Utorak, 19. 3. 2024.

SVETI JOSIP, zaručnik Bl. Dj. Marije

Svetkovina

Misa je u Baselu večeras u 19.30 sati za SVE OBITELJI IZ MISIJE

Sretan imendan! Danas, 19. ožujka, blagdan je svetog Josipa, Isusova hranitelja, tesara iz Nazareta, zaručnika Blažene Djevice Marije, Isusove majke. Prvo čestitamo imendan svim Josipima, Josipama, Josima, Jozama, Joškama…

Molitva svetom Josipu za obitelj

Sveti Josipe, vjerni čuvaru Marije i Isusa,
dolazimo danas k tebi moleći tvoju zaštitu za
naše obitelji od opasnosti, bolesti i zla.

Neka nas primjer tvog života nadahne vjerno
živjeti Božje zapovijedi, da jednog dana s radošću
uđemo u vječnu ljubav Oca, Sina i Duha Svetoga.

Sveti Josipe, molimo te, za slogu, mir i ljubav u našim obiteljima!

Misna čitanja

 

Prvo čitanje: 2Sam 7,4-5a.12-14a.16

Gospodin Bog dat će mu prijestolje Davida, oca njegova (Lk 1,32).

Čitanje Druge knjige o Samuelu

U one dane: Dođe Natanu ova Gospodnja riječ: »Idi, reci mome sluzi Davidu:
Ovako govori Gospodin:
'Kad se ispune tvoji dani
i ti počineš kod svojih otaca,
podići ću tvoga potomka nakon tebe,
koji će se roditi od tvog tijela,
i utvrdit ću njegovo kraljevstvo.
Ja ću njemu biti otac,
a on meni sin.
Tvoja će kuća i tvoje kraljevstvo
trajati dovijeka preda mnom,
tvoje će prijestolje čvrsto stajati zasvagda.'«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam: Ps 89,2-5.27.29

Pripjev: Potomstvo će njegovo ostati dovijeka.
https://youtu.be/1D5yqqV9UHM?si=wCiP-Dy61OxDsYAu

O ljubavi tvojoj, Gospodine, pjevat ću dovijeka,
od pokoljenja do pokoljenja
usta će moja obznanjivati tvoju vjernost.
Ti reče: »Zavijeke je sazdana ljubav moja!«
U nebu utemelji vjernost svoju.

»Savez sklopih s izabranikom svojim,
zakleh se Davidu, sluzi svome:
Tvoje potomstvo održat ću dovijeka,
za sva koljena sazdat ću prijestolje tvoje.«

»On će me zvati: 'Oče moj!
Bože moj i hridi spasa mojega!'
Njemu ću sačuvati dovijeka naklonost svoju
i Savez svoj vjeran.«

 

Drugo čitanje: Rim 4,13.16-18.22

U nadi protiv svake nade povjerova.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo! Obećanje da će biti baštinik svijeta nije Abrahamu ili njegovu potomstvu dano na temelju nekog zakona, nego na temelju pravednosti vjere. Zato — iz vjere da bude po milosti te obećanje bude zajamčeno svemu potomstvu, ne potomstvu samo po Zakonu, nego i po vjeri Abrahama, koji je otac svih nas — kao što je pisano: Ocem mnoštva narodâ ja te postavljam — pred Onim komu povjerova, pred Bogom koji oživljuje mrtve i zove da bude ono što nije. U nadi protiv svake nade povjerova Abraham da postane ocem narodâ mnogih po onom što je rečeno: Toliko će biti tvoje potomstvo. Zato mu se i uračuna u pravednost.

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije Evanđelja:

Blaženi koji prebivaju u domu tvome, Gospodine, slaveći te bez prestanka!

 

Evanđelje: Mt 1,16.18-21.24a

Josip učini kako mu naredi anđeo Gospodnji.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

Jakovu se rodi Josip, muž Marije, od koje se rodio Isus koji se zove Krist.

A rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nade se trudna po Duhu Svetom. A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: »Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.« Kad se Josip probudi oda sna, učini kako mu naredi anđeo Gospodnji.

Riječ Gospodnja.

 

Sveti Josipe, molimo te, za slogu, mir i ljubav u našim obiteljima!

