Nedjelja, 31. 12. 2023.

SVETA OBITELJ ISUSA, MARIJE I JOSIPA

Sedmi dan Božićne osmine

 

Mise danas:

Basel,              u 11.00 sati
Liestal,            u 13.00 sati
Mise su ujedno i ZAHVALNICE za prošlu 2023. godinu

 

Misna čitanja

Prvo čitanje: Post 15, 1-6; 21, 1-3

Baštinik će biti tvoj potomak.

Čitanje Knjige Postanka

U one dane: Dođe riječ Gospodnja Abramu u viđenju: "Ne boj se, Abrame, ja sam ti zaštita; a nagrada tvoja bit će vrlo velika!"

Abram odgovori: "Gospodine moj, Jahve, čemu mi tvoji darovi kad ostajem bez poroda; kad je mojoj kući nasljednik Eliezer Damaščanin? Kako mi nisi dao potomstva - nastavi Abram - jedan će, eto, od mojih ukućana postati moj baštinik." Ali mu Jahve opet uputi riječ: "Taj neće biti tvoj baštinik, nego će ti baštinik biti tvoj potomak." Izvede ga van i reče: "Pogledaj na nebo i zvijezde prebroj ako ih možeš prebrojiti." A onda doda: "Toliko će biti tvoje potomstvo." Abram povjerova Jahvi, i on mu to uračuna u pravednost.

Jahve se sjeti Sare kako je rekao i učini joj kako je obećao: Sara zače i rodi Abrahamu sina u njegovoj starosti - u vrijeme koje je Bog označio. Abraham nadjene ime Izak svome sinu što mu ga Sara rodi.

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam: Ps 105, 1-6.8-9

Pripjev: On je Gospodin, Bog naš, on se uvijek sjeća svojega saveza.
https://youtu.be/pyuEXS_k55w?si=nT3PmemC5M_s858N

Hvalite Gospodina, prizivajte mu ime,
navješćujte među narodima djela njegova!
Pjevajte mu, svirajte mu,
pripovijedajte sva njegova čudesa!

Dičite se svetim imenom njegovim,
neka se raduje srce onih što traže Gospodina!
Tražite Gospodina i njegovu snagu,
tražite svagda njegovo lice!

Sjetite se čudesa koja učini,
njegovih čuda i sudova usta njegovih!
Abrahamov rod sluga je njegov,
sinovi Jakovljevi njegovi izabranici!

On se uvijek sjeća svojega saveza,
riječi koju dade tisući naraštaja:
Saveza koji sklopi s Abrahamom
i zakletve svoje Izaku.

 

 

Drugo čitanje: Heb 11, 8.11-12.17-19

Abrahamova, Sarina i Izakova vjera.

Čitanje Poslanice Hebrejima

Braćo: Vjerom pozvan, Abraham posluša i zaputi se u kraj koji je imao primiti u baštinu, zaputi se ne znajući kamo ide. Vjerom i Sara unatoč svojoj dobi zadobi moć da začne jer vjernim smatraše Onoga koji joj dade obećanje. Zato od jednoga, i to obamrla, nasta mnoštvo poput zvijezda na nebu i pijeska nebrojena na obali morskoj.

Vjerom Abraham, kušan, prikaza Izaka. Jedinca prikazivaše on koji je primio obećanje, kome bi rečeno: Po Izaku će ti se nazivati potomstvo! - uvjeren da Bog može i od mrtvih uskrisiti. Zato ga u predslici i ponovno zadobi.

Riječ Gospodnja.

 

 

Pjesma prije evanđelja: Heb 1, 1-2

Više puta i na više načina Bog nekoć govoraše ocima po prorocima: konačno, u ove dane, progovori nam u Sinu.

 

 

Evanđelje: Lk 2,22-40

Dijete je raslo, puno mudrosti.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Kad se po Mojsijevu zakonu navršiše dani njihova čišćenja, poniješe Isusa u Jeruzalem da ga prikažu Gospodinu – kao što piše u Zakonu Gospodnjem.
Kad obaviše sve po Zakonu Gospodnjem, vratiše se u Galileju, u svoj grad Nazaret. A dijete je raslo, jačalo i napunjalo se mudrosti i milost je Božja bila na njemu.

Riječ Gospodnja.

 

Kršćanska obitelj treba Boga i Božju SVETOST!

 

Draga braćo i sestre!

Na ovu nedjelju, prvu nedjelju koja slijedi nakon Rođenja Gospodinova ili Božića, radosno slavimo Svetu nazaretsku obitelj. Ozračje ne može biti prikladnije, jer je Božić u pravom smislu riječi obiteljski blagdan. To potvrđuju mnogobrojni božićni običaji, napose običaj zajedničkog okupljanja u obitelji za blagdanskim stolom, obiteljski odlazak na svetu misu, pogotovo ponoćku, zajednička obiteljska molitva i božićna pjesma.
I današnje Evanđelje pripovijeda kako betlehemski pastiri, nakon što su primili anđelov navještaj o Isusovu rođenju, "pohite te pronađu Mariju, Josipa i novorođenče gdje leži u jaslama" (2, 16). Prvi očevici Isusova rođenja ugledali su, dakle, stvarnost i ljepotu obitelji: majka, otac i novorođenče. Isusova obitelj doista zaslužuje naziv "sveta", jer je sva obuzeta željom da vrši Božju volju, utjelovljenu volju u ljupkoj Isusovoj prisutnosti: „Emanuel“ – Bog s nama!

