21. nedjelja kroz godinu A - 23. 08. 2020.

Poslušajte pjesmu: Maranatha - DOĐI, GOSPODE!: https://youtu.be/3yXXSEbITt4

Prvo čitanje: Iz 22, 19 - 23

Čitanje Knjige proroka Izaije

Ovo govori Gospodin Šibni, upravitelju dvora: „Lišit ću te tvoje službe, otjerati te sa tvog mjesta; i u onaj dan pozvat ću svoga slugu Elijakima, sina Hilkijina. Obući ću mu tvoju haljinu, tvojim ću ga pojasom opasat, tvoju ću mu vlast predati u ruke te će biti otac žiteljima jeruzalemskim u kući Judinoj. Metnut ću mu na pleća ključ od kuće Davidove: kad otvori, nitko neće zatvoriti, kad zatvori, nitko neće otvoriti. Kao klin zabit ću ga na tvrdu mjestu; i postat će prijestol slave domu oca svojega.“

Riječ Gospodnja

Pripjevni psalamPs 138

- Gospodine, vječna je ljubav tvoja: djelo ruku svojih ne zapusti!: https://youtu.be/y-bLHot6_Vw

*Zahvaljujem ti, Gospodine,
iz svega srca/ jer si čuo riječi mojih usta.
Pred licem anđela pjevam tebi,/
bacam se nice prema svetom hramu tvojemu.

*Zahvaljujem imenu tvojem
za tvoju dobrotu i vjernost.
Kad sam te zazvao, uslišio si me,
dušu si moju pokrijepio.

*Zaista, uzvišen je Gospodin,
ali gleda na ponizna, oholicu izdaleka poznaje.
Gospodine, vječna je ljubav tvoja:
djelo ruku svojih ne zapusti!

 

Drugo čitanje: Rim 11, 33 - 36

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

O dubino bogatstva, i mudrosti, i spoznanja Božjega! Kako li su nedokučivi sudovi i neistraživi putovi njegovi!

Doista, tko spozna misao Gospodnju, tko li mu bi savjetnikom? Ili: tko ga darom preteče da bi mu se uzvratiti moralo? Jer sve je od njega i po njemu i za njega! Njemu slava u vjekove! Amen.

Riječ Gospodnja

 

Pjesma prije Evanđelja: Mt 16,18

Ti si Petar-Stijena, i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju, i vrata paklena neće je nadvladati.

 

Evanđelje: Mt 16, 13 - 20

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Dođe Isus u krajeve Cezareje Filipove i upita svoje učenike: „Što govore ljudi, tko je Sin Čovječji?“ Oni rekoše: „Jedni da je Ivan Krstitelj; drugi da je Ilija; treći opet da je Jeremija ili koji od proroka.“

Kaže im: „A vi, što vi kažete, tko sam ja?“ Šimun Petar prihvati i reče: „Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga.“

Nato Isus reče njemu: „Blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj, koji je na nebesima.

A ja tebi kažem: Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima; što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima.“ Tada zaprijeti učenicimaneka nikomu ne reknu da je on Krist.

Riječ Gospodnja

Evanđelje na njemačkom

Evangelium: Mt 16, 13–20

Du bist Petrus; ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus.

In jener Zeit, als Jesus in das Gebiet von Cäsaréa Philíppi kam, fragte er seine Jünger und sprach: Für wen halten die Menschen den Menschensohn?

Sie sagten: Die einen für Johannes den Täufer, andere für Elíja, wieder andere für Jeremía oder sonst einen Propheten.

Da sagte er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich?

Simon Petrus antwortete und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes!

Jesus antwortete und sagte zu ihm: Selig bist du, Simon Barjóna; denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel.

Ich aber sage dir: Du bist Petrus - der Fels - und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben; was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Dann befahl er den Jüngern, niemandem zu sagen, dass er der Christus sei.

 

Poslušajte pjesmu (prije čitanja priče): SAMO JE U BOGU MIR, duš moja!: https://youtu.be/K0xK3zmdEHQ

 

Priča o dva brata
(Stolar je otključao vrata neba dvojici posvađane braće)

‘Bila jednom dva brata koja su živjela na susjednim farmama i posvađali su se. U posljednjih 40 godina bila je to prva mkihova ozbiljna svađa. U tih 40 godina braća su živjeli jedan pored drugog, voljeli se i pomagali.

Međutim, odjednom se ta idila pokvarila. Sve je počelo od malog nesporazuma koji je vodio do velike svađe i grubih riječi nakon kojih su uslijedili mjeseci šutnje. Jednog jutra, netko je pokucao na vrata starijeg brata. Otvorio ih je i ugledao čovjeka sa stolarskim alatom.

Tražim posao. Možda bi se ovdje na tvojoj farmi mogao naći neki poslić za mene? - upitao ga je čovjek.

– Da. Znam što bi mogao uraditi za mene. Vidiš onu kuću s druge strane potoka? Tu živi moj susjed, zapravo, mlađi brat. Prošlog mjeseca je između nas bila livada, ali je on sada izmedu nas iskopao veliki potok. To je napravio kako bi mi napakostio, ali vratit cu mu ja… Vidiš ona  debla (drvene trupce) pored štale? Hoću da mi napraviš ogradu od dva metra visine da više ne vidim ni njega, ni njegovu kucu - odgovori stariji brat.

