Sveta obitelj Isusa, Marije i Josipa - petak, 30. 12. 2022.

Raspored misa:
Basel, 11.00 sati
Basel, 19.00 sati

Misna čitanja

Prvo čitanje: Sir 3, 2-6.12-14 (ili: Kol 3,12-21)

Tko se boji Gospodina, časti roditelje.

Čitanje Knjige Sirahove

Gospodin slavi oca u djeci njegovoj i učvršćuje pravo majke nad sinovima njezinim. Tko poštuje oca, okajava grijehe svoje, i tko časti majku svoju, sabire blago. Tko štuje oca, radovat će se sa svoje djece i bit će uslišen u dan molitve svoje. Tko časti oca svojeg, dugo živi; tko čini radost majci svojoj, sluša Gospodina. Sine moj, pomozi oca svoga u starosti i ne žalosti ga za života njegova. Ako mu i razum klone, budi blag s njime i ne grdi ga ti, koji si u punoj snazi. Jer ne zaboravlja se milost prema ocu, već se uračunava u oprost grijeha.

Riječ Gospodnja.

 

 

Ili: Kol 3,12-21

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima

Braćo: Zaodjenite se – kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni – u milosrdno srce, dobrostivost, poniznost, blagost, strpljivost te podnosite jedni druge praštajući ako tko ima protiv koga kakvu pritužbu! Kao što je Gospodin vama oprostio, tako i vi! A povrh svega – ljubav! To je sveza savršenstva. I mir Kristov neka upravlja srcima vašim – mir na koji ste pozvani u jednom tijelu! I zahvalni budite!

Riječ Kristova neka u svem bogatstvu prebiva u vama! U svakoj se mudrosti poučavajte i urazumljujte! Psalmima, hvalospjevima, pjesmama duhovnim od srca pjevajte hvalu Bogu! I sve što god riječju ili djelom činite, sve činite u imenu Gospodina Isusa, zahvaljujući Bogu Ocu po njemu!

Žene, pokoravajte se svojim muževima kao što dolikuje u Gospodinu! Muževi, ljubite svoje žene i ne budite osorni prema njima. Djeco, slušajte roditelje u svemu, tà to je milo u Gospodinu! Očevi, ne ogorčujte svoje djece da ne klonu duhom!

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam: Ps 128, 1-5

Pripjev: Blago svima koji se boje Gospodina, koji njegovim hode stazama!

Blago svakome koji se boji Gospodina,
koji njegovim hodi stazama!
Plod ruku svojih ti ćeš uživati,
blago tebi, dobro će ti biti.

Žena će ti biti kao plodna loza
u odajama tvoje kuće;
sinovi tvoji ko mladice masline
oko stola tvojega.

Eto, tako će biti blagoslovljen čovjek
koji se boji Gospodina!
Blagoslovio te Gospodin sa Siona,
uživao sreću Jeruzalema
sve dane života svojega!

 

 

Prije Evanđelja: Kol 3,15a. 16a

Mir Kristov neka upravlja srcima vašim! Riječ Kristova neka u svem bogatstvu prebiva u vama!

 

 

Evanđelje: Mt 2, 13-15.19-23

Uzmi dijete i njegovu majku te bježi u Egipat!

Čitanje svetoga evanđelja po Mateju

Kad mudraci otiđoše, gle, anđeo se Gospodnji u snu javi Josipu: »Ustani«, reče, »uzmi dijete i majku njegovu te bježi u Egipat i ostani ondje dok ti ne reknem jer će Herod tražiti dijete da ga pogubi.« On ustane, uzme noću dijete i majku njegovu te krene u Egipat. I osta ondje do Herodova skončanja – da se ispuni što Gospodin reče po proroku: Iz Egipta dozvah Sina svoga.

Nakon Herodova skončanja, gle, anđeo se Gospodnji javi u snu Josipu u Egiptu: »Ustani«, reče, »uzmi dijete i njegovu majku te pođi u zemlju izraelsku jer su umrli oni koji su djetetu o glavi radili.« On ustane, uzme dijete i njegovu majku te uđe u zemlju izraelsku. Ali saznavši da Arhelaj vlada Judejom namjesto svoga oca Heroda, bojao se poći onamo pa, upućen u snu, ode u kraj galilejski. Dođe i nastani se u gradu zvanu Nazaret – da se ispuni što je rečeno po prorocima: Zvat će se Nazarećanin.

