Petak, 2. 2. 2024.

PRIKAZANJE GOSPODINOVO  U HRAMU - SVIJEĆNICA

Blagdan

SVETA MISA I BLAGOSLOV SVIJEĆA JE U 19.30 SATI U BASELU

 

Misna čitanja

Prvo čitanje: Mal 3,1-4

Čitanje Knjige proroka Malahije

Ovo govori Gospodin Bog:

Evo šaljem glasnika

da put preda mnom pripravi.

I doći će iznenada u Hram svoj

Gospodin koga vi tražite

i Anđeo Saveza koga žudite.

Evo ga, dolazi već —

govori Gospodin nad Vojskama.

Ali tko će podnijeti dan njegova dolaska

i tko će opstati kad se on pojavi?

Jer on je kao oganj ljevačev

i kao lužina bjeliočeva.

I zasjest će kao onaj što topi srebro i pročišćava.

Očistit će sinove Levijeve

i pročistit će ih

kao zlato i srebro

da prinose Gospodinu žrtvu u pravednosti.

Tad će biti draga Gospodinu

žrtva Judina i jeruzalemska

kao u drevne dane i kao prvih godina.

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam: Ps 24,7-10

Pripjev: Tko je taj Kralj slave? To je sam Gospodin.
https://youtu.be/Ap23PjFeQzk?si=GkSuvg0_padvNCg2

»Podignite, vrata, nadvratnike svoje,
dižite se, dveri vječne,
da uniđe Kralj slave!«

»Tko je taj Kralj slave?«
»Gospodin silan i junačan,
Gospodin silan u boju!«

»Podignite, vrata, nadvratnike svoje,
dižite se, dveri vječne,
da uniđe Kralj slave!«

»Tko je taj Kralj slave?«
»Gospodin nad Vojskama
— on je Kralj slave!«

 

 

Drugo čitanje: Heb 2,14-18

Trebalo je da u svemu postane braći sličan.

Čitanje Poslanice Hebrejima

Budući da djeca imaju zajedničku krv i meso, i sam Isus tako postade u tome sudionikom da smrću obeskrijepi onoga koji imaše moć smrti, to jest đavla, pa oslobodi one koji — od straha pred smrću —kroza sav život bijahu podložni ropstvu. Ta ne zauzima se dašto za anđele, nego se zauzima za potomstvo Abrahamovo. Stoga je trebalo da u svemu postane braći sličan, da milosrdan bude i ovjerovljen Veliki svećenik u odnosu prema Bogu kako bi okajavao grijehe naroda. Doista, u čemu je iskušan trpio, može iskušavanima pomoći.

Riječ Gospodnja.

 

 

Pjesma prije Evanđelja: Lk 2,32

Svjetlo na prosvjetljenje naroda, slavu puka tvoga izraelskoga.

 

 

Evanđelje: Lk 2,22-40

Vidješe oči moje spasenje tvoje.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Kad se po Mojsijevu Zakonu navršiše dani njihova čišćenja, poniješe Isusa u Jeruzalem da ga prikažu Gospodinu - kao što piše u Zakonu Gospodnjem: Svako muško prvorođenče neka se posveti Gospodinu! - i da prinesu žrtvu kako je rečeno u Zakonu Gospodnjem: dvije grlice ili dva golubića.

Živio tada u Jeruzalemu čovjek po imenu Šimun. Taj čovjek, pravedan i bogobojazan, iščekivaše Utjehu Izraelovu i Duh Sveti bijaše na njemu. Objavio mu Duh Sveti da neće vidjeti smrti dok ne vidi Pomazanika Gospodnjega. Ponukan od Duha, dođe u Hram. I kad roditelji uniješe dijete Isusa da obave što o njemu propisuje Zakon, primi ga on u naručje, blagoslovi Boga i reče:

»Sad otpuštaš slugu svojega, Gospodaru,

po riječi svojoj, u miru!

Ta vidješe oči moje

spasenje tvoje,

koje si pripravio

pred licem sviju naroda:

svjetlost na prosvjetljenje naroda,

slavu puka svoga izraelskoga.«

Otac njegov i majka divili se što se to o njemu govori. Šimun ih blagoslovi i reče Mariji, majci njegovoj: »Ovaj je evo postavljen na propast i uzdignuće mnogima u Izraelu i za znak osporavan - a i tebi će samoj mač probosti dušu - da se razotkriju namisli mnogih srdaca!« A bijaše neka proročica Ana, kći Penuelova, iz plemena Ašerova, žena veoma odmakla u godinama. Nakon djevojaštva živjela je s mužem sedam godina, a sama kao udovica do osamdeset i četvrte. Nije napuštala Hrama, nego je postovima i molitvama danju i noću služila Bogu. Upravo u taj čas nadođe. Hvalila je Boga i svima koji iščekivahu otkupljenje Jeruzalema pripovijedala o djetetu.

Kad obaviše sve prema Zakonu Gospodnjem, vratiše se u Galileju, u svoj grad Nazaret. A dijete je raslo, jačalo i napunjalo se mudrosti i milost je Božja bila na njemu.

