Petak, 7. 6. 2024.

PRESVETO SRCE ISUSOVO

Svetkovina

Pobožnost prvih petaka u mjesecu:
Sa željom da ova Svetkovina u tolikim srcima potakne još veću ljubav prema Bogu i Srcu Isusovu, pozivam vas sve da se što više uključite u POBOŽNOST PRVIH PETAKA U MJESECU i da sada u petak skupa proslavimo svetkovinu Srca Isusova.

Poslušajte krunicu Srcu Isusovu
https://youtu.be/i218bOcAcX4?si=tlRlrejgYnhe8vKR

Misna čitanja

Prvo čitanje: Hoš 11, 1.3-4.8c-9

Srce mi je uznemireno.

Čitanje Knjige proroka Hošee

Ovo govori Gospodin:

»Dok Izrael dijete bijaše, ja ga ljubljah,

iz Egipta dozvah sina svoga.

Efrajima ja sam hodati učio,

držeći ga za ruke njegove;

al oni ne spoznaše

da sam se za njih brinuo.

Užima za ljude privlačio sam ih,

konopcima ljubavi;

bijah im ko onaj

koji u čeljustima njihovim žvale opušta;

nad njega se saginjah

i davah mu jesti.

Srce mi je uznemireno,

uzavrela sva mi utroba:

neću više gnjevu dati maha,

neću opet zatirati Efrajima,

jer ja sam Bog, a ne čovjek:

Svetac posred tebe -

neću više gnjevan dolaziti!«

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam: Ps Iz 12, 2-3.4b-6

Pripjev: I s radošću ćete crpsti vodu iz izvora spasenja.
https://youtu.be/6NZYHe1kS8I?si=0eFKA9jWdPCpvD6f

Evo, Bog je spasenje moje,
uzdam se, ne bojim se više,
jer je Gospodin snaga moja i pjesma,
on je moje spasenje.

I s radošću ćete crpsti vodu
iz izvora spasenja.
Hvalite Gospodina,
prizivajte ime njegovo!
Objavite narodima djela njegova,
razglašujte uzvišenost imena njegova!

Pjevajte Gospodinu jer stvori divote,
neka je to znano po svoj zemlji!
Kličite i radujte se, stanovnici Siona,
jer je velik među vama Svetac Izraelov!

 

Drugo čitanje: Ef 3, 8-12.14-19

Spoznati nadspoznatljivu ljubav Kristovu.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

Braćo: Meni, najmanjemu od svih svetih, dana je ova milost: poganima biti blagovjesnikom neistraživog bogatstva Kristova i osvijetliti rasporedbu otajstva, pred vjekovima skrivena u Bogu, koji sve stvori, da sada - po Crkvi - vrhovništvima i vlastima na nebesima bude obznanjena mnogolika mudrost Božja zasnovana - po naumu o vjekovima - u Kristu Isusu Gospodinu našemu. U njemu, s pouzdanjem po vjeri u njega, imamo slobodan pristup.

Zato prigibam koljena pred Ocem, od koga ime svakom očinstvu na nebu i na zemlji: neka vam dadne po bogatstvu slave svoje ojačati se po Duhu njegovu u snazi za unutarnjeg čovjeka da po vjeri Krist prebiva u srcima vašim te u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni mognete shvatiti sa svima svetima što je dužina i širina i visina i dubina te spoznati nadspoznatljivu ljubav Kristovu da se ispunite do sve punine Božje.

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije Evanđelja: Iv 1, 41. 17b.

Našli smo Mesiju koji je Krist: po njemu nasta milost i istina.

 

Evanđelje: Iv 19, 31-37

Probode mu bok i odmah poteče krv i voda.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Kako bijaše Priprava, da ne bi tijela ostala na križu subotom, jer velik je dan bio one subote, Židovi zamoliše Pilata da se raspetima prebiju golijeni i da se skinu. Dođoše dakle vojnici i prebiše golijeni prvomu i drugomu koji su s Isusom bili raspeti. Kada dođoše do Isusa i vidješe da je već umro, ne prebiše mu golijeni, nego mu jedan od vojnika kopljem probode bok i odmah poteče krv i voda.

Onaj koji je vidio svjedoči i istinito je svjedočanstvo njegovo. On zna da govori istinu da i vi vjerujete jer se to dogodilo da se ispuni Pismo: Nijedna mu se kost neće slomiti. I drugo opet Pismo veli: Gledat će onoga koga su proboli.

Riječ Gospodnja.