Riječ Gospodnja.

 

 

Duhovna misao

 

Sveta obitelj je "model života" za svaku kršćansku obitelj i danas

 

Draga braćo i sestre!

Mali Isus u središtu ljubavi i pažnje svojih roditelja

Dragi vjernici, Sveta obitelj je sigurno jedinstvena i neponovljiva, ali je istodobno "model života" za svaku kršćansku obitelj, jer se Isus, pravi čovjek, htio roditi u ljudskoj obitelji i tako ju je blagoslovio i posvetio. Tako Evanđelje po Luki pripovijeda kako su betlehemski pastiri, nakon što su primili anđelov navještaj o Isusovu rođenju, "pohitili te pronašli Mariju, Josipa i novorođenče gdje leži u jaslama" (2, 16). Prvi očevici Isusova rođenja ugledali su, dakle, prizor obitelji: majka, otac i novorođenče. Zato nam liturgija, na prvu nedjelju poslije Božića, a ove godine u petak, daje slaviti blagdan Svete obitelji. Taj nas blagdan poziva promatrati tu "sliku" u kojoj je mali Isus u središtu ljubavi i pažnje svojih roditelja.

 

Život Svete obitelji nije bio uvijek lagan

Evanđelje nam pokazuje da život Svete obitelji nije bio uvijek lagan, dapače, u tim je okolnostima bio vrlo težak. Postojala je smrtna opasnost za dijete: „Kad mudraci otiđoše, gle, anđeo se Gospodnji u snu javi Josipu: Ustani, reče, uzmi dijete i majku njegovu te bježi u Egipat i ostani ondje dok ti ne reknem jer će Herod tražiti dijete da ga pogubi“. To je bila dramatična situacija za Svetu obitelj. „Josip ustane, uzme noću dijete i majku njegovu te krene u Egipat“.

Sveta nazaretska obitelj je također prošla kroz mnoge kušnje, kao što je - kako se to podsjeća u Evanđelju svetog Mateja – "pokolj nevine dječice", zbog čega su Josip i Marija bili prisiljeni pobjeći u Egipat (usp. 2, 13-23). Uz izbjeglištvo Sveta obitelj živi u siromašnoj betlehemskoj špilji… Sve nam to govori da je i Sveta nazaretska obitelj prolazila poteškoće koje prate mnoge obitelji i danas: progonstvo, siromaštvo, podstanarstvo…, ali je uvijek čuvala u svojim srcima anđelov navještaj Mariji: "Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji" (Lk 1, 35).

 

Za obiteljski život nisu odlučujuće i nisu najvažnije izvanjske udobnosti

Draga braćo i sestre, nisu odlučujuće i nisu najvažnije izvanjske udobnosti: Isus je rođen u štali, za prvu je kolijevku imao jasle, ali Marijina i Josipova ljubav su mu dali osjetiti nježnost i ljepotu koju osjeća dijete koje je ljubljeno. To je ono što trebaju djeca: ljubav oca i majke, međusobnu ljubav i poštivanje između oca i majke i da su roditelji spremni vršiti Božju volju. To je ono što im daje sigurnost i što im, kako budu rasli, omogućuje da otkriju smisao života: ljubav prema Bogu i čovjeku, kako nas uči Isus Krist. Uzdajući se u Božju providnost i spremnost da izvrše što od njih traži Božja riječ, Sveta obitelj je našla mjesto gdje će se skrasiti i osigurati Isusu vedro djetinjstvo i solidno obrazovanje.

Bilo bi dobro da se svaka obitelj zamisli nad svojim postupcima i upozna koliko je važno da svako dijete koje dođe na svijet bude primljeno s ljubavlju u obitelji! Djeca trebaju ljubav oca i majke, a majke i očevi trebaju Božju ljubav da bi mogli biti roditelji i učitelji ljubavi svojoj djeci.

Dragi vjernici, Sveta obitelj je sigurno jedinstvena i neponovljiva, ali je istodobno "model života" za svaku kršćansku obitelj. Povjerimo zato Gospi i svetom Josipu sve naše  obitelji, da se ne obeshrabre pred kušnjama i teškoćama današnjeg vremena, već da uvijek njeguju bračnu ljubav i odgajaju djecu s ljubavlju u ljubavi prema Bogu i čovjeku. Amen.