Riječ Gospodnja.

 

 

Duhovna misao

 

Blagdan Prikazanja Gospodinova u Hramu  i Svjetski dan posvećenog života

 

Draga braćo i sestre!

Blagdan Isusova prikazanja u Hramu ne smijemo svesti samo na blagoslov svijeća. Svijeća jest sama po sebi bila i ostala simbol Isusa Krista koji za sebe kaže:“Ja sam svjetlost svijeta; tko ide za mnom, neće hoditi u tami, nego će imati svjetlost života.“ (Iv 8,12). Prosvjetljenje (ponekad prevedeno i kao “prosvjećenje”) bio je u ranoj Crkvi naziv za krštenje. (vidi Heb 10,32). Svijeća je je simbol Krista, Božje prisutnosti među nama. Međutim, ne zaboravimo kako je Isus svojim učenicima rekao: “Vi ste svjetlost svijeta” (Mt 5,14). To se odnosi i na nas kršćane danas. Pozvani smo po svome krštenju – PROSVJETLJENJU – postati i biti SVJETLO SVIJETA. Blagoslov svijeća nek nas osvijesti da smo pozvani biti zajedničari božanskoga svjetla (2 Pt 5,14). Zato i danas palimo svijeće pred oltarima svetaca, združujući naše molitve s njihovima, palimo svijeće za naše pokojne, vjerujući da su naši pokojni zajedničari božanskog vječnog svjetla, vječnog života.

 

Isus ispunja Zakon i zapovijedi Božjom ljubavlju

Na današnji blagdan razmatramo o Isusu kojega su Marija i Josip donijeli u Hram da ga "prikažu Gospodinu" kao prvorođenca i da za njegovo otkupljenje prinesu žrtvu (Lk 2,22); - kao što piše u Zakonu Gospodnjem: „Svako muško prvorođenče neka se posveti Gospodinu! - i da prinesu žrtvu kako je rečeno u Zakonu Gospodnjem: dvije grlice ili dva golubića“. Sveta obitelj je ispunila sve to što je Zakon od njih zahtijevao.

 

Isus nije došao ukinuti Zakon, nego ispuniti

Isus kaže: "Ne mislite da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao ukinuti, nego ispuniti". I, okrenuvši se učenicima, dodaje: "Uistinu kažem vam: ne bude li pravednost vaša veća od pravednosti pismoznanaca i farizeja, ne, nećete ući u kraljevstvo nebesko" (Mt 5,17.20).

 

U čemu se sastoji ta "punina" Kristova zakona i ta "veća" pravednost koju on zahtijeva?

Isus to objašnjava nizom antiteza između starih zapovijedi i novog načina na koji ih on predlaže. Svaki put započinje: "Čuli ste da je rečeno starima", a zatim kaže: "A ja vam kažem…". Na primjer: "Čuli ste da je rečeno starima: Ne ubij! Tko ubije, bit će podvrgnut sudu. A ja vam kažem: Svaki koji se srdi na brata svoga, bit će podvrgnut sudu" (Mt 5, 21-22). I tako šest puta. Takav način govora ostavljao je duboki utisak na narod, koji je ostao prestrašen, jer taj "ja vam kažem" znači da Isus samome sebi pridaje autoritet Boga, izvora zakona. Isusova se novost, u biti, sastoji u činjenici da on sâm "ispunja" zapovijedi Božjom ljubavlju, snagom Duha Svetoga koja prebiva u njemu. A mi, po vjeri u Krista, možemo se otvoriti djelovanju Duha Svetoga, koji nas osposobljava živjeti Božju ljubav. Zato svaka zapovijed postaje istinita kao zahtjev ljubavi i sve se združuju u jednu jedinu zapovijed: „Ljubi Boga svim srcem svojim i bližnjega kao sebe samoga“.
"Punina Zakona jest ljubav", piše sveti Pavao (Rim 13,10).

 

Isus je „novi Hram“

- U prvom čitanju liturgija donosi proročanstvo proroka Malahije: "Tada će iznenada doći Gospodin u svoj Hram" (Mal 3,1). To se i dogodilo i ispunila se velika čežnja i iščekivanje Starog zavjeta. Naposljetku, "Anđeo Saveza" ulazi u Hram. Isus ulazi u Hram. Isus dolazi u stari Hram, on koji je novi Hram Božji; dolazi u susret svome narodu, ispunja Stari zavjet i uspostavlja Novi zavjet ili savez s Bogom. Isus je došao na svijet da vjerno ispuni Božju volju: „Zato On ulazeći u svijet veli: Žrtva i prinos ne mile ti se, nego si mi tijelo pripravio; paljenice i okajnice ne sviđaju ti se. Tada rekoh: "Evo dolazim!" U svitku knjige piše za mene: "Vršiti, Bože, volju tvoju! Dokida prvo da uspostavi drugo.» (usp. Heb 10,5-7. 9b).

