Četvrtak, 8. 6. 2023.

Svetkovina: PRESVETOGA TIJELA I KRVI KRISTOVE - TIJELOVO

Misa je u Baselu u 20.00 sati

Poslušajte: „Zdravo Tijelo Isusovo“:https://youtu.be/Vh8oioj4x0o

 

Misna čitanja:

 

Prvo čitanje: Pnz 8, 2-3.14b-16a

Hranio te manom za koju nisi znao ni ti ni tvoji oci.

Čitanje Knjige Ponovljenog zakona

Mojsije reče narodu: »Sjećaj se svega puta kojim te Gospodin, Bog tvoj, vodio po pustinji ovih četrdeset godina da te ponizi i iskuša i dozna što ti je u srcu: hoćeš li držati zapovijedi njegove ili nećeš. Ponizivao te i glađu morio, a onda te hranio manom, za koju nisi znao ni ti ni tvoji oci, da ti pokaže kako čovjek ne živi samo o kruhu nego da čovjek živi o svakoj riječi što izlazi iz usta Gospodnjih.

Nemoj zaboraviti Gospodina, Boga svoga, koji te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva; koji te proveo kroz onu veliku i strašnu pustinju, kroz zemlju plamenih zmija i štipavaca, suhim i bezvodnim krajem; koji ti je izveo vodu iz stijene tvrde kao kremen; koji te u pustinji hranio manom, nepoznatom tvojim ocima.«

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam: Ps 148, 12-15.19-20

Pripjev: Slavi, Jeruzaleme, Gospodina. https://youtu.be/1yXAjaO4saY

Slavi Gospodina, Jeruzaleme,
hvali Boga svoga, Sione!
On učvrsti zasune vrata tvojih,
blagoslovi u tebi tvoje sinove.

On dade mir granicama tvojim,
pšenicom te hrani najboljom.
Besjedu svoju šalje na zemlju,
brzo trči riječ njegova.

Riječ svoju on objavi Jakovu,
odluke svoje i zakone Izraelu.
Ne učini tako nijednom narodu:
nijednom naredbe svoje ne objavi!

 

Drugo čitanje: 1Kor 10, 16-17

Jedan kruh, jedno smo tijelo mi mnogi.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! Čaša blagoslovna koju blagoslivljamo nije li zajedništvo krvi Kristove? Kruh koji lomimo nije li zajedništvo tijela Kristova? Budući da je jedan kruh, jedno smo tijelo mi mnogi; ta svi smo dionici jednoga kruha.

Riječ Gospodnja.

 

 

Evanđelje: Iv 6, 51-58

Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus mnoštvu: »Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Kruh koji ću ja dati tijelo je moje – za život svijeta.«

Židovi se nato među sobom prepirahu: »Kako nam ovaj može dati tijelo svoje za jelo?« Reče im stoga Isus: »Zaista, zaista, kažem vam: ako ne jedete tijela Sina Čovječjega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi! Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni; i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko. Tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu. Kao što je mene poslao živi Otac i ja živim po Ocu, tako i onaj koji mene blaguje živjet će po meni. Ovo je kruh koji je s neba sišao, ne kao onaj koji jedoše očevi i pomriješe. Tko jede ovaj kruh, živjet će uvijeke.«

Riječ Gospodnja.

 

Duhovnamisao

Prvo poslušajte: «Gdje je ljubav i prijateljstvo onde je i Bog»: https://youtu.be/4GvxrFsJmmM

 

Tijelovo - svečana i javna proslava Euharistije

 

Svetkovina je Tijelova koju se slavi u prvi četvrtak poslije nedjelje Presvetoga Trojstva, odnosno na deveti četvrtak nakon Uskrsa, a sa svetkovinom Tijelova Katolička crkva slavi ustanovljenje Euharistije na Veliki četvrtak i Crkva slavi što je Isus u sve dane do svršetka svijeta ostao s nama po Svetoj misi. Tako mi u svakodnevici našega života želimo da Isus hoda onuda kuda i kamo mi hodamo...
- U nekim hrvatskim krajevima Tijelovo se zove i Brašančevo, a naziv potječe iz 18. stoljeća i dolazi od riječi brašno, od čega se pravi kruh, a kruh u pretvorbi u svetoj misi postaje Kristovo tijelo. Hrvati Tijelovo nazivaju i Tilovo, Brašančevo… u dubrovačkim krajevima i na Pelješcu Tijelovo se naziva Korosante prema talijanizmu «Corpo Santo», što znači Sveto tijelo…

 

Draga braćo i sestre!                                                                                              

Danas se slavi svetkovina Tijelova. To je svečana i javna proslava Euharistije ili Svete mise. Proslava sakramenta Tijela i Krvi Kristove, proslava Otajstva ustanovljena na Posljednjoj večeri, kojega se svake godine spominjemo na Veliki četvrtak, a o Tijelovu se objavljuje ili očituje svima i mi Ga s VJEROM SUSREĆEMO, PRIHVAĆAMO I ZAUVIJEK OSTAJEMO U NJEMU I S NJIM, ostajemo s Njm i tako u Njemu imamo CRKVENO ZAJEDNIŠTVO. Euharistija ili Sveta misa predstavlja zapravo “blago” - dragocjeno i najveće BOGATSTVO Crkve, dragocjenu baštinu koju je Crkvi ostavio njezin Gospodin. Ostavio nam je SEBE. Zbog toga Crkva s najvećom brižnošću čuva SVETU MISU i u misi darovano BOGATSTVO, slaveći Ga svakodnevno u svetoj misi, klanjajući Mu se po crkvama i kapelama, dijeleći Ga bolesnima i, kao popudbinu, i onima koji polaze na svoje posljednje putovanje s ovoga svijeta.

