Naša je utvrda Bog

Svaki dan slušamo o ratovima, potresima, pandemijama, nasilju, terorizmima… Kada se dogode ovakve nesreće, čujemo i mnoge teorije i priče o posljednjim vremenima. Sam Isus je rekao da to nikome, pa ni njemu nije dano znati. Otac nebeski jedini zna taj trenutak, a na ljudima je da pokušaju iščitati znakove vremena i da po njima zaključe da bi taj trenutak možda mogao biti blizu. Jednako tako neki misle da su ovakva događanja Božja kazna za zlodjela koja je čovječanstvo učinilo. Bog je ljubav. On je obećao svojoj djeci Ljubav. Zato i zove svoju djecu: Vi ste moja ljubljena djeca…

Zato ću i ovdje i danas u ime svoh vjernika u našoj Misiji zapjevati s Psalmistom:
Bog nam je zaklon i utvrda, pomoćnik spreman u nevolji.
Stoga, ne bojmo se kad se ljulja zemlja, kad se bregovi ruše u more.
Nek` buče i bjesne valovi morski, nek' bregovi dršću od žestine njihove:
s nama je Jahve nad Vojskama, naša je utvrda Bog Jakovljev!
(Ps 46,2-4).

Pred nama je svetkovina Isusova krštenja kada ćemo čuti riječi svoga Nebeskoga Oca:Ti si Sin moj, ljubljeni! U tebi mi sva milina!“ Isus bi nam rekao: Ne bojte se! „I evo, ja sam s vama u sve dane - do svršetka svijeta“ (Mt 28, 20).
 

Bogojavljenje ili Sveta tri kralja

Tri kralja jahahu: https://youtu.be/SJ5onX9XZoU

https://youtu.be/rJB0U4xQbcM

https://youtu.be/WRePd1YYB7Q

O, Betleme, grade slavni: https://youtu.be/S61dfcVg210

U to vrijeme godišta: https://youtu.be/GkfWU8KyNkc

Božićne pjesme:

Katedralni oratorijski zbor Mostar - Radujte se narodi: https://youtu.be/vetltZNi3xw

Katedralni oratorijski zbor Mostar - Kyrie eleison: https://youtu.be/3D5WLU0DRm8

Katedralni oratorijski zbor Mostar - Svim na zemlji: https://youtu.be/UX0xPr7yiYM

Katedralni oratorijski zbor Mostar - U to vrijeme godišta: https://youtu.be/GkfWU8KyNkc

Katedralni oratorijski zbor Mostar - Veselje ti navješćujem: https://youtu.be/Ky5SPOJnQyw

Katedralni oratorijski zbor Mostar - Veseli se, Majko Božja: https://youtu.be/-2Ki-K03k6s

Katedralni oratorijski zbor Mostar - O, pastiri, čudo novo: https://youtu.be/whGcB0uiIYQ

Katedralni oratorijski zbor Mostar - Djetešce nam se rodilo: https://youtu.be/zHTvV9WSdfY

Katedralni oratorijski zbor Mostar - O, Betleme: https://youtu.be/uehU3ECM6NY

Katedralni oratorijski zbor Mostar - Narodi nam se: https://youtu.be/8gaJnA1s_Mo

 

Misna čitanja za Bogojavljenje ili Tri kralja

Prvo čitanje: Iz 60, 1-6

Čitanje Knjige proroka Izaije

Ustani, zasini, Jeruzaleme, jer dolazi svjetlost tvoja, i slava Gospodnja sviće nad tobom! Jer, gle, zemlju tmina pokriva i mrklina narode. A tebe Gospodin obasjava, i Slava se njegova javlja nad tobom. K tvojoj svjetlosti koračaju narodi, i kraljevi k sjaju zore tvoje.  Očima okruži i promatraj: svi se oni sabiru, k tebi dolaze! lzdaleka ti dolaze sinovi, kćeri ti donose u naručju. Gledat ćeš tad i sjati, igrat će ti srce i širiti se, jer k tebi će poteći bogatstvo mora, blago naroda k tebi pritjecati. Mnoštvo deva prekrit će te, mladih deva iz Midjana i Efe. Svi će iz Sabe dolaziti, donosit će zlato i tamjan, i hvale navješćivati Gospodnje.

