19. nedjelja kroz godinu, 09. 08. 2020.

19. nedjelja kroz crkvenu godinu A
- 09. 08. 2020. godine

Prvo čitanje: 1Kr 19, 9a.11-13a

Stani u gori pred Gospodinom.

Čitanje Prve knjige o Kraljevima

U one dane: Dođe Ilija na Božje brdo Horeb, uđe u neku pećinu i prenoći u njoj. I gle, eto k njemu riječi Gospodnje. Glas mu reče: »Iziđi i stani u gori pred Gospodinom. Evo Gospodin upravo prolazi.« Pred Gospodinom je bio silan vihor, tako snažan da je drobio brda i lomio hridi, ali Gospodin nije bio u olujnom vihoru; poslije olujnog vihora bio je potres, ali Gospodin nije bio u potresu; a poslije potresa bio je oganj, ali Gospodin nije bio u ognju; poslije ognja šapat laganog i blagog lahora. Kad je to čuo Ilija, zakri lice plaštem, iziđe i stade na ulazu u pećinu.

Riječ Gospodnja!

 

Otpjevni psalam: Ps 85, 9ab.10-14

Pripjev:Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje!

Da poslušam što mi to Gospodin govori:
Gospodin obećava mir.
Zaista, blizu je njegovo spasenje onima koji ga se boje
i slava će njegova prebivati u zemlji našoj.

Ljubav će se i vjernost sastati,
pravda i mir zagrliti.
Vjernost će nicat iz zemlje,
pravda će gledat s nebesa.

Gospodin će dati sreću,
i zemlja naša urod svoj.
Pravda će stupati pred njim,
a mir tragom stopa njegovih.

 

Drugo čitanje: Rim 9, 1-5

Htio bih ja sâm proklet biti za braću svoju.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo: Istinu govorim u Kristu, ne lažem; susvjedok mi je savjest moja u Duhu Svetom: silna mi je tuga i neprekidna bol u srcu. Da, htio bih ja sâm proklet biti, odvojen od Krista, za braću svoju, sunarodnjake svoje po tijelu. Oni su Izraelci, njihovo je posinstvo, i slava, i savezi, i zakonodavstvo, i bogoštovlje, i obećanja; njihovi su i oci, od njih je, po tijelu, i Krist, koji je iznad svega, Bog blagoslovljen u vjekove. Amen.

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije Evanđelja Ps 130,5

U Gospodina ja se uzdam,
duša se moja u njeovu uzda riječ.

 

Evanđelje: Mt 14, 22-33

Zapovjedi mi da dođem k tebi po vodi!

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

Pošto je nahranio mnoštvo, Isus odmah prisili učenike da uđu u lađu i da se prebace prijeko dok on otpusti mnoštvo. A pošto otpusti mnoštvo, uziđe na goru, nasamo, da se pomoli. Uvečer bijaše ondje sam.

Lađa se već mnogo stadija bila otisnula od kraja, šibana valovima. Bijaše protivan vjetar. O četvrtoj noćnoj straži dođe on k njima hodeći po moru. A učenici ugledavši ga kako hodi po moru, prestrašeni rekoše: »Utvara!« I od straha kriknuše. Isus im odmah progovori: »Hrabro samo! Ja sam! Ne bojte se!« Petar prihvati i reče: »Gospodine, ako si ti, zapovjedi mi da dođem k tebi po vodi!« A on mu reče: »Dođi!« I Petar siđe s lađe te, hodeći po vodi, pođe k Isusu. Ali kad spazi vjetar, poplaši se, počne tonuti te krikne: »Gospodine, spasi me!« Isus odmah pruži ruku, dohvati ga i kaže mu: »Malovjerni, zašto si posumnjao?« Kad uđoše u lađu, utihnu vjetar. A oni na lađi poklone mu se ničice govoreći: »Uistinu, ti si Sin Božji!«

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje na njemačkom: Evangelium Mt 14, 22–33

