Nedjelja, 11. 2. 2024.

ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Gospa Lurdska

Mise danas:
Basel, 11.00 sati
Liestal, 13.00 sati

- U NEDJELJU, 11. 02. 2024. je Gospa LURDSKA - spomendan Blažene Djevice Marije Lurdske - i bit će na oba mjesta - i u Baselu i u Liestalu - misa i  blagoslov za sve bolesnike iz naše Misije.

Misna čitanja

 

Prvo čitanje: Lev 13,1-2.45-46

Neka je gubavcu stan izvan tabora.

Čitanje Levitskog zakonika

Reče Gospodin Mojsiju i Aronu: »Ako se kome na koži pojavi oteklina ili lišaj ili bjelkasta pjega što bi bila nagovještaj gube na koži njegova tijela, neka se takav dovede svećeniku Aronu ili kojemu od njegovih sinova svećenika.

Onaj koji se bude ogubavio, neka nosi rasparanu odjeću; kosa neka mu je raščupana; gornju usnu neka prekrije i viče: ’Nečist! Nečist!’ Sve dok na njemu bude bolest, neka nečistim ostane, a kako je nečist, neka stanuje nasamo: neka mu je stan izvan tabora.«

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam: Ps 32,1-2.5.11

Pripjev: Utočište ti si moje, radošću me spasenja okružuješ.
https://youtu.be/wOKHEYbKBXg?si=k0HaoxcG_dljEkYi

Blažen onaj kome je grijeh otpušten,
kome je zločin pokriven!
Blago čovjeku kome Gospodin ne ubraja krivnju
i u čijem duhu nema prijevare!

Grijeh svoj tebi priznah
i krivnju svoju više ne skrivah.
Rekoh: »Priznat ću Gospodinu prijestup svoj«,
i ti si mi krivnju grijeha oprostio.

Radujte se Gospodinu i kličite, pravedni,
kličite svi koji ste srca čestita!

 

Drugo čitanje: 1Kor 10, 31 – 11, 1 

Nasljedovatelji moji budite, kao što sam i ja Kristov.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo: Ili jeli, ili pili, ili drugo što činili, sve na slavu Božju činite. Ne budite na sablazan ni Židovima, ni Grcima, ni Crkvi Božjoj, kao što i ja svima u svemu ugađam ne tražeći svoju korist, nego što koristi mnogima na spasenje. Nasljedovatelji moji budite, kao što sam i ja Kristov.

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije Evanđelja: Lk 7.16

Prorok velik usta među nama! Pohodi Bog narod svoj!

 

Evanđelje: Mk 1,40-45

I odmah nesta s njega gube i očisti se.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Dođe k Isusu neki gubavac, klekne i zamoli: »Ako hoćeš, možeš me očistiti!« Isus ganut pruži ruku, dotače ga se pa će mu: »Hoću, budi čist!« I odmah nesta s njega gube i očisti se. Isus se otrese na nj i odmah ga otpravi riječima: »Pazi, nikomu ništa ne kazuj, nego idi, pokaži se svećeniku i prinesi za svoje očišćenje što propisa Mojsije, njima za svjedočanstvo.« Ali čim iziđe, stane on uvelike pripovijedati i razglašavati događaj tako da Isus više nije mogao javno ući u grad, nego se zadržavao vani na samotnim mjestima. I dolažahu k njemu odasvud.

Riječ Gospodnja.

 

Duhovna misao

Blago onomu tko susretne i iskusi božansku ljubav, Isusa Krista, koja liječi i spasava. Božja ljubav je jedina koja nam pomaže shvatiti da svaki život ima neprocjenjivu vrijednost. Bog ljubi svakog čovjeka. Duh Sveti nam omogućuje da razumijemo ljepotu i istinu ljubavi Boga objavljene upravo u križu. Ljubav je to od koje nas ništa nikada neće moći odvojiti i koja se doživljava i ostvaruje kroz darivanje vlastita života po Kristovu primjeru. To je Božja ljubav koja je jača od svakoga zla. Iluzija je misliti i nadati se da postoji nešto drugo, možda tehnološki uradak ili proizvod, koji može zamijeniti Božju ljubav u našem životu i spasiti čovjeka i čovječanstvo. Zato nas na taj put poziva i Gospa Lurdska i Korizma, koja započima sada na Čistu srijedu, pozvani smo: ODREĆI SE ZLA I PRIHVATITI BOŽJU LJUBAV KOJA JE ISUS KRIST I SLIJEDITI JE. „Obratite se i vjerujte Evanđelju!“ - "Bekehrt euch und glaubt an das Evangelium!" (Mk 1,15). A novi se čovjek stvara obraćenjem vlastitog srca. "Razderite srca, a ne halje svoje! Vratite se Gospodinu, Bogu svome, jer on je nježnost sama i milosrđe, spor na ljutnju, a bogat dobrotom", poručuje nam Bog preko proroka Joela (Jl 2,13).