 

Duhovna misao

SVETKOVINA SRCA ISUSOVA

Duh Sveti usklađuje srce vjernika sa srcem Kristovim

 

Draga braćo i sestre!
Danas slavimo svetkovinu Presvetog Srca Isusova čija je pobožnost uvedena u liturgiju Crkve nakon Isusovog ukazanja svetoj Margareti Alacoque 1675. godine u Paray-le-Monial. Po Margaretinom svjedočanstvu, Spasitelj je od nje uporno tražio da svi ljudi javnim molitvama i pobožnostima štuju njegovo Presveto Srce, ranjeno ljubavlju prema ljudima, i pružaju zadovoljštinu za uvrede koje mu se nanose. Stoga je preko svetice zatražio da se uvede poseban blagdan u Crkvi, u čast njegova Presvetog Srca i to na prvi petak nakon tijelovske osmine.

Pobožnost prema Presvetom Srcu procvala je među klerom i kršćanskim narodom i proširila se po gotovo svim kontinentima. Nakon što se blagdan Srca Isusova brzo proširio po mnogim biskupijama svijeta, a uvidjevši velike duhovne koristi od njegovog slavljenja, papa Pio IX. je 1856. godine posebnim dekretom odredio da se blagdan službeno slavi u cijeloj Katoličkoj crkvi.

Najpoznatija crkva u Hrvatskoj posvećena Srcu Isusovu, ona u Zagrebu, izgrađena je početkom 20. stoljeća. Svečano je blagoslovljena 15. prosinca 1902. godine i, prema nekim procjenama, druga je po veličini u Zagrebu, odmah nakon katedrale. 1977. osnovana je župa Srca Isusova, te je tako bazilika postala župnom crkvom koju rado pohađaju vjernici iz cijeloga Zagreba, ali i šire. Tamo se danas nalazi grob bl. Ivana Merza, velikog štovatelja Srca Isusova.

 

Na svetkovinu Presvetoga Srca slavimo ljubav Božju.

Na svetkovinu Presvetoga Srca slavimo ljubav Božju. Isusovo je srce sjedište Božje ljubavi i beskrajnoga milosrđa. U Isusovu ljuskom srcu vidljivom se pokazala Očeva ljubav. Isus se svetoj Margareti ukazao u obliku sunca govoreći: Evo srca koje je toliko ljubilo ljude, a u zamjenu dobiva uvrede i svetogrđa. Križem svoje muke svijet sam spasio. Sada ga želim spasiti pokazujući mu svoje srce, ocean beskrajnoga milosrđa i ljubavi. Štovati Presveto Srce Isusovo znači častiti ono srce koje, nakon što nas je ljubilo sve do kraja – do smrti na križu, bijaše probodeno mačem, te s visine križa poteče krv i voda, neiscrpivi izvor novoga života. Samo iz ovoga neiscrpnog izvora ljubavi možemo crpsti potrebnu snagu za svoje poslanje – bilo kao svećenici ili očevi, majke, općenito kršćani.

 

Duh Sveti usklađuje srce vjernika sa srcem Kristovim

«Ta ljubav je Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetom koji nam je dan!" (Rim 5,5). "Duh Sveti je, doista, ona nutarnja sila koja usklađuje srce (vjernika) sa srcem Kristovim te ih potiče da ljube braću kao što ih je sam Isus ljubio. Duh Sveti nas uvodi u sam ritam božanskoga života, a to je život ljubavi, čineći da postanemo osobno sudionici odnosa koji postoje između Oca i Sina. Nije beznačajno da Pavao, kad nabraja različite čimbenike djelovanja Duha Svetoga, na prvo mjesto stavlja ljubav: "Plod je pak Duha: ljubav, radost, mir..." (Gal 5,22). A, budući da po svojoj definiciji ljubav spaja, to znači ponajprije da je Duh tvorac zajedništva unutar kršćanske zajednice, kao što i kažemo na početku svete mise Pavlovim izrazom: "... zajedništvo Duha Svetoga (to jest zajedništvo koje On čini) sa svima vama" (2 Kor 13,13). S druge strane, međutim, istina je da nas Duh potiče na stvaranje odnosa ljubavi sa svim ljudima. Tako, kad ljubimo, dajemo prostor Duhu Svetom, dozvoljavamo mu da se izrekne u punini. Na taj se način razumije i zašto Pavao na istu stranicu Poslanice Rimljanima stavlja dva upozorenja: Budite "u Duhu gorljivi", i: "Nikome zlo za zlo ne vraćajte" (Rim 12,11.17).

Pogled na 'kopljem proboden bok', u kojem odsijeva beskrajna Božja želja za spasenjem, ne može se samo jedan dan promatrati kao prolazni oblik pobožnosti, nego svaki dan se trebamo  klanjanjati ljubavi Božjoj, koja je u simbolu 'probodenog srca' - kao i naš živi odnos s Bogom koji nas ljubi.