Riječ Gospodnja

 

Pripjevni psalam -  Ps 72

Pripjev. Klanjat će se tebi, Gospodine, svi narodi zemlje.https://youtu.be/JvO65RrGZTE

Bože, sud svoj daj kralju
i svoju pravdu sinu kraljevu.
Nek puku tvojem sudi pravedno,
siromasima po pravici!

U danima njegovim cvjetat će pravda
i mir velik – sve dok bude mjeseca.
I vladat će od mora do mora
i od Rijeke do granica svijeta.

Kraljevi Taršiša i otokā nosit će dare,
vladari Šabe i Sebe danak donositi.
Klanjat će mu se svi vladari,
svi će mu narodi služiti.

On će spasiti siromaha koji uzdiše,
nevoljnika koji pomoćnika nema;
smilovat će se ubogu i siromahu
i spasit će život nevoljniku.

 

Drugo čitanje: Ef 3,2-3a.5-6

Čitanje Poslanice svetog Pavla apostola  Efežanima

Braćo! Zacijelo ste čuli za rasporedbu milosti Božje koja mi je dana za vas: objavom mi je obznanjeno otajstvo koje nije bilo obznanjeno sinovima ljudskim drugih naraštaja. Ono je sada u Duhu objavljeno svetim Kristovim apostolima i prorocima: da su pogani subaštinici i „sutijelo“ i sudionici obećanja u Kristu Isusu - po Evanđelju.

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije Evanđelja - Mt 2,2

Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova, pa dođosmo pokloniti se Gospodinu.

 

Evanđelje - Mt 2, 1-12

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s Istoka pojaviše u Jeruzalemu raspi-tujući se: „Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti.

„Kada to doču kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime.  Sazva sve glavare svećeničke i pismo-znance narodne pa ih ispitivaše gdje se Krist ima roditi. Oni mu odgovoriše: „U Betlehemu judejskome, jer ovako piše prorok: A ti, Betleheme, zemljo Judina! Nipošto nisi najmanji među kneževstvima Judinim, jer iz tebe će izaći vladalac koji će pasti narod moj - Izraela!“

Tada Herod potajno dozva mudrace i razazna od njih vrijeme kad se pojavila zvijezda. Zatim ih posla u Betlehem: „Pođite, reče, i pomno se raspitajte za dijete. Kad ga nađete, javite mi da i ja pođem te mu se poklonim.“ Oni, saslušavši kralja, pođoše. I gle, zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete.

Kad ugledaše zvijezdu, obradovaše se radošću veoma velikom. Uđu u kuću, ugledaju dijete s Marijom, majkom njegovom, padnu ničice i poklone mu se. Otvore zatim svoje blago i prinesu mu darove: zlato, tamjan i smirnu. Upućeni zatim u snu da se ne vraćaju Herodu, otiđose drugim putem u svoju zemlju.

Riječ Gospodnja

 

Duhovna misao

Otvorenost mudraca Božjem Otajstvu - utjelovljenju Božjemu

Draga braćo i sestre!

Zvijezda i Sveto pismo – dva svjetla

Danas slavimo veliki blagdan Bogojavljenja, otajstvo Gospodinova očitovanja svim narodima, predstavljenim od mudraca, koji su došli s istoka da se poklone židovskom kralju (usp. Mt 2,1-2). Evanđelist Matej, koji izvješćuje o tome događaju, ističe kako su došli do Jeruzalema slijedeći zvijezdu, koju su ugledali netom što se pojavila na nebu i koju su tumačili kao znak rođenja kralja kojeg su proroci navijestili, to jest Mesije. Stigavši, međutim, u Jeruzalem, mudraci su trebali upute svećenika i pismoznanaca kako bi doznali točno mjesto kamo se trebaju uputiti, to jest Betlehem, Davidov grad (usp. Mt 2,5-6; Mih 5,1). Zvijezda i Sveto pismo bili su dva svjetla koja su vodila mudrace, u kojima vidimo primjere istinskih tražitelja istine. Zvijezda je sam Isus u jaslicama, a Sveto pismo je Božja riječ koja je obećanje ispunila.