 

Božja je ljubav jača od svakoga zla

 

Draga braćo i sestre!
Prošle smo nedjelje vidjeli da je Isus, tijekom svoga javnog života, ozdravio mnoge bolesnike i razne im bolesti i zloduhe mnoge izagna. Evanđelje ove nedjelje (Mk 1, 40-45) govori o ozdravljenju gubavca koji je prišao Isusu te ga, na koljenima, zamolio: "Ako hoćeš, možeš me očistiti!" On ganut pruži ruku, dotače ga se i reče mu: "Hoću, budi čist!"I čovjek odmah ozdravi, a Isus mu zapovijedi da ne govori nikom o tome, te da se pokaže svećenicima i prinese žrtvu propisanu Mojsijevim zakonom.

 

Zašto Isus gubavca šalje svećenicima?                                                      

U ono doba guba je smatrana najtežom bolešću, tako da su oni koji su bili njome pogođeni smatrani "nečistima" i isključivalo ih se iz vjerskog i društvenog života. Gubavac bi morao otići iz zajednice i stanovati izvan naselja, sve dok ne bi ozdravio i dok njegovo ozdravljenje ne bi bilo potvrđeno od strane svećenika čija je zadaća bila utvrditi da je osoba ozdravila i da se može ponovno vratiti u normalni život. Isus šalje ozdravljenog gubavca svećenicima da u potpunosti budu ispunjeni propisi Mojsijeva zakona. Guba je tako predstavljala i neku vrstu vjerske i građanske smrti, jer su gubavci bili isključeni iz društvenog života, a ozdravljenje od gube bilo je svojevrsno ustajanje ili rađanje za NOVI ŽIVOT. Ponovno su se mogli vratiti u normalan društveni, vjerski i građanski život.

 

"Hoću, budi čist!".

"Hoću, budi čist!"- Isus odgovara gubavcu koji ga moli da ga očisti od njegove bolesti. U toj Kristovoj gesti i riječima krije se čitava povijest našeg spasenja, krije se opipljiva Božja volja i Božja ruka koja nas dodiruje da nas ozdravi, da nas očisti od zla koje nas nagrđuje i koje razara naše odnose.

U tome kontaktu ili dodiru između Isusove ruke i čovjeka oboljela od gube ruše se sve prepreke ili barijere između Boga i čovjeka, čovjeka koji je obolio od „gube grijeha“, ali sigurno se sve te prepreke ne ruše zato da se zaniječe zlo i njegova negativna moć, već da se pokaže da je glavna čovjekova bolest ili guba „nedostatak Božje ljubavi“ i da se pokaže da je Božja ljubav jača od svakog zla, pa i onog najzaraznijeg i najužasnijeg.

 

Danas je najveća guba čovječanstva: «bezboštvo»

Danas je najveća guba čovječanstva odbacivanje Boga i «ODSUTNOST BOGA u svakodnevnom životu. Današnji europski čovjek se odnosi negativno prema Bogu, bježi od Boga kao da je Bog „gubav“. Tako najteža čovjekova bolest je BEZBOŠTVO; odsutnost Boga, odsutnost izvora Istine i Ljubavi. A, život bez istinske ljubavi koja je Isus Krist i bez istine koja je Isus Krist – i nije nikakav život. Isus je, kao što je prorokovao prorok Izaija, ‘Sluga Gospodnji koji "je naše boli ponio, / naše boli na se uzeo" (Iz 53,4) kako bi nas ozdravio od OHOLOSTI, odnosno od gube BEZBOŠTVA; od tvrdokornosti ili okorjelosti srca. Pomirenje s Bogom i prihvaćanjem jedinstva s Isusom Kristom osposobljava nas poput svetoga Augustina moliti: "Smiluj mi se, Gospodine! Pogledaj! Ne skrivam rane svoje.“ Isus je istinski "liječnik" čovjekovih nevidljivih duhovnih rana i posljedica grijeha i na tijelu i na duši.

