Misa je izvor, vrhunac i središte“ kršćasnkoga života

Raspored svetih misa

Basel: Crkva sv. Mihaela, Allmendstrasse 34, svake nedjelje u 11.00 sati
Basel: Svakog prvog petka u mjesecu misa i ispovijed u 19.00 sati
Liestal: Crkva Bruder Klaus, Mühle-mattstrasse 3, svake nedjelje u 13.00 sati
Bassecourt: crkva St-Pierre, Rue de Prayé 6, svake 2. i 4. subite u mj. u 17.00 sati

Nedjeljna sveta misa

Tko nedjeljom, bilo pojedinac, bilo obitelj, ne sudjeluje redovito u misnom slavlju, on je prestao vjerovati u stvarnu Isusovu prisutnost u svetoj misi i smije se reći: On je prestao vjerovati!

Misa je izvor, vrhunac i središte“ kršćasnkoga života.

Za kršćanina postoji samo jedna žalost; a ta je: „ne postati svet i ne biti blizu Bogu“.

Za kršćanina i posebno za obitelj, postoji samo jedna žalost: prestati redovito sudjelovati u svetoj misi, jer mi smo najbliži Bogu u svetoj misi i tako po svetoj misi živimo u međusobnoj ljubavi koja je Isus Krist.

Jedna sveta misa vrijednija je nego sve vaše molitve, sva naša dobra djela i sve ono što imamo…

Vjera Crkve, odnosno vjera svakog kršćanina, je bitno euharistijska vjera, vjera u Isusovu stvarnu prisutnost u svetoj misi. Isus Krist je uistinu prisutan u svetoj misi pod prilikama posvećenog kruha i vina. To je najveća istina koju kršćani nikada ne smije zaboraviti. Zato je sveta misa središnji događaj za svakog kršćanina, susret sa živim Isusom Kristom koji nas želi "pretvarati" u sebe samoga. Tako se postaje "novi čovjek" - kršćanin, čovjek ljubavi. Isus kaže: "Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda, jer bez mene ne možete ništa učiniti" (Iv 15, 5).

Što je onda bitno? Bitno je ne dopustiti nikada, bez velikog razloga, da nam prođe nedjelja bez svete mise, jer po svetoj misi Bog nas nastavlja danas ljubiti i spašavati od zla.

„Wir brauchen einen nahen Gott, einen Gott, der sich in unsere Hände begibt und uns liebt. Leib und Blut Jesu Christi werden uns gegeben, damit wir verwandelt werden. Wir selber sollen Leib Christi werden, blutsverwandt mit ihm. Wir essen alle das eine Brot, das aber heißt: Wir werden untereinander eins gemacht, Anbetung wird, so sagten wir, Vereinigung. Gott ist nicht mehr bloß uns gegenüber der ganz Andere. Er ist in uns selbst und wir in ihm. Seine Dynamik durchdringt uns und will von uns auf die anderen und auf die Welt im Ganzen übergreifen, dass seine Liebe wirklich das beherrschende Maß der Welt werde.

(Benedikt XVI. - Köln, Abschlussgottesdienst, 21. August, 2005.)

U propovijedi koju je izgovorio na uskrsnu nedjelju, sveti Augustin, jedan od velikih crkvenih naučitelja, izjavio je slijedeće riječi vezane za primanje Tijela i Krvi Isusove ili za svetu pričest: „Primate li ih (pričest) kako treba, postajete ono što primate. Ono što primate jest Krist koji je sam Bog - kako nam govori sv. Ivan: „Bog je ljubav“ (1 Iv 4,8). Ono što dakle postajemo u prikladnom primanju Euharistije – svete pričesti - jest ljubav, ljubav koja želi biti dijeljena s drugima kao što je to činio onaj koga smo primili.

Nas treba „nositi“ Kristova ljubav! Onaj tko se približi Isusu i iskusi njegovu ljubav, taj se ne može više udaljiti od Njega.  On želi odmah s drugima dijeliti ljepotu toga susreta i radost koja se rađa iz toga prijateljstva. Što smo više Kristom osvojeni, to više želimo druge dovesti k njemu. Tako je Kristova ljubav „nosila“ apostole. Danas Kristova ljubav treba nositi nas, a mi trebamo jedni drugima nositi Krista i njegovu ljubav. Stoga nije i neće biti dovoljno izjaviti da smo „prijatelji” Kristovi, hvaleći se lažnim zaslugama: “Mi smo s tobom jeli i pili, po našim si trgovima naučavao!” (Lk 13,26).

Ljubav koju primamo u svetoj misi trebamo pronositi i nositi jedni drugima i ta ljubav treba „nositi“ nas svaki dan. To je spašenost i duše i tijela. Život vječni! Po misi i u misi Bog nastavlja nas ljubiti i spašavati; a to znači: osposobljavati nas da ljubimo jedni druge kao što je On nas ljubio.

Dragi vjernici, čuvajmo svetost svete mise. Redovito slavimo nedjeljnu misu - tada nam neće morati Isus reći: ’Kažem vam: ne znam odakle ste. Odstupite od mene, svi zlotvori!’ - nego  će nam reći: 'Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta!“ (Mt 25,34).

Sveta  Terezija Avilska je još u 16. stoljeću napisala ili rekla: „Sve poteškoće u našemu životu izviru iz jednog uzroka: iz toga što se živi, radi  i moli kao da Bog nije među nama prisutan.“

Nosite nedjelju u svijet!
U svetoj misi istinski vjernik stvarno i živo osjeća Božju prisutnost. I nama se, u euharistijskom slavlju - svetoj misi, daruje i predaje za nas sam Sin Božji, Isus Krist pod prilikama posvećenoga Kruha. Onaj tko se pričestio, nosi sada u sebi na osobit način Gospodina uskrsloga. Kao što ga je Marija nosila u svojem krilu – nevino malo ljudsko biće, potpuno ovisno o majčinoj ljubavi – tako se Isus Krist, pod prilikama kruha, dao nama. Ljubite ga kao što ga je ljubila Marija! Nosite ga ljudima kao što ga je Marija nosila Elizabeti, pobudivši u njezinu srcu klicanje i radost! Djevica je Božjoj Riječi darovala ljudsko tijelo, kako bi ono moglo ući u svijet. Dajte i vi svoje tijelo Gospodinu, postajući sve više oruđe Božje ljubavi, hram Duha Svetoga! Nosite nedjelju s njezinim velikim darom u svijet!

Molimo Mariju da nas nauči da, poput nje, postanemo slobodni od nas samih, kako bi u raspoloživosti za Boga pronašli svoju pravu radost, pravi život i istinsku i trajnu radost - upravo u nedjeljnoj svetoj misi.