Svetkovina "Krista Kralja" - 22. 11. 2020.

Nedjelja Krista - Kralja svega stvorenja - https://youtu.be/Qg2qFY4PZBI

Prvo čitanje: Ez 34, 11 - 12. 15 – 17

Čitanje Knjige proroka Ezekiela

-  Potražit cu izgubljenu, dovesti natrag zalutalu, povit cu ranjenu...

Ovo govori Gospodin Bog: „Evo me, sam ću potražiti ovce svoje i sam ću ih pasti! Kao što se pastir brine za ovce svoje kad se nađe uza stado raspršeno, i ja ću se pobrinuti za svoje ovce i skupit ih iz svih mjesta u koja se raspršiše u dan oblaka i mraka. Sam ću pasti ovce svoje i sam ću im dati počinka - riječ je Gospodina Boga. Potražit ću izgubljenu, dovesti natrag zalutalu, povit ću ranjenu i okrijepiti nemoćnu, bdjeti nad pretilom i jakom - past ću ih pravedno! A vama, ovce moje, ovako govori Gospodin Bog: Evo me da sudim između ovce i ovce, između ovnova i jaraca!“

Riječ Gospodnja

 

Pripjevni psalam - Ps 23

- Gospodin je pastir moj, ni u čem ja ne oskudijevam!

Poslušajte pjevanje Psalma: https://youtu.be/bTxrnXq2UoU

Gospodin je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam;
na poljanama zelenim on mi daje odmora.

Na vrutke me tihane vodi i krijepi dušu moju.
Stazama pravim on me upravlja radi imena svojega.

Trpezu preda mnom prostireš na oči dušmanima mojim.
Uljem mi glavu mažeš, čaša se moja prelijeva.

Dobrota i milost pratit će mene sve dane života moga.
U Gospodnjem ću domu prebivati kroz dane mnoge.

 

Drugo čitanje: 1 Kor 15, 20 - 26. 28

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Predat ću kraljevstvo Bogu i Ocu da Bog bude sve u svemu.

Braćo! Krist uskrsnu od mrtvih, prvina usnulih! Doista, po čovjeku smrt, po Čovjeku i uskrsnuće od mrtvih! Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će i u Kristu svi biti oživljeni. Ali svatko u svom redu: prvina Krist, a zatim koji su Kristovi, o njegovu Dolasku, potom - svršetak, kad preda kraljevstvo Bogu i Ocu, pošto obeskrijepi svako Vrhovništvo, svaku Vlast i Silu. Doista, on treba da kraljuje dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje. Kao posljednji neprijatelj bit će obeskrijepljena Smrt. I kad mu sve bude podloženo, tada će se i on sam, Sin, podložiti onomu koji je njemu sve podložio, da Bog bude sve u svemu.

Riječ Gospodnja

 

Pjesma prije Evanđelja: Mk 11, 10

Blagolsovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje! Blagoslovljeno kraljevstvo Oca našega Davida koje dolazi!

 

Evanđelje: Mt 25,31 - 46

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

Sjest će na prijestolje slave svoje i razlučiti jedne od drugih.

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenici-ma: „Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje. I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca. Postavit će ovce sebi s desna, a jarce slijeva.“

- „Tada će kralj reći onima sebi s desna: ‘Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta!

- Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.“

Tada će mu pravednici odgovoriti: ‘Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te? Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zaogrnusmo te? Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi?’

A kralj će im odgovoriti: ‘Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!“

- „Zatim će reći onima s lijeva: ‘Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim!

- Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti; stranac bijah i ne primiste me; gol i ne zaogrnuste me; bolestan i u tamnici i ne pohodiste me!“

„Tada će mu i oni odgovoriti: ‘Gospodine, a kada te to vidjesmo gladna, ili žedna, ili stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i ne poslužismo te?’

Tada će im odgovoriti: ‘Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste.’

- „I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni.“

Riječ Gospodnja

 

Evanđelje na njemačkom - Evangelium: Mt 25, 31–46

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zur Linken.

Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen: Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, empfangt das Reich als Erbe, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist! Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben; ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben; ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen; ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben; ich war krank und ihr habt mich besucht; ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Und wann haben wir dich fremd gesehen und aufgenommen oder nackt und dir Kleidung gegeben? Und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Darauf wird der König ihnen antworten: Amen, ich sage euch: Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.

Dann wird er zu denen auf der Linken sagen: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bestimmt ist! Denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben; ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben; ich war fremd und ihr habt mich nicht aufgenommen; ich war nackt und ihr habt mir keine Kleidung gegeben; ich war krank und im Gefängnis und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder fremd oder nackt oder krank oder im Gefängnis gesehen und haben dir nicht geholfen? Darauf wird er ihnen antworten: Amen, ich sage euch: Was ihr für einen dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan.

Und diese werden weggehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber zum ewigen Leben.

 

Poslušajte pjesmu: Ja sam s vama - https://youtu.be/oY7oSoVgdKQ

Duhovna misao

Kristovo kraljevstvo je povjereno Crkvi

Draga braćo i sestre!