- Sve mi je jasno. Daj mi bušilicu i vidjet ćeš kako ću to sjajno napraviti – rekao je stolar.

Stariji brat je otišao do grada, stolaru je dao potrebni alat, materijal i otišao. Cijeli dan je stolar vrijedno radio.

Kada se predvečer stariji brat vratio, stolar je bio završio posao, a stariji brat je bio iznenađen! Umjesto pregrade,  stolar je napravio most koji je spajao dvije obale potoka. Bio je to prelijep most, preko kojega se približavao njegov mlađi brat raširenih ruku govoreći: ‘Stvarno si sjajan čovjek, brate, kada si napravio ovaj most nakon svega što sam ti rekao i optužio te.’

Braća su stajala svaki na svojoj strani mosta, pa su polako krenuli jedan drugom u susret i na sredini mosta se izgrlili, izljubili i pomirili. Stolar je htio otići...

- Hej, pričekaj! Ostani par dana kod nas, ima još puno posla za tebe i stvari koje bi ti mogao napraviti - reče stariji brat.

- Vrlo rado, ali moram napraviti i izgraditi još puno mostova - odgovorio je stolar.

- Zapitajmo se: 'Je li bolje dizati ‘zidove’ i ‘ograde’ ili graditi ‘mostove’ između ljudi, prijatelja i bližnjih? - zaključite sami.

 

Poslušajte sada pjesmu "Ti si Petar stijena": https://youtu.be/HXKxXQgsrIU


Duhovna misao za nedjeljna čitanja

Pozvani smo otključavati i otvarati, a ne zatvarati, vrata neba jedni drugima

Draga braćo i sestre, zamislite kako stojite pred vratima, bezuspješno ih pokušavajući otključati. Hladno je i mračno, a ti jedva čekaš da uđeš - no ključ ne odgovara. Kakvo razočaranje! Ovaj primjer može nas djelomično uvesti u današnje Evanđelje i njegovu poruku. Ključ koji nam je Bog dao u ruke, je isti onaj ključ koji je Isus Petru ostavio, a to je SAM ISUS KRIST. Isus Krist je ključ i za poznavanje Boga i čovjeka, ključ za ispovijd vjere. Međutim, danas se želi upravo Isusa Krista krivo prikazati i ignorirati. Umjesto ključa koji je Isus Krist, današnje društvo je pribjeglo „sinkretizmu“ u kojem su spojene mnoge religijske forme i pravci i dobiven neki „mišung ključ“ s kojim se bezuspješno pokušava otključati vrata k Bogu i čovjeku. U takvom pokušaju prednjači pokret New Age. Zato se čovječanstvo osjeća i danas kako stoji pred vratima i bezuspešno pokušava „otključati“ vrata života. Ključ ne odgovara!

Dvostruko pitanje

Ove nedjelje nama kršćanima Isus upućuje dvostruko pitanje, kao što ga je nekoć uputio svojim učenicima: „Što govore ljudi, tko je Sin Čovječji?“ i drugo: „A vi, što vi kažete, tko sam ja?“. U ime svih Isusovih učenika, sa zanosom i odlučnošću, Petar uzima riječ i odgovara: „Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga“.  Petrov odgovor je postao i ostao ispovijed vjere Crkve. I ne samo to! Na tu Petrovu nadahnutu ispovijest vjere, Isus odgovara: „Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata je paklena neće nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga“. To je prvi put da Isus govori o Crkvi, čija je misija - zadaća ostvarenje veličanstvenog Božjeg plana Spasenja, a taj plan je ponovno ujediniti u Kristu čitavo čovječanstvo u jednu obitelj.

Petrova zadaća

Petrova zadaća i zadaća njegovih nasljednika, (papa), je upravo služiti tome jedinstvu jedne Crkve Božje koju čine i Židovi i pogani, odnosno svi narodi i rase ovoga svijeta. Petrova je služba učiniti da se Crkva nikada ne poistovjećuje s jednim narodom, s jednom kulturom, već da bude i ostane Crkva svih naroda, kako bi unijela i uprisutnila Božji mir i obnoviteljsku snagu Božje ljubavi među narode, među ljude, među kojima vladaju velike podjele i nepravde. To je misija Pape, Petrova nasljednika i danas. Jedinstvo i univerzalnost Crkve ostvaruje se samo u Isusu Kristu, Sinu Boga života, po kojem postajemo prvenstveno ljubljena djeca Božja, jer nas je Bog u Njemu ponovno zamilovao kao svoju ljubljenu djecu i na kraju tako osposobio da budemo jedni drugima BRAĆA I SESTRE.