 

Mudraci „padoše ničice“ i pokloniše se

Mudraci su bili učeni ljudi u širem smislu, ali stečeno znanje nisu smatrali svrhom samome sebi, već su bili spremni uzdići svoj pogled dalje, ka božanskim otkrivenjima i pozivima.

Mudraci slušaju Božju riječ, proroštva i i idu prema Betlehemu. U Betlehemu iznova ugledaše zvijezdu, gotovo kao potvrdu savršenog sklada između čovjekova traženja i Božje istine, sklada koji ispuni radošću srca tih istinskih mudraca (usp. Mt 2,10). Vrhunac njihova puta traženja bio je kada se nađoše pred "djetetom s Marijom" (Mt 2,11). Kaže Evanđelje da "padoše ničice i pokloniše mu se". Mogli su ostati razočarani. Međutim, kao pravi mudraci, otvoreni su otajstvu Božjem, Utjelovljenom Bogu u djetetu i sa svojim simboličnim darovima pokazuju da prepoznaju u Isusu Kralja i Božjeg Sina. Upravo se u toj gesti ispunjavaju mesijanska proroštva koja naviještaju da će se svi narodi pokloniti Bogu Izraela.

 

Vratiše se drugim putem

Posljednji detalj potvrđuje da su, kod mudraca, razum i vjera bili sjedinjeni: riječ je o činjenici da "upućeni zatim u snu da se ne vraćaju Herodu, otiđoše drugim putem u svoju zemlju" (Mt 2,12). Bilo bi nešto sasvim prirodno da su se vratili u Jeruzalem, u Herodovu palaču i hram, kako bi i druge upoznali sa svojim otkrićem. Međutim, mudraci, koji su izabrali za svoga vladara Djetešce, čuvali su to otkriće u tajnosti, po uzoru na Mariju, ili bolje, na samoga Boga i, kao što se pojaviše, tako i nestadoše u tišini, zadovoljni, ali također promijenjeni susretom s Istinom. Otkrili su novo lice Boga, novo kraljevstvo: kraljevstvo ljubavi. Zato su se vratili „drugim putem“, putem ljubavi ili novorođenoga Djetešća.

Svi oni koji se susretnu s Isusom Kristom, oni se kući vraćaju „drugim pute“ – putem ljubavi, putem Isusa Krista.

Neka nam Djevica Marija, uzor prave mudrosti, pomogne da se svi mi susretnemo s Isusom Kristom i da se vratimo svojim kućama „drugim putom“, putem ljubavi. Amen.

 

Blagdan Isusova krštenja (10. 01. 2021.)

Otvoriše se nebesa i glas Očev se začu: „Ovo je Sin moj, ljubljeni! Slušajte ga!“

Rijeke žive vode: https://youtu.be/vty-ngd0wWw

Misna čitanja:

Prvo čitanje: Iz 55, 1-11

Dođite na vodu: poslušajte i duša će vam živjeti!

Čitanje Knjige proroka Izaije

Ovo govori Gospodin:

Svi vi koji ste žedni, dođite na vodu;

ako i nemate novaca, dođite!

Bez novaca i bez naplate kupite

i uživajte vino i mlijeko!

Zašto da trošite novac na ono što kruh nije

i nadnicu svoju na ono što ne siti?

Mene poslušajte, i dobro ćete jesti

i sočna ćete uživati jela.

Priklonite uho i k meni dođite,

poslušajte, i duša će vam živjeti.

Sklopit ću s vama Savez vječan,

savez milosti Davidu obećanih.

Evo, učinih te svjedokom pucima,

knezom i zapovjednikom narodima.

Evo, pozvat ćeš narod koji ne poznaješ,

i narod koji te ne zna dohrlit će k tebi

radi Gospodina, Boga tvojega,

i Sveca Izraelova, jer on te proslavio.

Tražite Gospodina dok se može naći,

zovite ga dok je blizu!

Nek bezbožnik put svoj ostavi,

a zlikovac naume svoje.

Nek se vrati Gospodinu, koji će mu se smilovati,

k Bogu našem jer je velikodušan u praštanju.

Jer moje misli nisu vaše misli

i puti moji nisu vaši puti – govori Gospodin.