Herr, befiehl, dass ich auf dem Wasser zu dir komme

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus

Nachdem Jesus die Menge gespeist hatte, drängte er die Jünger, ins Boot zu steigen und an das andere Ufer vorauszufahren. Inzwischen wollte er die Leute nach Hause schicken.
Nachdem er sie weggeschickt hatte, stieg er auf einen Berg, um für sich allein zu beten. Als es Abend wurde, war er allein dort. Das Boot aber war schon viele Stadien vom Land entfernt und wurde von den Wellen hin und her geworfen; denn sie hatten Gegenwind.
In der vierten Nachtwache kam er zu ihnen; er ging auf dem See. Als ihn die Jünger über den See kommen sahen, erschraken sie, weil sie meinten, es sei ein Gespenst, und sie schrien vor Angst. Doch sogleich sprach Jesus zu ihnen und sagte: Habt Vertrauen, ich bin es; fürchtet euch nicht!
Petrus erwiderte ihm und sagte: Herr, wenn du es bist, so befiehl, dass ich auf dem Wasser zu dir komme! Jesus sagte: Komm! Da stieg Petrus aus dem Boot und kam über das Wasser zu Jesus. Als er aber den heftigen Wind bemerkte, bekam er Angst. Und als er begann unterzugehen, schrie er: Herr, rette mich! Jesus streckte sofort die Hand aus, ergriff ihn und sagte zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt?
Und als sie ins Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die Jünger im Boot aber fielen vor Jesus nieder und sagten: Wahrhaftig, Gottes Sohn bist du.

Duhovna misao za nedjeljna čitanja

Pročitajte priču: Djevojčica s crvenim kišobranom

Zemlja je bila suha i ispucala, jer dugo nije kišilo. Uvelo žuto lišće jedva se držalo na drveću i granama. U poljima je sve izgorjelo, posebno trava.

Ljudi su napeto iščekivali kišu, usrdno moleći i pogledavajući užareno nebo. Mjesecima nije pala ni kap kiše, a posljednji tjedni bijahu nesnosno vrući. Mjesni je župnik organizirao molitveni sat za kišu ispred crkve. Došlo je mnoštvo ljudi. Svi su priželjkivali kišu i nadali se da će konačno pasti.. Bili su puni nade.
Mnogi su u rukama imali nabožne predmete: križeve, krunice, molitvenike. Muđutim, župnikove se oči nisu odvajale od djevojčice u prvom redu. U krilu je jedina držala crveni kišobran.

Zaključak: Moliti znači tražiti kišu, vjerovati znači donijeti kišobran.

Poslušajte prvo duhovnu pjesmu: „NE BOJ SE, JER JA SAM S TOBOM“: https://youtu.be/uiFeTtAVQes
Poslušajte duhovnu pjesmu: "JA SAM S VAMA"https://youtu.be/oY7oSoVgdKQ

 

Draga braćo i sestre!

Isus nam je uvijek blizu

Draga braćo i sestre!

U ovom ljetnom razdoblju, unatoč koroni i pandemiji, mnogi ste bili na odmoru, a vjerujem i na moru. Doživjeli ste more, njegovo valovlje, nemir, ali i „mirno more“. Vrijeme odmora za mnoge je prošlo. Valja se ponovno vratiti na radna mjesta, krenuti u školu; valja dalje kroz valovlje svakonevnice. Kako i s kim? Na to pitanje daje nam odgovor današnje Evanđelje: S Isusom Kristom,  koji nam je uvijek bliz u svim životnim okolnostima; bliz u našem življenju ili u našoj „životnoj lađi“.

„Hrabro samo! Ja sam! Ne bojte se!“

U današnjem Evanđelju susrećemo Isusa koji, povukavši se u osamu na goru, moli čitavu noć. Gospodin, odvojen od naroda i od učenika, očituje svoju bliskost ili prisnost sa Ocem nebeskim i potrebu da moli u samoći. To odvajanje od svih oko sebe, međutim, ne znači i ne smije se shvatiti kao nezanimanje za ovaj svijet ili napuštanje apostola. Štoviše - pripovijeda sveti Matej - Isus potiče svoje učenike da uđu u lađu „i da se prebace prijeko“ (Mt 14, 22), da bi se kasnije ponovno s njima susreo. U međuvremenu, lađa „se već mnogo stadija bila otisnula od kraja, šibana valovima. Bijaše protivan vjetar“ (r. 24), i „o četvrtoj noćnoj straži dođe Isus k njima hodeći po moru“ (r. 25); učenici se zaprepastiše i zamijenivši ga s utvarom / avet / (Gespenst) „od straha kriknuše (povikaše)“ (r. 26), nisu ga prepoznali, nisu shvatili da se radi o Isusu. Ali ih on smiruje: „Hrabro samo! Ja sam! Ne bojte se!“ (r. 27).

Tri simbolike

U gornjem evanđeoskom tekstu i događaju daju se iščitati tri velike  i bogate simbolike koje predstavljau ili oslikavaju naš život.:

More, označava ili simbolizira sadašnji život i nestalnost vidljivog svijeta, koji je uzburkan sa svih strana poput valovlja na moru.

Oluja, označava svakovrsne nevolje i teškoće koje tište i prate i plaše čovjeka.