U ovim današnjim misnim čitanjima obuhvaćeni su prošlost, sadašnjost i budućnost; obuhvaćeno je vrijeme u kojem živimo i vječnost; obuhvaćen je vidljivi i nevidljivi svijet, a istaknuto je da je njihov gospodar i kralj svega stvorenja - sam Isus Krist. Njegov lik i pojavak ili dolazak izranja postupno, od onog davnod proročanskog obećanja Božjeg dolaska među ljude, pa preko iskustvenog doživljaja Božje prisutnosti u Isusovoj muci, smrti i uskrsnuću, i sve do njegova drugoga dolaska u nebeskoj slavi i samome sudu na kraju svijeta. U ovim misnim čitanjima sažeta je ukratko povijest našeg spasenja.

Danas Crkva slavi Našega Gospodina Isusa Krista, Kralja svega stvorenoga i ostvarenje Božjega kraljevstva u Isusu Kristu, za koje i molimo: „Dođi Kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako neka bude i na zemlji…“ Mi tako naviještamo, ne samo prvi Kristov dolazak, već i drugi Kristov dolazak, mnogo ljepši od prvog koji je bio u znaku patnje. Drugi njegov dolazak bit će u slavi.

Isusov prvi dolzak je silazak na zemlju i ulazak u dramu ljudske egzistencije, silazak „nad pakao“ - kako molimo u Vjerovanju. Isus mora zahvatiti svu povijest od njezina početka, od Adama, čitavu je proći i proputovati, da bi je „preobrazio“; Bogu vratio i spasio od Zloga i propasti.

 

Isus će biti „dobri pastir“

Prorok Ezekiel u prvom čitanju najavljuje Božji dolazak među ljude; Bog dolazi kao dobri pastir koji će skupiti svoje raspršeno stado, potražiti izgubljene i zalutale ovce, sam ih pasti i dati im počinak, iscijeliti ranjene i okrijepiti onemoćale te bdjeti nad onima koje su jake. Prvo je naglašena milost i dobrota pastira, ali na kraju je opet sud i sudačka vlast između ovce i ovce, izeđu ovaca i jaraca. Ovdje se vidi i prijetnja pastirima kojima je bilo povjereno stado (njegov narod), a koji se nisu brinuli za stado. „Sine čovječji, prorokuj protiv Izraelovih pastira, prorokuj im i reci: `Ovako govori Jahve Gospod: Jao pastirima Izraelovim koji napasaju sami sebe! Ne moraju li pastiri napasati stado?“ (Ez 34,2).

 

Hrana u izobilju

I Psalam slikovito potvrđuje i ističe ulogu Boga: Gospodin je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam... Gospodin daje mir, odmor, obilje, blagoslov, krijepi dušu i upravlja čovjekov korak stazama pravim. Boga se ponovno doživljava susreće kao „siguran put“.

Vjernik i vjernička zajednica i cijela Crkva osjećaju se sigurnima pod rukom Krista kralja – Dobrog Pastira. Sam suživot u Crkvi, birana hrana Božje riječi, euharistijski kruh, sakramentalni život – sve to su znakovi i briga i ljubav s kojima Isus Krist hrani i njeguje svoju Crkvu.

 

Isus je „novi Adam“ - prvina čovječanstva

Drugo čitanje govori Kristovu uskrsnuću koje je temelj i obećanje našega uskrsnuća. On je novi Adam. Kao potomci prvog Adama, svi su ljudi sagriješili, smrt s njima vlada. Pritjelovljeni novom Adamu, Kristu, svi će ljudi baštiniti život vječni. Svi koji su njegovi, koji krenu za Kristom. Stoga je potrebno da svaki čovjek  i vlastitom suradnjom i odluom i s Božjom miilošću – poradi oko svojega spasenja. Život je pod znakom borbe i opredjeljenja. Postoji čas – „o njegovu Dolasku“ kada će prestati sadašnji, ugroženi poredak. Tada će biti dokrajčeno svako neprijateljstvo. Isus će tek tada u punini slaviti svoje uskrsnuće kada i posljednji njegov spašenik prijeđe u „Obećanu baštinu“. Tada će biti uništena i „posljednja neprijateljica“ – smrt.

 

Nema jeftinog spasenja

Ovo današnje Matejevo evanđelje – i po mjestu koje ima u Matejevu evanđelju i po mjestu koje mu daje crkvena liturgijska godina – zadnja nedjelja crkvene godine i sam naziv te nedjelje: Krist kralj, uistinu je za nas „sudbinski“Isusov navještaj. S jedne strane: „Dođite, blagoslovljeni!“, a s druge: „Odlazite, prokleti!“

Isus Krist nas upozorava da postoji sudbonosni, krajnji, neodgodivi i neponovljivi trenutatci u povijesti spasenja. I za čovjeka pojedinca i za cijelo čovječanstvo. Ali, nitko nije predodređen ni za vječno spasenje, ni za vječnu propast.

