Krist ulazeći u svijet veli: Žrtva i prinos ne mile ti se, nego si mi tijelo pripravio; paljenice i okajnice ne sviđaju ti se. Tada rekoh: »Evo dolazim!« U svitku knjige piše za mene: »Vršiti, Bože, volju tvoju!« Pošto gore reče: Žrtve i prinosi, paljenice i okajnice – koje se po Zakonu prinose – ne mile ti se i ne sviđaju, veli zatim: Evo dolazim vršiti volju tvoju! Dokida prvo da uspostavi drugo. U toj smo volji posvećeni prinosom tijela Isusa Krista jednom zauvijek.» - (vidi drugo čitanje). Sinovljeva se poslušnost odražava u poslušnosti Majke i tako je, po tim dvama 'da', Bog mogao poprimiti ljudsko lice i PROMIJENITI POVIJEST ČOVJEČANSTVA.

„Evo službenice Božje, neka mi bude po Riječi tvojoj“ - odgovara Marija anđelu, a plod toga odgovora prisutan je i trebao bi biti PRISUTAN na svakom koraku u životu Crkve, odnosno, u životu nas kršćana. To je jedini ispravni PUT CRKVE koja je pozvana DANAS učiniti Krista nazočnim u povijesti, kako bi Bog svojim milosrđem mogao i dalje susretati i SPAŠAVATI, odnosno, ozdravljati čovječanstvo.

 

Marijina duhovna oporuka

Draga braćo i sestre, ne zaboravimo da nas prava pobožnost prema Djevici Mariji sve više približava Isusu i da se ona ne sastoji u nekoj ispraznoj lakovjernosti i sladunjavosti, nego da proizlazi iz prave vjere koja nas vodi k priznavanju uzvišenosti Majke Božje, te nas potiče na djetinju ljubav i na nasljedovanje Marijine poniznost i vjernosti Božjoj riječi i volji.

Ljubiti Mariju znači truditi se slušati njezina Sina; častiti Gospu znači živjeti po riječima blagoslovljenog ploda utrobe njezine, Isusa Krista. Marijina duhovna oporuka svima nama: «Što god vam rekne, (moj Sin) učinite! (Iv 2,5).

 

Ostanimo ponizni i vjerni Božjoj riječi

U ovim vremenima u kojima su tolike obitelji podijeljene, prisiljene na emigraciju, trpe zbog rata, nasilja, siromaštva, korupcije, obiteljskog nasilja, trgovine drogom, kriminala, krizom vrijednosti, obratimo se Mariji, Majci pravoga Boga, Majci Crkve, koja nas i DANAS poziva da OSTANEMO s vjerom i ljubavlju pod OKRILJEM NJEZINE MAJČINSKE VJERE I LJUBAVI PREMA BOGU i ČOVJEKU, pod okriljem Njezina Sina, našega Spasitelja, Isusa Krista, da bismo tako pobijedili svako zlo i ostali vjerni Božjoj riječi, obiteljskom životu i svjedočili živu prisutnos Isusa Krista u vremenu u kojem mi danas živimo.

 Neka nas ponizna službenica Gospodnja, sveta Marija, blagoslovi i svojim nam zagovorom izmoli obilje nebeskih milosti da svaki dan možemo svoje ‘DA’ Božjoj riječi izreći i živjeti. Amen.