Visoko je iznad zemlje nebo:

tako su visoko puti moji iznad vaših putova,

i misli moje iznad vaših misli.

Jest, kao što dažd i snijeg s neba silaze

i ne vraćaju se onamo

dok se zemlja ne natopi, oplodi i zazeleni

da bi dala sjeme sijaču i kruha za jelo,

tako i riječ koja iz mojih usta izlazi

ne vraća se k meni bez ploda,

nego čini ono što sam htio

i obistinjuje ono zbog čega je poslah.

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam: Otp. pj.: Iz 12, 2-3.4b-6

Pripjev:S radošću ćete crpsti vodu s izvora spasenja!

Evo, Bog je spasenje moje,
uzdam se, ne bojim se više
jer je Gospodin snaga moja i pjesma,
on je moje spasenje.
I s radošću ćete crpsti vodu
Iz izvora spasenja.

Hvalite Gospodina
prizivajte ime njegovo!
Objavite narodima djela njegova,
razglašujte uzvišenost imena njegova!

Pjevajte Gospodinu jer stvori divote,
neka je to znano po svoj zemlji!
Kličite i radujte se,
stanovnici Siona,
jer je velik među vama
Svetac Izraelov!

 

Drugo čitanje: 1Iv 5, 1-9

 Duh, voda i krv.

 Čitanje Prve poslanice svetoga Ivana apostola

Ljubljeni:

Tko god vjeruje: »Isus je Krist«, od Boga je rođen. I tko god ljubi roditelja, ljubi i rođenoga. Po ovom znamo da ljubimo djecu Božju: kad Boga ljubimo i zapovijedi njegove vršimo. Jer ljubav je Božja ovo: zapovijedi njegove čuvati. A zapovijedi njegove nisu teške. Jer sve što je od Boga rođeno, pobjeđuje svijet. I ovo je pobjeda što pobijedi svijet: vjera naša. Ta tko to pobjeđuje svijet ako ne onaj tko vjeruje da je Isus Sin Božji? On, Isus Krist, dođe kroz vodu i krv. Ne samo u vodi nego – u vodi i krvi. I Duh je koji svjedoči jer Duh je istina. Jer troje je što svjedoči: Duh, voda i krv; i to je troje jedno. Ako primamo svjedočanstvo ljudi, svjedočanstvo je Božje veće. Jer ovo je svjedočanstvo Božje, kojim je svjedočio za Sina svoga.

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije Evanđelja: Mk, 9,6
Otvoriše se nebesa i glas Očev zaori: „Ovo je Sin moj, ljubljeni! Slušajte ga!“

 

Evanđelje: Mk 1, 7-11

Ti si Sin moj, ljubljeni! U tebi mi sva milina.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Propovijedao je Ivan: »Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući. Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim.«

Onih dana dođe Isus iz Nazareta galilejskog i primi u Jordanu krštenje od Ivana. I odmah, čim izađe iz vode, ugleda otvorena nebesa i Duha poput goluba gdje silazi na nj, a glas se zaori s nebesa: „Ti si Sin moj, ljubljeni! U tebi mi sva milina!“

Riječ Gospodnja.

 

Duhovna misao:

Krštenje je veliki Božji dar!

 

Draga braćo i sestre!

Današnja nedjelja, nedjelja Isusova krštenja, slijedi odmah nakon svetkovine Bogojavljenja s kojom se želi istaknuti da se Bog objavio svim narodima. Današnje svetkovina Isusova krštenja, odnosno samo Isusovo krštenje, je krštenje cijelog čovječanstva, koje će svatko od nas imati mogućnost potvrditi svojim krštenjem. Svi oni koji se krštavaju, krštavaju se u imenu Isusa Krista po kojemu se i zovu kršćani.

 

Isusov ulazak u u rijeku Jordan, u vodu

Isus nije imao grijeha niti je trebao oproštenje grijeha. On u rijeku Jordan ulazi umjesto cijelog čovječanstva. Na sebe uzima sve grijehe svijeta i s njima silazi u rijeku Jordan. Tako u rijeci Jordanu s Isuovim krštenjem započinje ono što će se tek dovršiti na križu: naše Spasenje. On koji je bez krivnje, uzima na sebe krivnju svijeta.

