Nedjelja, 18. 2. 2024.

PRVA KORIZMENA NEDJELJA

Mise danas 18. 02. 2024.
KRIŽNI PUT u Baselu je u 10.15 sati
Basel, misa u 11.00 sati
Liestal, misa u 13.00 sati
 

Misna čitanja

 

Prvo čitanje: Post 9,8-15

Savez Božji s Noom, izbavljenim od voda potopa.

Čitanje Knjige Postanka

Ovo reče Bog Noi i njegovim sinovima s njim: »Evo, sklapam savez svoj s vama i s vašim potomstvom poslije vas i sa svim živim stvorovima što su s vama: s pticama, sa stokom, sa svim zvijerima, sa svime što je s vama izišlo iz korablje – sa svim živim stvorovima na zemlji. Uspostavljam savez svoj s vama te nikad više vode potopne neće uništiti živa bića niti će ikad više potop zemlju opustošiti.«

I reče Bog: »A ovo znamen je saveza koji stavljam između sebe i vas i svih živih bića što su s vama za naraštaje dovijeka: Dugu svoju u oblak stavljam, da znamenom bude saveza između mene i zemlje. Kad oblake nad zemlju navučem i dúga se u oblaku pokaže, spomenut ću se saveza svoga, saveza između mene i vas i stvorenja svakoga živog: potopa više neće biti da uništi svako biće.«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam: Ps 25,4bc-5ab.6-7bc.8-9

Pripjev: Sve su staze tvoje, Gospodine, ljubav i istina za one koji čuvaju Savez tvoj.
https://youtu.be/3KO33EEpLHw?si=Qz5gsZy0rP-dTQQW

Pokaži mi, Gospodine, putove svoje,
nauči me svojim stazama!
Istinom me svojom vodi i pouči me
jer ti si Bog, moj Spasitelj.

Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti
i ljubavi svoje dovijeka.
Spomeni me se po svojoj ljubavi –
radi dobrote svoje, Gospodine!

Gospodin je sama dobrota i pravednost:
grešnike on na put privodi.
On ponizne u pravdi vodi
i uči malene putu svome.

 

Drugo čitanje: 1Pt 3,18-22

Vas sada spasava protulik korablje – krštenje.

Čitanje Prve poslanice svetoga Petra apostola

Ljubljeni: Krist jednom za grijehe umrije, pravedan za nepravedne, da vas privede k Bogu – ubijen doduše u tijelu, ali oživljen u duhu. U njemu otiđe i propovijedati duhovima u tamnici koji bijahu nekoć nepokorni, kad ih ono Božja strpljivost iščekivaše, u vrijeme Noino, dok se gradila korablja u kojoj nekolicina, to jest osam duša, bî spašena vodom. Njezin protulik, krštenje – ne odlaganje tjelesne nečistoće, nego molitva za dobru savjest upravljena Bogu – i vas sada spasava po uskrsnuću Isusa Krista koji, uzašavši na nebo, jest zdesna Bogu, pošto mu bijahu pokoreni anđeli, vlasti i sile.

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije Evanđelja: Mt 4,4b

„Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta.“

 

Evanđelje: Mk 1,12-15

Iskušavao ga Sotona, a anđeli mu služahu.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Duh nagna Isusa u pustinju. I bijaše u pustinji četrdeset dana, gdje ga je iskušavao Sotona; bijaše sa zvijerima, a anđeli mu služahu.

A pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje: »Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!«

Riječ Gospodnja.

 

DUHOVNA MISAO

Vrijeme korizme je prava prigoda da se obnovi i učvrsti naš odnos s Bogom

 

Draga braćo i sestre!

- Vrijeme korizme je prava prigoda da se obnovi i učvrsti naš odnos s Bogom, po OBITELJSKOJ MOLITVI, te djelima pokore i bratske ljubavi.

- Vrijeme korizme je prava prigoda da ODGAJAMO SRCE DA SVE VIŠE I VIŠE LJUBI I ŽELI  ISUSA.

- Vrijeme korizme je prava prigoda za vježbanje u još ustrajnijem traženju Boga i za vježbanje srca da bude otvoreno u potpunosti Isusu Kristu i njegovoj ljubavi.

- Vrijeme korizme je prava prigoda da „OČISTIMO SRCE“; da iz srca iščupamo “korijene ISPRAZNOSTI iz naših misli i želja“, korijen ZLA. „Čisto srce stvori mi, Bože!“

- Vrijeme korizme je prava prigoda za dobro i dobro UPOZNAVANJE SVOGA SRCA. „Jer iz srca dolaze zle misli, ubojstvo, preljub, bludnost, krađa, lažno svjedočenje, hula na Boga.« (Mt 15:18,19). 

- Vrijeme korizme je prava prigoda upoznati i vidjeti: ‘Je li možda moje srce ODVOJENO OD BOGA?’

- Zato je bitno u KORIZMI sa svom brižljivošću UPOZNATI i ČUVATI SVOJE SRCE, jer iz srca izvire život! (usp. Izreke 4:23). To znači, kakvo ti je srce  i s čime ti je ispunjeno srce, takav ti je i život, takva ti je i misao, takva ti je riječ i takav si ti. Ne smije nam proći još jedna korizma u prepričavanju čega smo se odrekli.  Zato se upitajmo: »Kakvo je stanje našega srca?«

 

Hoćemo li pustiti da se Isus i njegova ljubav nastani u našem srcu?