Sa željom da ova Svetkovina u tolikim srcima potakne još veću ljubav prema Bogu i Srcu Isusovu, pozivam vas sve da se što više uključite u POBOŽNOST PRVIH PETAKA U MJESECU i da sada u petak skupa proslavimo svetkovinu Srca Isusova.

 

Pobožnost prvih petaka u mjesecu:

Kako biste izvršili ovu pobožnost potrebno je svaki prvi petak u mjesecu, kroz devet mjeseci ići na Svetu misu i pričestiti se s nakanom čašćenja Presvetog Srca Isusova i da učinimo zadovoljštinu za sve uvrede i svetogrđa koje ljudi nanose Presvetom Srcu Isusovu.

Početak devetnice može biti bilo koji mjesec u godini. U mnogim župama, svećenici ispovijedaju na prvi petak tako da očišćeni možemo na Svetu pričest. No, nije nužno ispovijediti se baš taj dan ako smo to učinili ranije, osim ako više nismo u stanju milosti.

Isus nam preko sveta Margarete daje i 12 obećanja uz ovu pobožnost:

1. Dat ću im sve milosti koje su im potrebne u njihovu staležu.
2. Unijet ću mir u njihove obitelji.
3. Tješit ću ih u svim njihovim patnjama.
4. Bit ću im sigurno utočište za života, a osobito na času smrti.
5. Izlit ću obilje blagoslova na sve njihove pothvate.
6. Grješnici će naći u mome Srcu izvor i beskrajno more milosrđa.
7. Mlake će duše postati revne.
8. Revne će se duše uzdići do velike savršenosti.
9. Blagoslovit ću i kuće gdje bude izložena i čašćena slika moga Presvetog Srca.
10. Svećenicima ću dati dar da taknu i najtvrdokornija srca.
11. Imena onih koji budu širili ovu pobožnost bit će upisana u mome Srcu i neće se nikada izbrisati.
12. Svima koji se budu pričestili na prvi petak tijekom devet mjeseci uzastopce obećavam milost pokore na samrti: oni neće umrijeti u mojoj nemilosti ni bez sakramenata. Moje će im Srce biti sigurno utočište u posljednjemu času.

Veliko obećanje

Ovo 12. obećanje još se zove i Veliko obećanje. Nemojmo ga shvatiti kao jeftinu ulaznicu za raj. Ne smijemo razmišljati ovako: “Obavit ću devetnicu i spašen sam.” Bog bolje od nas zna što nam je u srcu i kakve su nam nakane. Sjetimo se da su farizeji bili vrlo pobožni i dijelili milostinju, a Isus ih je prekovarao jer su to radili iz krivih pobuda. Ova nas pobožnost mora približiti Gospodinu, njegovu Presvetom Srcu, pobuditi ljubav prema sakramentima, pogotovu Euharistiji ili Svetoj misi i pomoći nam da živimo u skladu s Njegovom voljom. Također nas uči da se češće i ustrajnije ispovijedamo što će nam pomoći da bolje upoznamo sebe i svoje slabosti. Vjerujam da će nam se, ako tako shvatimo ovu devetnicu, to veliko obećanje i ostvariti.

 


Pobožnost Srcu Isusovu i Marijinu

Srcu Isusovu

Presveto Srce Isusovo, koje si toliko ljubilo nas ljude da si se dalo na križu kopljem probosti, zapali u mom srcu ljubav prema tebi. Daj da moje malo srce uvijek za tebe kuca, uvijek na tebe misli i nikada te grijehom ne ražalosti. Želim se sav tebi posvetiti i uvijek biti tvoj. Ima mnogo ljudi koji ne znaju za tvoju veliku ljubav. O, kako bih želio da te i oni upoznaju i uzljube! Ima i takvih koji su te odbacili i zaboravili. O, kako bih želio da ti se i oni vrate! Smiluj se, Presveto Srce, svim grešnicima, zalutalima i nevjernicima. Učini da sa sjevera, juga, istoka i zapada jedan odzvanja glas: Budi hvala božanskom Srcu po kome nam je stečeno spasenje! Njemu slava i čast u vijeke!