 

"Daj da vjera moja uvijek življe sja, da se uzdam u te, da te ljubim ja!“

Poslušajte: «Klanjam ti se smjerno»: https://youtu.be/5Ldd6kgMscI

Dragi vjernici, vjernost zajedničkom susretu s euharistijskim Kristom u nedjeljnoj misi je bitan za nas i našu vjeru, ali MORAMO nastojati također ČESTO pohoditi Gospodina prisutna u SVETOHRANIŠTU. Tada smo licemu lice s Njim dok promatramo u klanjanju posvećenu hostiju, tada SUSREĆEMO dar Božje ljubavi, susrećemo Isusovu muku i križ, kao i njegovo uskrsnuće. Klanjanje pred Presvetim je NAJDRAGOCJENIJE VRIJEME ZA NAS. GOSPODIN NAS PRIVLAČI K SEBI, On nas PREOBRAŽAVA U SEBE, kao što preobražava kruh i vino u sebe. To je susret s EUHARISTISKIM KRISTOM KOJI JE TIJELOM PRISUTAN I DJELOTVORAN. Sjetimo se riječi euharistijskoga Himna: „KLANJAM TI SE SMJERNO“ i ponovimo danas pred  Gospodinom, prisutnim u Presvetom Oltarskom Sakramentu: "Daj da vjera moja uvijek življe sja, da se ufam u te, da te ljubim ja!“

Poslušajte: „Uzmite i jedite:“https://youtu.be/BKdRaPZfmlo

 

Čekam te vani!

U završnu misao Tijelova nek nas uvede jedna DUHOVNA PRIČA – koja se zove:
Čekam te vani… Kad izađeš iz crkve i vratiš se među ljude, pripremi se za susret sa mnom. Tada ću te nemilosrdno pratiti…

Vidim, odlaziš u crkvu. Ne zanima me što ćeš u njoj raditi, iako mislim da ćeš se pomoliti. Nimalo ne marim zato hoćeš li stajati ispred oltara ili tamo kod vrata, hoćeš li moliti sjedeći ili klečeći, pognute glave i zatvorenih očiju… ili ćeš buljiti u sliku na oltaru, udarati se u prsa, micati usnicama, šaptati riječi molitve i prebirati među prstima zrnca svete krunice…Sve su to izvanjske i jednostavne radnje pomoću kojih nije teško prevariti čovjeka.

Čekam te vani! Kad izađeš iz crkve i vratiš se među ljude, pripremi se za susret sa mnom. Tada ću te nemilosrdno pratiti, promatrati, suditi, a možda i osuditi. Imam pravo to učiniti. Naime, želim znati: jesi li u crkvi doista razgovarao s Bogom, ili si se samo s njime poigravao?

Želim se uvjeriti čini li molitva čovjeka stvarno drukčijim, boljim? Uvjerim li se da si ohol, pohlepan, sebičan, svadljiv, uvredljiv, zavidan, brbljav, površan… znat ću da ti molitva ne valja. A uvjerim li se da u obitelji, na poslu, u školi, trgovini, autobusu… ne znaš s ljudima razgovarati, znat ću sigurno da ne znaš ni s Bogom razgovarati.

Ako te neprestano netko treba tješiti i hvaliti, znat ću da u crkvu nisi išao radi Boga, slaviti njega, već obožavati sebe… Ali budu li tvoje usne izgovarale riječi mira, radosti, povjerenja i utjehe, budu li tvoje oči otvorene za nevolju bližnjega, bude li tvoja ruka podizala nemoćne, bude li tvoje srce imalo razumijevanje za druge, bude li opraštalo i ljubilo, … znat ću da si u crkvi doista razgovarao s Bogom ! Čekam te vani…

 

Isus se želi priključiti k nama i hoditi s nama…

Euharistija nije djelotvorna samo unutar Crkve. Euharistija je Gospodin Isus koji se daruje “za život svijeta” (Iv 6,51). U svakom vremenu i mjestu, On želi susresti čovjeka i dovesti ga Bogu. I ne samo to. Euharistija je pobožanstvenjenje čovjeka, kao što je pretvorba kruha i vina u Tijelo i Krv Kristovu. Noseći Euharistiju – Presveti Oltarski Sakramenat ulicama i trgovima, želimo Kruh koji je sišao s neba uključiti u svakodnevicu našega života; želimo da Isus hoda onuda kuda i kamo mi hodamo.

Poslušajte: „Ostani s nama, Gospodine:“ https://youtu.be/G3lNh-b5lWw

 

Euharistijski Krist je Crkvi SVE, njezin život, izvor ljubavi, hrana…

Naš svijet, naši životi moraju postati Božja prebivalište. Njegov hram. Kršćanska zajednica o današnjoj svetkovini proglašava da je Euharistija njoj sve, pa i njezin sam život, vrelo ljubavi koja pobjeđuje smrt. Iz zajedništva s euharistijskim Kristom izvire ljubav koja preoblikuje i MIJENJA naš život i UJEDINJUJE NAS NA PUT KOJI VODI SVE nas prema nebeskoj domovini. Stoga nas liturgija poziva danas da pjevamo: “Dobar pastir, pravo jelo, / (...) daj nam hranu, svoje Tijelo, / brani, vodi stado cijelo / k strani žića blaženog.”

Molimo Blaženu Djevicu kako bi svaki kršćanin mogao produbiti vjeru u euharistijskoga  Krista, te tako živjeti u trajnom zajedništvu s Isusom i biti njegovim istinskim svjedokom i prebivalištem. Amen.

Poslušajte: „Kao Marija“ https://youtu.be/1DNaV012y_8