Nedjelja, 07. 06. 2020.
svetkovina Presvetoga Trojstva

Prvo čitanje: Izl 34, 4b-6.8-9

Gospodin! Gospodin! Bog milosrdan i milostiv!

Čitanje knjige Izlaska

U one dane: Mojsije rano jutrom ustane i popne se na Sinajsko brdo, uzevši u ruke dvije kamene ploče, kako mu je Gospodin naredio. Gospodin se spusti u liku oblaka, a on stade preda nj i zazva ime Gospodnje: »Gospodin! Gospodin!« Gospodin prođe ispred njega te se javi: »Gospodin, Gospodin, Bog milosrdan i milostiv, spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću.«
Mojsije smjesta pade na zemlju i pokloni se. Onda reče: »Gospodine moj! Ako sam stekao blagonaklonost u tvojim očima, onda, Gospodine, pođi s nama! Premda je narod tvrde šije, oprosti naše grijehe i naše opačine i primi nas za svoju baštinu!«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam: Dn 3, 52-56

Pripjev: Hvaljen i slavljen dovijeka!

Blagoslovljen budi, Gospodine,
Bože otaca naših!

Blagoslovljen budi
u domu svete slave svoje!

Blagoslovljen budi
na prijestolju kraljevstva svoga!

Blagoslovljen, ti što istražuješ bezdane
i sjediš nad kerubima!

Blagoslovljen budi
na svodu nebeskom!

 

Drugo čitanje: 2 Kor 13, 11-13

Milost Gospodina Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga!

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo, radujte se, usavršujte se, tješite se, složni budite, mir njegujte i Bog ljubavi i mira bit će s vama. Pozdravite jedni druge svetim cjelovom. Pozdravljaju vas svi sveti. Milost Gospodina Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama!

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije evanđelja: Otk 1,8
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu, Bogu koji jest, koji bijaše, i koji dolazi!

 

Evanđelje: Iv 3, 16-18

Bog je poslao Sina da se svijet spasi po njemu.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme reče Isus Nikodemu: »Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega.«

Riječ Gospodnja.

 

Duhovna misao

Upoznali smo ljubav Boga Jednoga i Trojstvenoga
i povjerovali joj

Draga braćo i sestre!

Ove nedjelje, koja slijedi nakon svetkovine Duhova, slavimo svetkovinu Presvetoga Trojstva. Zahvaljujući Duhu Svetome, koji nam pomaže da razumijemo Isusove riječi, mi vjernici možemo po Isusu Kristu upoznati „nutrinu“ samoga Boga - njegovu Ljubav.

Očitovala se snaga Božje ljubavi

Današnja nedjelja Presvetog Trojstva sažima (rekapitulira) Božju objavu koja je počela s Isusovim utjelovljenjem (Božić) i onda obuhvaća Isusovu smrt i uskrsnuće, njegovo uzašašće s desna Ocu i na kraju izlijevanje Duha Svetoga. U svim ovim događajima vidimo na prvom mjestu snagu Božje Ljubavi. Sve spomenute događaje iz Isusova života  od Božića do Duhova mogli bimo nazvati vrijeme UPOZNAVANJA Boga i upoznavanja Božje ljubavi i reći: „I mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama(a sada nam ostaje zadaća povjerovati)povjerovali joj“(1 Iv 4,16). Nakon upoznavanja Boga, slijedi povjerovati Bogu i Božjoj ljubavi.

Bog je ljubav

»Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje, i Bog u njemu« (1 Iv 4,16). Ove riječi iz Prve Ivanove poslanice izražavaju središte i BIT kršćanske vjere: izražavaju kršćansku sliku o Bogu i o čovjeku i čovjekovu putu koji iz toga proizlazi. Ivan Apostol nam odmah u drugom retku daje duh kršćanskoga života:„I mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj.“ Bit vjere je upznati Božju ljubav i povjerovati joj. Odgovoriti ljubavlju na ljubav! To je vjera!

Presveto Trojstvo je onako kako nas je s njime upoznao Isus Krist

Danas je svetkovina Presvetog Trojstva. Upravo danas razmatramo Presveto Trojstvo onako kako nas je s njime upoznao Isus Krist. U Isusu Kristu očitovao se „Jedan Bog u trojstvu osoba jednake božanske naravi“: Otac, Sin i Duh Sveti. Tri Osobe koje su samo jedan Bog, a Bog sam je u sebi „zajedništvo Ljubavi“: Otac ljubav, Sin ljubav, Duh Sveti ljubav. Bog je sav i samo ljubav, najčistija ljubav, beskrajna i vječna ljubav. Bog ne živi u nekoj usamljenosti i hladnoći, već je neiscrpan izvor života koji u sebi živi, koji se daruje i priopćava u „zajedništvu Ljubavi“: Oca, Sina i Duha Svetoga.

Čovjek je stvoren iz Ljubavi i za Ljubav

Bog je stvarateljska Ljubav. Bog je čovjeka  stvorio na svoju sliku i povjerio mu da nastavi njegovo djelo. Čovek je stvoren iz Ljubavi (čitaj: Presvetog Trojstva). Čovjekova pokretačka snaga je Božja ljubav. Zato čovjek doživljava da ga jedino ljubav čini sretnim. Čovjek čezne da bude ljubljen. Na kraju krajeva, to je i smisao čovjekova života: LJUBITI i BITI LJUBLJEN. „Nemirno je srce čovjekovo dok se ne smiri u Bogu“ kaže sv. Augustin.