Prikazanje Srcu Isusovu

Vječni Oče, prikazujem ti Presveto Srce Isusovo sa svom njegovom ljubavlju, sa svim njegovim patnjama i sa svim njegovim zaslugama:

 • Da zadovoljim za sve grijehe što sam i učinio danas i za svega života svojega.
 • Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetome…
 •  
 • Da se pročisti ono dobro što sam učinio danas i za sveg života svojega.
 • Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetome…
 • Da Ti nadoknadim za sva dobra djela što sam ih propustio učiniti danas i za svega života svojega.
 • Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetome…
 • Da Ti zahvalim za sva dobročinstva koja sam primio danas i za sveg života svojega.
 • Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetome…


Zlatna krunica na čast Presvetog Srca Isusova

Kratka krunica - moli se na običnu krunicu na ovaj način:

Umjesto Vjerovanja
Slatko Srce mog Isusa, daj da te ljubim sve to više!

Umjesto Očenaša
Vječni Oče, prikazujem ti predragocjenu Krv Isusa Krista kao zadovoljštinu za svoje grijehe
i za potrebe svete Crkve.

Umjesto Zdravomarije
Isuse, blaga i ponizna Srca, učini srce moje po Srcu svojemu.

Umjesto Slava Ocu:
Slatko Srce Marijino - budi moje spasenje!

Na kraju izmoli:
Očenaš… Zdravomarijo... Slava Ocu...


LITANIJE PRESVETOGA SRCA ISUSOVA 

Gospodine, smiluj se! 
Kriste, smiluj se! 
Gospodine, smiluj se! 
Kriste, čuj nas! 
Kriste, usliši nas! 

Oče nebeski, Bože, smiluj se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj se!
Duše Sveti, Bože, smiluj se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj se!

Srce Isusa, Sina Oca vječnoga, smiluj se!
Srce Isusovo, u krilu Djevice Majke od Duha Svetoga sazdano, 
Srce Isusovo, s Riječju Božjom bitno sjedinjeno, 
Srce Isusovo, veličanstva beskrajnoga, 
Srce Isusovo, hrame Božji sveti, 
Srce Isusovo, šatore Višnjega, 
Srce Isusovo, kućo Božja i vrata nebeska, 
Srce Isusovo, žarko ognjište ljubavi, 
Srce Isusovo, pravde i ljubavi posudo, 
Srce Isusovo, kreposti svih bezdane, 
Srce Isusovo, svake hvale predostojno, 
Srce Isusovo, kralju i središte svih srdaca, 
Srce Isusovo, u kojem je sve blago mudrosti i znanja, 
Srce Isusovo, u kojem prebiva sva punina božanstva, 
Srce Isusovo, koje je Ocu vrlo omiljelo, 
Srce Isusovo, od kojega punine svi mi primismo, 
Srce Isusovo, željo bregova vječnih, 
Srce Isusovo, strpljivo i mnogoga milosrđa, 
Srce Isusovo, bogato za sve, koji zazivaju tebe, 
Srce Isusovo, izvore života i svetosti, 
Srce Isusovo, pomirište grijeha naših, 
Srce Isusovo, nasićeno pogrdama, 
Srce Isusovo, satrveno zbog opačina naših, 
Srce Isusovo, do smrti poslušno, 
Srce Isusovo, kopljem probodeno, 
Srce Isusovo, izvore sve utjehe, 
Srce Isusovo, živote i uskrsnuće naše, 
Srce Isusovo, mire i pomirenje naše, 
Srce Isusovo, žrtvo za grijehe, 
Srce Isusovo, spasenje onima, koji se u te ufaju, 
Srce Isusovo, ufanje onima, koji u tebi umiru, 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine! 
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine! 
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se! 

 • Isuse blaga i ponizna Srca, 
 • učini srce naše po Srcu svojem! 

Pomolimo se: Svemogući vječni Bože, pogledaj na Srce preljubljenog Sina svojega i na hvale i zadovoljštine koje u ime grješnika tebi prikazuje, i njima, koji milosrđe tvoje mole, ti oproštenje udijeli, umilostivljen, u ime istoga Sina svojega, Isusa Krista, koji s tobom živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen

 

Na kraju izmolite osobnu ili obiteljsku posvetu Srcu Isusovu i Marijinu


Obiteljska posveta srcu Isusovu i Marijinu

Majko Marijo, Kraljice obitelji, naša se obitelj, ujedinjena u međusobnoj ljubavi, danas izručuje tvom Bezgrješnom Srcu. Primi nas pod svoju majčinsku zaštitu i vodi nas k svome Sinu Isusu. Gospodine Isuse, ujedinjeni u tvoje ime, po Marijinu Bezgrješnom Srcu posvećujemo se i izručujemo tvom Presvetom Srcu. Učini naša srca po Srcu svome, da bi Ti u nama i među nama sve više živio. Presveto Srce Isusovo, Bezgrješno Srce Marijino, pomozite nam da mognemo savjesno vršiti svoje dužnosti, živjeti prema Božjim i crkvenim zapovijedima, osobito zapovijedi ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu, da uzmognemo prihvatiti Evanđelje u svoje srce i ravnati se prema nauku crkvenog učiteljstva pod vodstvom Petrova nasljednika. Želimo poštivati jedni druge, biti strpljivi jedni prema drugima, opraštati si međusobno, poput Krista predano nositi svoj križ i truditi se za onu ljubav koja je spremna položiti svoj život za drugoga. Ne želimo se zatvarati sami u sebe, nego biti pažljivi i otvoreni prema potrebama rodbine i drugih ljudi.