 

Blažen onaj kome je grijeh otpušten

U Evanđelju je „guba“ i simbol za grijeh. I nije tjelesna bolest gube, kao što su to nekoć isticali propisi Zakona, ono što nas udaljava od Boga, već nas grijeh, duhovno i moralno zlo, - „onečišćeno ljudsko srce“ - udaljavaju od Boga i Božje ljubavi. Zato psalmist kliče: "Blažen onaj kome je grijeh otpušten, / kome je zločin pokriven!" A zatim, obraćajući se Bogu, kaže: "Tad grijeh svoj tebi priznah / i krivnju svoju više ne skrivah. / Rekoh: 'Priznat ću Jahvi prijestup svoj', / i ti si mi krivnju grijeha oprostio" (Ps 32/31,1.5).

 

Božja je ljubav jača od svakoga zla                                                             

Za sve kršćane su bitna dva blaga vjere: Duh Sveti i križ. Duh Sveti otvara ljudski razum pogledima koji nadilaze razum i omogućuje mu da razumije ljepotu i istinu ljubavi Boga objavljene upravo u križu. Ljubav je to od koje nas ništa nikada neće moći odvojiti i koja se doživljava i ostvarje kroz darivanje vlastita života po Kristovu primjeru. To je Božja ljubav koja je jača od svakoga zla. Iluzija je misliti i nadati se da postoji nešto drugo, možda tehnološki uradak ili proizvod, koji može zamijeniti Božju ljubav i spasiti čovjeka i čovječanstvo. Zato smo pozvani ODREĆI SE ZLA I PRIHVATITI BOŽJU LJUBAV KOJA JE ISUS KRIST I SLIJEDITI JE. Božja ljubav je jedina koja nampomaže shvatiti da svaki život ima neprocjenjivu vrijednost. Bog ljubi svakog čovjeka.

 

Danas je spomendan Blažene Djevice Marije Lurdske

Danas, 11. veljače, Crkva slavi spomendan Blažene Djevice Marije Lurdske, a tada se posebno prisjećamo onoga dana davne 1858. god. kada se Gospa ukazala neukoj i siromašnoj djevojčici - svetoj Bernardici, i objavila se kao Bezgrješno začeće. Danas Crkva obilježava i Svjetski dan bolesnika kojega je utemeljio papa Ivan Pavao II. 1992. god., kada se prisjećamo svih bolesnih i njihovih obitelji i molimo zagovor Gospe Lurdske za sve bolesnike. Tako nas lurdska ukazanja potiči na pobožnost Mariji, brigu za bolesne, postajući svjesni da najviše bolesnih ovisi upravo o nama. Svi smo u duhu Evanđelja pozvani biti na pomoć svim bolesnicima s kojima smo na neki način povezani, i to kao pojedinci, ali i kao cijele župne zajednice. Moliti za bolesnike, obići ih, i na mnoge druge načine s njima suosjećati i pomoći im.

Lurd je doista mjesto svjetla, molitve, nade i obraćenja, utemeljenih na ljubavi Božjoj, koja je vrhunac svoje objave imala u slavnom križu Kristovu. Marija, ukazavši se svetoj Bernardici, svijetu je dala novu povlasticu da susretne božansku ljubav koja liječi i spasava. Preporučam vam svima u molitve sve one koji su u duši i tijelu posebno potrebni Božje ozdraviteljske ljubavi i snage i sve bolesnike iz naše Misije.

 

Vrijeme korizme

Vrijeme Korizme je pred nama. U srijedu je Čista srijeda. Post i nemrs. Navečer je pepeljanje i misa u 19.30 sati u Baselu. Korizma je prilika da i sami zamolimo Isusa da i nas „očisti“ od gube grijeha bilo koje vrste (oholosti, lijenosti, ili…).

- Riječi Gospe Lurdske i Njezin poziv: na MOLITVU ZA OBRAĆENJ GRŠNIKA, NA POKORU I POST je ujedno i korizmeni zov: „OBRATITE SE I VJERUJTE EVANĐELJU, ČINITE DJELA MILOSRĐA I VRŠITE POKORU.

Molimo Gospu da nam pomogne živjeti Kristovo Evanđelje, redovito moliti u obiteljima i činiti pokoru i djela milosrđa. Amen.