Tko ne uzraste u ljubavi prema Isusu Kristu, njemu nikakvo odricanje, pa čak ni ono odricanje od zla, neće promijeniti srce. Samo Isus Krist mijenja čovjekovo srce. Novi čovjek se postaje  OBRAĆENJEM SRCA.

- Potrebno je pustiti da nam Gospodin preobrazi, obnovi i obrati naše srce, pustiti da nam daruje NOVO SRCE. «Isuse, blaga i ponizna srca, učini srce naše po srcu svojemu!»

 

- Bog nas zove: «Vratite se meni svim srcem!“

Treba naglasiti izraz „svim srcem“, što znači da smo pozvani uskladiti naše misli s Božjim mislima, našu ljubav s Božjom ljubavlju, a tada se mijenjaju i naše misli i naši osjećaji, mijenjaju se i naše odluke i naše djelovanje.

 

Obratite se i vjerujte evanđelju!

Isus nas u današnjem Evanđelju poziva: „Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje. Obratite se i vjerujte Evanđelju!“ U grčkom originalnom tekstu „obratite se“ znači: „promijenite misli svoje“, mi kršćani bismo rekli: uskladite svoje misli s Kristovim mislima, s njegovom riječju“ i ljubavlju. Toliko puta čujemo u vožnji s navigacijskoga aparata: „Wenn möglich, bitte wenden!“ - I u korizmi i bez korizme tako često čujemo Isusa koji nas poziva: „Obratite se i vjerujte Evanđelju!“ Vratite se Bogu! Ne činite to i to! To vas udaljava od Boga i ljubavi.

 

Bit i cilj korizme je OBRAĆENJE i PRIHVAĆANJE KRISTOVA EVANĐELJA

Bit ili CILJ korizmenoga vremena i našeg posta nije u samom uzdržavanju od hrane, cigareta, slatkoga, jer i ne koristi uskraćivati hranu tijelu, ako se srce ne OSTAVI ZLA i njegove zavodljivosti; ako se ne OBRATIMO I SVOME BOGU NE VRATIMO I NE POVJERUJEMO KRISTOVU EVANĐELJU.

Bez OBRAĆENJA, na kraju korizme Isus nam može samo reći: „Dobro prorokova Izaija o vama, licemjeri, kad napisa: „Ovaj me narod usnama časti, a srce mu je daleko od mene. Uzalud me štuju naučavajući nauke - uredbe ljudske. Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske. Još im govoraše: „Lijepo! Dokidate Božju zapovijed da biste sačuvali svoju predaju.“ (Lk 7, 6-9).

Bit i cilj korizme je upravo OBRAĆENJE i PRIHVAĆANJE KRISTOVA EVANĐELJA!

 

Isus izložen napastima u pustinji

Na ovu Prvu korizmenu nedjelju susrećemo Isusa koji, nakon što je od Ivana Krstitelja primio krštenje na rijeci Jordanu (usp. Mk 1, 9), biva izložen napastima ili kušnjama (Versuchung) u pustinji (usp. Mk 1, 12-13). Što možemo naučiti iz tog događaja?

 

Kušnja je trjno prisutna u ljudskoj naravi, pogotovo kušnja: "udaljiti Boga" iz svog života

Kao što čitamo u knjizi Nasljeduj Krista „dokle god čovjek živi, nije siguran od kušnji... Tek strpljivošću i istinskom poniznošću bivamo jači od svih neprijatelja.“ Riječ je o strpljivosti i poniznosti u svakodnevnom nasljedovanju našega Gospodina Isusa Krista, učeći od njega graditi svoj život, ne izvan njega ili kao da on ne postoji, već u njemu i s njim, jer je on izvor pravog života. Napast ili kušnja (Versuchung) je ukloniti Boga iz svoga života, sami uvesti red u same sebe i u svijet računajući samo na vlastite sposobnosti, - trajno je prisutna u ljudskoj naravi i povijesti.

 

Imajmo vjere u Boga

Isus obznanjuje da „ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje“ (Mk 1, 15), naviješta da se u njemu događa nešto novo: Bog se obraća čovjeku na neočekivan način, jednom jedincatom konkretnom blizinom, punom ljubavi; Bog se utjelovljuje i ulazi u čovjekov svijet da uzme na sebe grijeh, da pobijedi zlo i ponovno vrati čovjeka u Božji svijet.

 

Isus zehtjeva od nas OBRAĆENJE

Ali taj je navještaj praćen zahtjevom da se na tako velik dar odgovori na odgovarajući način i kako priliči. Isus, naime, dodaje: „Obratite se i vjerujte evanđelju“ (Mk 1, 15); to je poziv imati vjere u Boga i svakoga dana obraćati i usklađivati svoj život njegovoj volji, usmjeravajući k dobru svako naše djelovanje i svaku našu misao.

Draga braćo i sestre, nek u nama duboko odjekne ODAZIV na obraćenje, odaziv na „povratak Bogu svim srcem“, da s većim žarom i ljubavlju sudjelujemo u svetoj misi,  križnom putu, OBITELJSKOJ molitvi, postu, djelima milosrđa i dobroj pripravi za USKRSNU ISPOVIJED koja je 08. 03. 2024. u 16.30 sati. Neka nas u svemu ovome pomogne Gospa! Amen!