Kao domaća Crkva, neka naša obitelj bude zajednica milosti i molitve, škola ljudskih i kršćanskih kreposti, napose kreposti ljubavi. Rado ćemo sudjelovati u životu župske zajednice, sudjelovati na svetoj misi, te u sakramentu svete ispovijedi ostvarivati izmirenje s Bogom i među sobom. Euharistijski kruh neka nas učini jednim jedinim tijelom. Svakodnevna obiteljska i osobna molitva neka nam budu najjači poticaj za prihvaćanje svih odgovornosti koje imamo kao kršćanska obitelj. Presveto Srce Isusovo, Bezgrješno Srce Marijino, čuvajte nas od svakog grijeha. Posebno odlučujemo da ćemo se čuvati grijeha protiv vjere, ufanja i ljubavi, grijeha psovke i bludnosti, grijeha jezika i zavisti, grijeha mržnje i svakog zla.

Obećajemo da ćemo svetkovati dane Gospodnje. Za obraćenje grješnika ćemo rado moliti svetu krunicu i svetkovanjem prvih petaka i prvih subota davat ćemo zadovoljštinu za uvrede kojima vas vrijeđamo mi i od Boga udaljeni svijet. Pomozite nam da uzmognemo stalno živjeti u Božjoj milosti te vam ostanemo vjerni do kraja. Neka svi članovi naše obitelji postignu sretnu starost i nekoć s prijateljima uživamo vječnu radost na nebu. Amen.


Osobna posveta srcu Isusovu i Marijinu

Vječni Oče, želim se u Duhu Svetom posvetiti i predati Isusovu i Marijinu Srcu, da bih tako mogao postati tvoje sve odanije i vjernije dijete. Majko Marijo, ja se danas predajem tvome Bezgrešnom Srcu. Primi me pod svoju majčinsku zaštitu i vodi me k svome Sinu Isusu. Gospodine Isuse, po Marijinu Bezgrešnom Srcu se posvećujem i izručujem Tvome Presvetom Srcu. Učini srce moje po Srcu svome, da bi Ti sve više živio u meni.

Presveto Srce Isusovo, Bezgrešno Srce Marijino, s ovom posvetom i izručenjem želim vam uzvratiti ljubav koju ste mi iskazivali čitavim svojim zemaljskim životom, posebno na Kalvariji, i koju mi još i danas iskazujete. Ujedno obnavljam svoju krsnu posvetu Trojedinom Bogu: odričem se grijeha, zavodljivosti zla i sotone; vjerujem sve što nam je Bog objavio i kako nas uči Katolička crkva. Obećavam da ću vršiti Isusovu zapovijed ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu i izvršavati Božje i crkvene zapovijedi te da ću se ravnati prema nauku crkvenog učiteljstva pod vodstvom Petrova nasljednika. Time želim doprinijeti jedinstvu i rastu Crkve. Rado ću moliti svetu krunicu, osobno, u obitelji i u drugim zajednicama te pobožnošću Prvih petaka i Prvih subota dati zadovoljštinu za svoje grijehe i grijehe čitavog svijeta.

Presveto Srce Isusovo, Bezgrešno Srce Marijino, pomozite mi da prihvaćam Evanđelje u svoje srce te ga živim u vjeri, ufanju i ljubavi. Tako će Isus Krist, po svome križu i uskrsnuću, za mene biti put, istina i život. Neka se hranim nebeskim Kruhom i živim od euharistijske žrtve, da bih mogao svladati svako zlo i uvijek izabrati život. Pun povjerenja utječem se pod zaštitu vaših dragih srdaca. Čuvajte me u svim opasnostima i na kraju ovog zemaljskog hodočašća sretno me dovedite u vječnu domovinu. Amen.


Blagoslov

Neizmjernom ljubavlju Božanskog srca Isusova i Bezgrješnog srca Marijina
blagoslovio nas svemogući Bog:  + Otac i + Sin i + Duh Sveti. Amen.