 

Isus je „Veliki Svećenik“

-Poslanica Hebrejima u drugom čitanju ističe da je Isus Krist Posrednik koji sjedinjuje Boga i čovjeka dokidajući međusobnu udaljenost, uklanjajući svaku podjelu i rušeći svaki zid razdvajanja. Krist dolazi pred Boga kao novi "milosrdni i vjerni „Veliki svećenik“ da oslobodi svoj naroda od grijeha" (Heb 2,17).  On neće prinositi „žrtve paljenice“, nego će sebe prinijeti Bogu: 'Ulazeći u svijet veli: Žrtva i prinos ne mile ti se, nego si mi tijelo pripravio; paljenice i okajnice ne sviđaju ti se. Tada rekoh: "Evo dolazim!"

- U evanđelju Bog - kroz riječi ostarjelog Šimuna i proročice Ane - objavljuje svog jedinorođenga Sina cijelom čovječanstvu kao „Janje Božje“ / „Jaganjca Božjega“ koji oduzima grijehe svijeta; Spasitelja čovječanstva i Svjetlost svim narodima. On će biti taj koji će razotkriti namisli mnogih srdaca.

 

Svetkovina susreta

Evanđeoska slika Prikazanja Isusova u Hramu pokazuje mudrost Šimuna i Ane. Oni su čitav život posvećeni slušanju i naviještanju Božje riječi, čitav život traže i iščekuju lice Božje (Ps 26,8), traže Božje znakove, njegovu volju.

Tako Šimun i Ana, koji susreću Isusa u hramu, u njemu prepoznaju željno iščekivanog Mesiju, Spasitelja. To je svetkovina susreta. U susretu s Isusom ispunjena susva IŠČEKIVANJA i NADA izraelskog naroda, što potvrđuju riječi starca Šimuna kada je primio Isusa u naručje i kliče od radosti: «Ta vidješe oči moje spasenje tvoje, koje si pripravio pred licem sviju naroda: svjetlost na prosvjetljenje naroda, slavu puka svoga izraelskoga.«

I za nas dans trebala bi biti „svetkovina susreta“ – svaki susret s Isusom Kristom, bilo na misi i drugim sakramentima. O. kad bismo bili svjesni šta je sve Bog za nas pripremio po Isusu Kristu!?

 

Marija je Suotkupiteljica naša

Dok je Šimun starac držao u naručju Isusa i blagoslivljao Boga prorekao je za Mariju: „I tebi će samoj mač probosti dušu.“ Marija je ta prva osoba koja se pridružila Isusu na putu ispunjenja poslušnosti Božjoj volji. I mač boli probost će njenu bezgrešnu dušu pod Križem; tako će se pokazati da njezina uloga u povijesti spasenja nije bila samo da rodi Isusa, nego Marija s ljubavlju i boli sudjeluje i u smrti i u uskrsnuću svoga Sina. Zato je zovemo i „Suokupiteljica“.

 

Svjetlo na prosvijetljenje svih naroda

Isus je svjetlost na prosvjetljenje naroda. Isus Krist je lice Božje; svjetlo Božje. Isus je Svjetlo koje je raspršilo tmine ovoga svijeta! Svjetlo Kristovo je srušilo zid tame, zid neprijateljstva između čovječanstva i Boga. «Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet; bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne upozna. K svojima dođe i njegovi ga ne primiše. A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime, koji su rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego – od Boga. I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu – slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca – pun milosti i istine. (Iv 1,9-14).

«Uistinu, Zakon bijaše dan po Mojsiju, a milost i istina nasta po Isusu Kristu. Boga nitko nikada ne vidje: Jedinorođenac - Bog - koji je u krilu Očevu, on ga obznani.» (Iv 1,17-18).

 

Budimo zahvalni i prikažimo sebe i svoje obitelji Bogu

Za cijelu Crkvu, za sve kršćane, blagdan Gospodinova Prikazanja u Hramu, kao i Božić i Isusovo krštenje prigoda je zahvaliti se Isusu Kristu za „trajnu vatru“ koja se nikada ne gasi kroz dvadeset stoljeća i koja i danas SVIJETLI i „pali srca“ brojnih zaljubljenika u Isusa Krista i njegovo Evanđelje.

Prikažimo i posvetimo Bogu svoje obitelji, svoju djecu, braću i sestre i sami sebe. I kao što je Marija nosila Svjetlo (Isusa) na svojim rukama, tako se i mi danas poslije mise vratimo svojim kućama noseći blagoslovljene svijeće, Kristovo SVJETLO, odnosno, Krista živoga, svjetlo koje raspršuje tamu. Čuvajte blagoslovljene svijeće na časnom mjestu. Upalite ih za vrijeme molitve, pogotovo nedjeljom. Sačuvajte tri svijeće koje ćete upaliti na sami Božić.

Neka Djevica Marija, učenica, službenica i Majka Gospodinova, izmoli milost svima nama da slijedimo Gospodina i svjedočimo za njega, idući radosno sa svom svojom braćom i sestrama prema nebeskoj domovini k svjetlu koje ne poznaje zalaza. Amen.