Nema jeftinog spasenja! Evanđelje nas upozorava da osim Isusove prisutnosti u misi, pod prilikama posvećenoga kruha, treba znati Isusa prepoznati u svakom čovjeku  koji treba tvoje ljubavi, dobrote, milosrđa, molitve, pomoći: ‘Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta! Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.“

Tada će mu pravednici odgovoriti: ‘Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te? Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zaogrnusmo te? Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi?’ A kralj će im odgovoriti: ‘Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!“

- „Zatim će reći onima s lijeva: ‘Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim! - Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti; stranac bijah i ne primiste me; gol i ne zaogrnuste me; bolestan i u tamnici i ne pohodiste me!“

„Tada će mu i oni odgovoriti: ‘Gospodine, a kada te to vidjesmo gladna, ili žedna, ili stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i ne poslužismo te?’ Tada će im odgovoriti: ‘Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste.’

 

Pjesma: "Oči u Oči" - https://youtu.be/ytYNoPPFHco

Posljednji susret u Isusu Kristu

Kojeg li iznenađenja i za jedne i za druge kada na posljednjem susretu prepoznaju Krista u onima najmanjima kojima su pomogli, ili u onima kojima nisu htjeli pomoći. Bog hoće da se svi ljudi spase, a to Bog želi učiniti i po meni i po tebi. Stoga, iščekujući Kristov drugi slavni Dolazak, nipošto se ne smijemo opustiti, nego poput Krista, „koji nije došao da mu se služe, nego da on služi“ (Mt 20,28), da naučimo služiti jedni drugima kao što nama služi naš Kralj, Isus Krist. Da bi se moglo dostojno i djelotvorno drugima služiti, potrebno je znati ovladati samim sobom. Zato je bitno naše dioništvo u Kristovu kraljevanju: bilo kroz svetu misu, druge sakramente, molitvu, redovito čitanje Svetog pisma, ljubav prema bližnjemu, dobra djela – po čemu će nas svatko moći prepoznati kao Isusove učenike, kršćane.

Gdje je Isus Krist, tu je i Božje kraljevstvo

BITNO je vidjeti da je SAM ISUS „KRALJEVSTVO BOŽJE“. To znači „kraljevstvo u osobi“. Božje kraljevstvo nije stvar, nije prostor vladanja poput svjetovnih kraljevstava. Kada se govori o Božjem kraljevstvu, uvijek je riječ o osobi, o čovjekovoj nutrini i o Božjoj prisutnosti u osobi.

KRISTOVO JE KRALJEVSTVO DRUGAČIJE od zemaljskih kraljevstava i njihova sjaja.Kristovo kraljevstvo nema kraja. Ono se širi PONIZNOŠĆU NAVIJEŠTANJA u onima koji pristaju postati Isusovim učenicima, koji se krste u ime Trojstvenoga Boga i koji vrše njegove zapovijedi. Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio! I evo, ja sam s vama u sve dane - do svršetka svijeta“ (Mt 28, 19-20). Isus je tako „Božje kraljevstvo“ povjerio Crkvi, koja ima zadaću dalje naviještati i širiti Kraljevstvo među svim narodima, snagom Duha Svetoga.

Zato je u središtu kršćanskog vjerovanja Osoba - Isus Krist. On je Spasitelj svih naroda: Židova i pogana, barbara i Grka, robova i slobodnjaka. Sve klasne, rasne, kulturne razlike, razlike dobi i položaja - sve padaju. U Kristu svi smo „Jedno“.

Crkveni otac Origen tako piše:„Tko moli za dolazak Božjega kraljevstva, bez sumnje moli za Božje kraljevstvo koje nosi u samome sebi, i moli za to da Božje kraljevstvo donese plod i dođe do svoje punine. Jer u svakomu od svetih ljudi vlada Bog. Ako dakle hoćemo da Bog u nama vlada, da u nama bude njegovo kraljevstvo, onda grijeh ni na koji način ne smije vladati u našim smrtnim tijelima (usp. Rim 6,129. Tada u nama treba radosno šetati Bog kao u duhovnom raju (Post 3,8). 

K tome treba jasno reći: Nije dovoljno biti pobožan i samo na neki način željeti Božje kraljevstvo. Ono uključuje "Božju vladavinu"; a to znači: prihvaća se mjerodavnost Božje volje, kao što ju je prihvaćao sam Isus Krist. Isus je Božje Kraljevstvo u osobi. Gdje je Isus Krist, tu je i Božje kraljevstvo. Božje kraljevstvo živi i nastavlja živjeti u onima koji nastavljaju živjeti Kristovim životom. U srcu osobe koja se više ne hrani Kristovom životnom snagom, Božje kraljevstvo je davno završilo, nestalo, nema ga. Moliti za Kraljevstvo Božje znači reći Isusu: „Dopusti, Gospodine, da budemo tvoji. Prožmi nas, ti živi u nama.“

Pjesma: IMA JEDNA DUGA CESTA (CESTA) - https://youtu.be/bw25XlDWwnk

Molimo Mariju da i nama pomogne slijediti Krista, našega Kralja, kao što je ona to činila i pružiti svjedočanstvo za Njega čitavim svojim životom. Amen.