 

Sveti Josip je zaštitinik i Hrvatske

Josip je vrlo štovan među vjernicima zbog njegove uloge čuvara i hranitelja Isusa i Marije. Evanđelje ga opisuje kao “pravednoga muža”, koji je uzor otvorenosti Bogu i vjere u Boga. Štuje se posebno kao zaštitnik cijele Crkve i svake obitelji. Patron je očeva, muževa te svih zanatlija i radnika. Josip je posebno štovan u Hrvatskoj. Vrijedno je spomenuti da ga je Hrvatski sabor prije više od tri stoljeća (1687.) proglasio zaštitnikom Hrvatske. Sv. Josip proglašen je zaštitnikom mnogih suvremenih država poput Kanade, Meksika, J. Koreje, Perua, Kine, Vijetnama, Austrije, Belgije, a među njima i Hrvatske.
- U Protokolu Hrvatskoga sabora za 9. i 10. lipanj 1687. godine nalazi se na latinskom jeziku ovaj tekst: ‘Sveti Josip, Krista Spasitelja vjerni hranitelj, Djevice Bogorodice djevičanski zaručnik, za posebnog zaštitnika Kraljevine Hrvatske u Državnom saboru godine 1687. od redova i staleža jednoglasno je odabran.

 

U Josipu se vide crte „novoga čovjeka“ – kršćanskoga oca

Sveti Josip je predstavljen kao "pravedan" čovjek (Mt 1, 19). "Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih" (Mt 1, 20-21).
Josip je vjeran Božjem zakonu!
Josip je spreman ispuniti Božju volju.
Josip je uzor otvorenosti Bogu i vjere u Boga.

U Josipu se naziru i vide crte novoga čovjeka, koji gleda s povjerenjem i hrabrošću u budućnost, koji ne slijedi neki samo svoj plan, nego se potpuno uzda u beskrajno Božje milosrđe, u Boga.

 

Poruka Svete obitelji našim obiteljima

Važno je da svako dijete koje dođe na ovaj svijet bude primljeno u toplinu obitelji. Nisu važne izvanjske udobnosti: Isus je rođen u štali i za prvu je kolijevku imao jasle, ali Marijina i Josipova ljubav su mu dali osjetiti nježnost i ljepotu ljubljenoga djeteta. Djeca trebaju ljubav oca i majke. To je ono što im daje sigurnost i što im, kako budu rasli, omogućuje da i sami budu očevi i majke. Sveta nazaretska obitelj je prošla kroz mnoge kušnje, kao što je – kako se to podsjeća u Evanđelju svetog Mateja – „pokolj nevine dječice“, zbog čega su Josip i Marija bili prisiljeni pobjeći u Egipat (usp. 2, 13-23). Ali, uzdajući se u Božju providnost, oni su našli mjesto gdje će se skrasiti i osigurali Isusu vedro djetinjstvo i odrastanje.

 

Sveta Obitelj je „model života“ za svaku obitelj

Povjerimo zato Svetoj Obitelji, Gospi i svetom Josipu, sve obitelji u našoj Misiji, da se ne obeshrabre pred kušnjama i teškoćama, da Isus Krist bude i ostane u svim biteljima i da bračni parovi uvijek njeguju bračnu ljubav i posvećuju se s povjerenjem službi života i odgoja svoje djece.

 

Kršćanski očevi

Kršćanski očevi poput svetog Josipa ispunjaju svoju očinsku ulogu, u svakom pogledu. Sa svojom obitelji mole, odlaze u crkvu, brinu se za kruh potreban obitelji.

 

Dan očeva

Dan očeva u Hrvatskoj obilježava se 19. ožujka, na spomendan svetog Josipa, Isusova hranitelja, tesara iz Nazareta, zaručnik Blažene Djevice Marije, Isusove majke. Međunarodni dan očeva obilježava u lipnju i definiran je trećom nedjeljom u lipnju, a ne određenim datumom. Dan očeva, bilo da ga slavite u ožujku ili lipnju slavi se kako bi se prepoznao i obilježio doprinos očeva i značaj očeva u životima djece. Na taj dan se slavi očinstvo i ono što ga obilježava, a sv. Josip je primjer i uzor očinstva.

S jedne strane Dan očeva je prilika da se podsjeti i zahvali očevima na njihovoj ulozi koju imaju u odgoju djece, a s druge strane ovaj dan je zamišljen i da se očevi osvrnu i preispitaju svoju ulogu prema obitelji, posebno prema djeci. Na ovaj dan djeci se obično naglašava koliko trebaju biti zahvalna svojim roditeljima, posebno očevima za sav trud, a očevima se predlaže da razmisle o svome očinstvu i pronađu načine gdje se mogu još poboljšati.

 

Po primjeru sv. Josipa

Zazivajmo s pouzdanjem Djevicu Mariju da svim našim obiteljima, ponajprije očevima i majkama, pomogne da po primjeru sv. Josipa - u vjernosti, jednostavnosti i skromnosti - provode u život zadatak što im ga je Bog namijenio, kako bi uvijek znali cijeniti ljepotu jednostavnoga i marljivog obiteljskog života, brižno čuvajući bračni odnos te zauzeto izvršavajući veliko i nipošto lagano poslanje odgojitelja. Amen.