"Duh našega sinovstva" - Bog je naš Otac

„Ne primiste duh robovanja da se opet bojite, nego primiste Duha posinstva u kojem kličemo: „Abba! Oče!“ (Rim 8,2.15). Sveti Pavao nastavlja:„Ta ljubav je Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetom koji nam je dan!“ (Rim 5,5).

Na posebnost kršćanske vjere spada svijest primanje „Duha posinstva“ u kojemu nas je Bog zamilovao kao svoju ljubljenu djecu i primanje Duha po kojemu je Božja ljubav razlivena u našim srcima. Mi možemo slobodno reći da je to „Kristov Duh“ koji je postao „Duh životvorni“ (1 Kor 15,45);  „Duh Kristov“ (Rim 8,9); „Duh Sina“ (Gal 4,6) ili „Duh Isusa Krista“ (Fil 1,19). Sveti Pavao želi jasno reći: Nije samo Bog Otac vidljiv u svome sinu Isusu Kristu (usp. Iv 14,9), nego je i Duh Sveti opipljiv i vidljiv po Isusu Kristu, po kojemu smo primili „duh sinovstva i u kojemu zovemo Boga: Oče! Abba!

"Vidiš li ljubav, vidiš Trojstvo!"

Crkva je od početka imala svoj oslonac i središte u vjeri u Presveto Trojstvo; Trojedinog Boga: Oca, Sina i Duha Svetoga. Sveti Augustin kaže: „Vidiš li ljubav, vidiš Trojstvo!“

To će ostati za Crkvu tako sve do kraja svijeta. Ona će uvijek ostati Crkva vjere, Crkva onih koji zbilja vjeruju! Ona će uvijek imati pred očima Tri Osobe koje su samo jedan Bog: Oca ljubavi, Sina ljubavi i Duha Svetoga ljubavi. „Ta ljubav je Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetom koji nam je dan!“ (Rim 5,5).

 Duh Kristove ljubavi stvara zajedništvo

Najveći i prvi dar Duha Svetoga je Ljubav. Sve će proći, a Ljubav će ostati. Ljubav je Bog. I čovjek, stvorenje Božje ljubavi, je pozvan ljubiti: „Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svim umom svojim i svom snagom svojom! Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe!“

Isus kada govori apostolima o svome skorom odlasku, tada im daje „novu zapovijed“, koja je već predstavljena na svakoj stranici Evandelja: “Ovo je zapovijed moja; ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio” (Iv 13,35).

Danas u evanđelju čitamo: „Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu.“ Sveti Pavao piše u današnjem drugom čitanju: „Milost Gospodina Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama!“

Poruka je jasna: Samo Duh Kristove ljubavi otvara vrata našega zajedništva i s Bogom i s bratom čovjekom. Isus moli za svoju Crkvu: „Molim da svi budu jedno, kao što si ti, Oče, u meni i ja u tebi, da i oni budu jedno u nama“ (Iv 17,21). Duh Kristove ljubavi stvara zajedništvo unutar kršćanske zajednice. Zato sveti Pavao stavlja pred nas odeđena upozorenja: Budite „u Duhu gorljivi“,; „Nikome zlo za zlo ne vraćajte“ (Rim 12,11.17); „Nikomu nista ne dugujte, osim da jedni druge ljubite (Rim 13,8).

Kršteni smo u imenu Presvetog Trojstva

Božje se Trojstvo nastanjuje u nama po našemu krštenju. „I ja te krstim - kaže svećenik - u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.“
Znak križa uvijek nas poziva da se saberemo, upravimo svoje misli i srca na volju Božju.
Tako svaki put kada se križamo trebalo bi naše biće, tijelo i duša biti URONJENO U BOŽJU LJUBAV, biti posvećeno i usklađeno s trojedinim Bogom (Trojstvo): u ime Oca ljubavi, Sina ljubavi i Duha Svetoga ljubavi.

I na kraju ostaje za sve nas pitanje: Jesam li upoznao Božju ljubav i jesam li joj povjerovao? Kada je to bilo i kako je to bilo? Ako nismo upoznali Boga i Božju ljubav, ne možemo joj ni povjerovati. Polazeći od temeljne tvrdnje apostola Ivana: I mi smo upoznali ljubav koju Bogima prema nama i povjerovali joj“ (1 Iv 4, 16), podsjetimo se jaš jedanput da „biti kršćanin“ znači biti „rođen odozgo“ - biti rođen od Presvetoga Trojstva (od Ljubavi Oca, Sina i Duha Svetoga) u čije ime smo i kršteni. Amen.

 


Raspored misa za idući tjedan- Četvrtak, 11. 06. 2020. Svetkovina Presvetoga Tijela i Krvi Kristove u Baselu u 20.00 sati

- Subota, 13. 06. 2020. - Jura u 17.00 sati

- Subota, 13. 06. 2020. u Baselu u 19.30 sati (sveti Ane Padovanski)

- Nedjelja, 14. 06. 2020. u Baselu u 8.00 sati

- Nedjelja, 14. 06. 2020. u Baselu u 9.30 sati

- Nedjelja, 14. 06. 2020. u Baselu u 11.00 sati

- Nedjelja, 14. 06. 2020. u Liestalu u 13.00 sati

- Nedjelja, 14. 06. 2020. u Baselu u 18.00 sati
 

Raspored dolaska u crkvu ostaje otprilike kao prošle nedjelje.

Molim vas, držite se uputa koje sam vam poslao i koje možete pročitati na našoj web-stranici:
www.hkm-basel.ch