Otpuštanje grijeha

Isus izgovara blaženstvo nad Petrom kojega najprije naziva Šimunom, sinom Joninim. Time naglašava njegovu ljudskost sa svim ljudskim ograničenjima. Ali odmah dodaje da to znanje koje je pokazao nije ljudskog, nego božanskog podrijetla: „Blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj, koji je na nebesima.“ To nam govori da samo pozvani odricati se grijeha i jedni drugima praštati kao što je Bog nama oprostio. Tako Petar dobiva vlast da veže i odriješuje grijehe, ali ova vlast dobiva svoju snagu i puninu samo od Boga: „Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima; što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima.“ Mi katolici u ovoj Isusovoj riječi prepoznajemo i vlast koju ima rimski papa kao Petrov nasljednik.

Naša odgovornost

Danas bi svatko od nas trebao postaviti sebi pitanje: „Što ljudi oko mene kažu tko je za njih Isus Krist, prvo u mojoj obitelji? Ako malo razmislimo, vidjet ćemo da je Isus za neke samo dobar učitelji, za druge neki čudotvorac, za treće onaj tko treba njihove zahtjeve i potrebe ispunjati… Prema onom što ljudi očekuju od Isusa, vidjet ćemo i tko je Isus za njih.
Treba postaviti odmah i drugo pitanje, ono najvažnije: „Što ja kažem tko je Isus Krist za mene?“ Odgovor ćemo najbolje vidjeti iz vlastitih naših odluka, postupaka, očekivanja koja imamo od Isusa. Naša je odgovornost, a i poziv, koji u sebi nosi određenu zadaću i zahtjevnost: naviještati i životom svjedočiti Kristovu stvarnu prisutnost u ovom našemu vremenu.

Vjera je Božji dar, ali je također duboko slobodni ljudski čin

Povežimo se s Petrom i njegovim odgovorom: „Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga“ i ne zaboravimo da je Petar mogao ispovijediti puninu vjere, jer ju je primio kao milost od Boga. Mnogi i danas misle da se vjera „može naučiti“. Ne smijemo nikada zaboraviti da je vjera DAR ODOZGO; milosni dar od Boga po Isusu Kristu, ali ujedno trebamo biti svjesni da Bog poštiva duboku tvoju slobodu i tvoju odluku, čin. Ti se odlučuješ na Božju ponudu. Tako vjernici mogu govoriti o svojemu iskustvu vjere, mogu svoju djecu poučavati vjeri, ali ih ne mogu natjerati da vjeruju. Mnogi roditelji imaju iskustvo da njihova djeca vjeru uopće ne prihvaćaju i da im Bog ne znači mnogo. To ne znači da neće doći milosni trenutak kada kada će se njihova djeca ili sami roditelji otvoriti Bogu i primiti dar vjere od Boga. Zato je bitno nikada nikoga ne osuđivati, nego biti dobar primjer drugima i moliti za one koje im je Bog povjerio. Vjera je dar od Boga i ujedno slobodni ljudski čin, odluka.

Naše je poslanje otvarati, a ne zatvarati, vrata neba jedni drugima

Petrova vjera sa sobom nosi i veliku odgo-vornost. Ako je Isus za nas Sin Božji, onda je naša odgovornost veća. Nećemo mi biti nazvani poput Petra ni stijenom i neće biti na nama izgrađena Crkva, niti ćemo dobiti ključeve kraljevstva nebeskoga, ali ćemo dobiti ključ koji otvara vrata k Bogu, ključ koji je Isus Krist i s kojim možemo otključati ili zaključati pristup i sebi i drugim ljudima k Bogu. Naša je zadaća otvarati, a ne zatvarati, drugima vrata neba, kao što ih je nama Bog otvorio po Isusu Kristu.

Neka nam Blažena Djevica Marija izmoli tu milost da budmo istinski vjernici i da jedni drugima otvaramo, a ne zatvaramo, vrata života i neba.  Amen.

 

Na kraju poslušajte pjesmu: "HVALA TI, ISUSE, HVALA TI, BOŽE MOJ": https://youtu.Be/fHDJ5Gp62vQ

 

Obavijesti - nedjelja, 23. 08. 2020.

- Mise u nedjelju, 30. 08. 2020. godine su:

Tri mise u Baselu

Basel u 8.00 sati - za sve one koji rado žele doći na misu u 8.00 sati
Basel u 9.30 sati - Riehen i Basel s poštanskim brojem 4058; 4057; 4052
Basel u 11.00 sati - ostali dio vjernika iz Basela i okolica Basela - kao što su Allschwil, Oberwil, Binningen
Liestal u 13.00 sati

Normalno da gornji raspored nije strogo određen, nego više da se nekako rasporedimo i izbjegnemo da nas ne bude u 11.00 sati previše...

Prijavite djecu za Prvu pričest
prijavnice imate u crkvi kod listića na stolu... Djeca koja sada upisuju 3. razred mogu se prijaviti.

Lokalni izbori u BiH su 15. 11. 2020. godine

- Sve obavijesti o Lokalnim izborima u BiH pogledajte na misijskoj web-stranici: www.hkm-basel.ch (obavijesti se nalaze na naslovnoj stranici)

Predstavnici Hrvatskoga naroda iz BiH pozivaju sve one koji žive u iseljeništvu da iskoriste svoje biračko pravo te se blagovremeno prijave za dopisno glasovanje i glasuju. Krajnji rok za prijavu je 30. 08. 2020. godine.