Lađa, pak, predstavlja Kristovu Crkvu, koja je „stavljena“ usred mora ovoga svijeta, koja je utemeljenu na Apostolima (oni su u lađi) i koju Isus Krist nikada ne napušta, nego joj je uvijek bliz.

Isus želi poučiti učenike da se znaju susretati i hrabro podnositi protivštine života, uzdajući se uvijek u Boga, u onoga Boga koji se objavio proroku Iliji na Horebu (prvo čitanje) koji se javlja „u šapatu laganog i blagog lahora“, a ne u silnom vihoru ili vjetru, ne u olujnom vihoru, ne u ognju, ne u potresu (1 Kr 19, 12).

Petar je slika Crkve, slika svakoga od nas

U nastavku evanđeoskoga ulomka govori se o gesti apostola Petra, koji, ponesen zanosom ljubavi prema Učitelju, moli da mu pođe ususret hodajući po vodi. „Ali kad spazi vjetar, poplaši se, počne tonuti te krikne: ‘Gospodine, spasi me!’“ (Mt 14, 30).

Udaljenost od Krista uvijek nas stavlja na kušnju

Crkva, danas svaki kršćaninin, nikada ne smije zaboraviti da je se Isus prvi sagnuo (prvi je ljubio) nad svoju Crkvu i uzeo ju za ruku i podigao na dostojanstvo čovjeka. Vlastitim se snagama, niti Crkva, niti pojedinac, ne može podići iz grijeha. Isus se spustio do čovjeka i čvrsto ga primio za ruku. Primjer je Petar. On ne hoda po vodi vlastitom snagom, već po Božjoj milosti, po Božjoj ljubavl, u koju vjeruje. Kada je Petar posumnjao u Božju ljubav i kada ga je obuzela sumnja, kada mu pogled nije bio upravljen prema Isusu, on se uplašio vjetra, kada je izgubio potpuno pouzdanje u svoga Učiteljevu i njegovu riječ, to znači - kada se udaljio od Isusa, tada mu je zaprijetila pogibelj da potone u „moru života“, u moru životnih poteškoća i briga.

Isus nam je blizu i kad smo mi „daleko“

Veliki teolog Romano Guardini je napisao: „Gospodin je uvijek blizu, jer on je ishodište našega bića (naš Stvoritelj). Ipak, u svojem odnosu s Bogom moramo iskusiti (doživjeti) i udaljenost i blizinu Božju. Blizina nas jača, udaljenost nas stavlja na kušnju“ (Accettare se stessi, Brescia 1992., 71) i posvješćuje nam i danas da bez Isusa Krista Crkva, s njom svi kršćani tonu, propadaju, upadaju ponovno u ropstvo grijeha.

Isus je i danas u našoj lađi – Crkvi!

Dragi vjernici, iskustvo proroka Ilije koji je čuo Boga kako prolazi - ali u lahoru i povjetarcu, a ne u oluji, ognju, potresu, i iskustvu i muci s vjerom apostola Petra, pomažu nam shvatiti da prije nego mi tražimo ili zazivamo Gospodina, on prvi dolazi k nama ususret, spušta i otvara Nebo da nas primi za ruku i ponese u svoje visine i ohrabri nas: „Ne bojte se!’’ Ja sam s vama u sve dane!

Zazovimo Blaženu Djevicu Mariju, koja je uzor i najbolji primjer potpunog pouzdanja u Boga, da nam, sred mnogih zabrinutosti, problema i teškoća i danas, odjeknu u srcu Isusove umirujuće riječi: Hrabro, ja sam! Ne bojte se! -  te tako poraste naša vjera u živoga Isusa Krista, koji je i danas u našoj lađi, koja je Kristova lađa s Apostolima i koja se zove Crkva u kojoj smo kršteni.

Na kraju vas pozivam: Proslavimo u subotu, 15. 08. 2020. sa svetom misom u 20.00 sati u Baselu Veliku Gospu ili Uznesenje Blažene Djevice Marije na Nebo. Amen.

 

Obavijesti - nedjelja, 09. 08. 2020.

- U subotu, 15. 08. 2020. je Velika Gospa ili Uznesenje Blažene Djevice Marije na Nebo.

Misa je u Baselu u 20.00 sati, a prije toga je krunica u 19.30 sati.

- Mise u nedjelju, 16. 08. 2020. godine su:

Basel u 8.00 sati
Basel u 11.00 sati
Liestal u 13.00 sati

Prijavite djecu za Prvu pričest
prijavnice imate u crkvi kod listića na stolu... Djeca koja sada upisuju 3. razred mogu se prijaviti.