 

Nazaretska obitelj je jedinstvena

Istodobno, međutim, Nazaretska je obitelj jedinstvena, različita od svih, po svojem jedinstvenom pozivu vezanom uz rođenje i poslanje Sina Božjega. Upravo tom svojom jedincatošću ona svakoj obitelji, a u prvom redu kršćanskim obiteljima, najbolje pokazuje Božje viđenje obitelji. Bog želi da sve obitelji budu SVETE. Ako znamo da je samo Bog svet, lako je zaključiti da Bog želi stanovati u našim obiteljima i srcima. Za sve to danas zahvaljujemo Bogu, ali i Djevici Mariji i svetom Josipu, koji su s tolikom vjerom i raspoloživošću surađivali u Gospodinovom naumu spasenja.

 

I Sveta nazaretska obitelj je prošla kroz mnoge kušnje

S druge strane Sveta nazaretska obitelj je također prošla kroz mnoge kušnje, kao što je – kako se to podsjeća u Evanđelju svetog Mateja – "pokolj nevine dječice", zbog čega su Josip i Marija bili prisiljeni pobjeći u Egipat (usp. 2, 13-23). Za Svetu obitelj je bilo dolučujuće da Dijete Isus, koje je odrastalo u mudrosti i dobi pred Bogom, odrasta u toplini obitelji i obiteljskoj ljubavi. Sveta obitelj se jedino mogla osloniti na Boga i Božju volju. Sveta obitelj je u sebi bila duhovno zdrava obitelj. Nigdje se ne spominje strah u toj obitelji ili slično tome. Naći ćemo, istina je, da je Marija znala biti i tužna, i žalosna, i zabrinuta i da je doživjela „mač boli koji joj je probadao srce“ - ali ona spremno prihvaća poteškoće i pobjeđuje ih vjerom u Boga i Božju providnost.

 

Otac i majka trebaju SVETOST,
a djeca trebaju ljubav oca i majke

Odlučujuće je da svako začeto dijete u braku bude rođeno i dođe na svijet i bude primljeno u toplinu obitelji! Nisu važne niti odlučujuće izvanjske udobnosti koje se uvijek mijenjaju: Isus je rođen u štali, za prvu je kolijevku imao jasle, ali Marijina i Josipova ljubav su mu dali osjetiti nježnost i ljepotu i ljubav obiteljskog života. To je ono što trebaju djeca: ljubav oca i majke. To je ono što im daje sigurnost i što im, kako budu rasli, omogućuje da otkriju smisao života. Sveta nazaretska obitelj je uzor bračne ljubavi, obiteljske suradnje, žrtve, predanja Božjoj volji i providnosti, marljivosti, jednom riječju, svih onih vrijednosti koje obitelj čuva i promiče. Te se osobine na istaknut način susreću u Svetoj obitelji, u kojoj je Isus došao na svijet, uz brižnu majku Mariju i vjernog čuvara svetog Josipa. Svaka obitelj je tako, bez ikakve sumnje, najpotrebnija besplatne Božje ljubavi i milosti, koje su najbolji lijek kada dođu teškoće i kušnje da bi čovjek klonuo duhom i tijelom.

 

Kršćanske obitelji uvijek žive u Božjoj prisutnosti

Drage obitelji, ne dopustite da ljubav, otvorenost životu i snaga sakramenata, koji povezuju vaše brakove i ognjište, OSLABE. Tako ćete jedino svojom radošću s kojom dijelite sve u ljubavi, dati svijetu lijepo svjedočanstvo koliko je obitelj važna za odrastanje djece, za svaku osobu i društvo, a sebi zadovoljstvo. Povjerimo Gospodinu svaku obitelj u našoj Misiji. Želim da sve kršćanske obitelji žive u Božjoj prisutnosti s istom ljubavlju i radošću Svete obitelji: Isusa, Marije i Josipa.

 

Ne zaboravimo!

Zbog raznih navedenih aspekata koje sam u razmišljanju o Svetoj nazaretskoj obitelji ukratko ocrtao, ne zaboravimo:
- Obitelj je Crkva u malome.
- Obitelj je prva škola molitve.
- U obitelji djeca, još od najranije dobi, mogu učiti doživljavati prisutnost i osjećaj za Boga, zahvaljujući pouci i primjeru svojih roditelja: živjeti u ozračju označeno Božjom prisutnošću.
- Istinski kršćanski odgoj ne smije nipošto zaobići iskustvo molitve.
- Ako dijete ne uči moliti u obitelji, bit će mu kasnije teško ispuniti tu prazninu.
- Drage obitelji, ponovno otkrijete koliko je lijepo zajedno moliti kao obitelj u školi Svete nazaretske obitelji. I tako postati doista jedno srce i jedna duša, istinska obitelj.
- Očevi, ispunite svoju očinsku ulogu, i poput svetog Josipa, predvodite obiteljsku molitvu bilo - ujutro, navečer, uz jelo - bilo na glavne vjerske blagdane kao što je ovih dana  na Božić.

Povjerimo Gospi i svetom Josipu sve obitelji u našoj Misiji, da se ne obeshrabre pred kušnjama i teškoćama, već da uvijek uz Božju SVETOST čuvaju svetost bračnog života i u tom duhu odgajaju svoju djecu VJERUJUĆI U BOGA I NJEGOVU PROVIDNOST. Amen.