Duboki smisao Isusova krštenja postat će vidljiv tek na kraju Isusova zemaljskog života, to jest na križu, u njegovoj smrti i uskrsnuću. Dajući da ga Ivan krsti zajedno s grešnicima, Isus je Jaganjac Božji koji oduzima grijehe svijeta (usp. Iv 1,29). Isus je dovršio svoje i naše „krštenje“ i to „krštenje krvlju“ (usp. Lk 12,50) tek na križu, odnosno u svojemu uskrsnuću. On, Isus Krist, dođe kroz vodu i krv. Ne samo u vodi nego – u vodi i krvi“ (drugo čitanje).

 

Isusov izlazak iz rijeke Jordan

Isusov izlazak iz rijeke Jordana je ujedno ulazak u Novo Nebo, u novi odnos s Nebeskim Ocom.

„…čim izađe iz vode, ugleda otvorena nebesa i Duha poput goluba gdje silazi na nj, a glas se zaori s nebesa: „Ti si Sin moj, ljubljeni! U tebi mi sva milina!“ Ovim riječima i stvarnošću Isus je potvrđen od svoga Nebeskoga Oca kao Spasitelj čovječanstva ili svijeta. „I Duh je koji svjedoči jer Duh je istina. Jer troje je što svjedoči: Duh, voda i krv; i to je troje jedno. Ako primamo svjedočanstvo ljudi, svjedočanstvo je Božje veće. Jer ovo je svjedočanstvo Božje, kojim je svjedočio za Sina svoga“ (drugo čitanje).

 

Rođeni od vode i Duha Svetoga

Isus sam kaže Nikodemu: „…kažem ti: ako se tko ne rodi iz vode i Duha, ne može ući u kraljevstvo Božje“ (Iv 3,5). Cjelokupno Kristovo poslanje može se sažeti: On će nas krstiti Duhom Svetim! On će nam ponovno udahnuti Duha Svetoga kao što je Bog učinio kod stvaranja čovjeka. Tada je čovjek oživio. Tako se povezuje naše krštenje s vodom s Isusovim krštenjem u rijeci Jordanu (voda) i naše krštenje se povezuje sa silaskom Duha Svetoga nad Isusa kod krštenja u Jordanu. I kod našega krštenja silazi Duh Sveti nad nas i čuju se riječi „Ti si sin moj ljubljeni. U tebi mi sva milina. Mi smo tako sa svojim krštenjem ODVOJENI od Adama i nanovo rođeni ili sjedinjeni u Duhu Svetom sa svojim Nebeskim Ocem i međusobno u jednu Crkvu.

To je naše krštenje: Bog nam daruje svoga Duha Svetoga u kojem nas je ponovno zamilovao kao ljubljenu svoju djecu.

 

“Uska veza između Isusova i našeg krštenja”

Razmislimo samo koliko velikim darom nas je Bog ponovno obdario. „Gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac: djeca se Božja zovemo, i jesmo“ (1 Iv 3, 1), - piše apostol Ivan.

Ta divna stvarnost da smo djeca Božja uključuje zadaću slijediti Isusa; ići za njim; ljubiti njegovom ljubavlju; kratko rečeno: biti poslušni Bogu kao što je to bio Isus Krist poslušan sve do smrti, smrti na križu.

Neka nam pomogne Marija, Majka ljubljenog Sina Božjega, da uvijek budemo i ostanemo ljubljena djeca Božja koja su vjerna svojemu krštenju, odnosno Isusu Kristu. Amen!

 

Raspored misa i blagoslov soli i vode:

Nedjelja, 17. 01. 2021.

            Basel, 8.00 sati

            Basel, 9.00 sati

            Basel, 10.00 sati

            Basel, 11.00 sati

Liestal, 13.00 sati

Liestal, 14.00 sati

I u iduću nedjelju, 17. 01. biti će blagoslov soli i vode. Obavijestite jedni druge. Ponesite sa sobom sol i vodu.
Jedno ili dvoje najviše iz jedne obitelji može se prijaviti za misu.

Nastojte, vi koji ste već bili na blagoslovu soli i vode, omogućiti i drugim obiteljima da dođu na red za blagoslov soli i vode, odnosno blagoslov obitelji.