Svetkovina Svete Marije Bogorodice - 01. 01. 2023.

Mise danas:
Basel, u 11.00 sati
Liestal, u 13.00 sati

Misna čitanja:

 

Prvo čitanje: Br 6,22-27

Čitanje Knjige  Brojeva

Reče Gospodin Mojsiju: »Reci Aronu i njegovim sinovima: Ovako blagoslivljajte Izraelce: - Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva! - Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv neka ti bude! - Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese! Tako neka zazivaju ime moje nad sinove Izraelove i ja ću ih blagoslivljati.«
Riječ Gospodnja

 

Psalam: Ps 67,2-3.5-6.8

Pripjev: Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas!

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas,
obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje,
svi puci tvoje spasenje!

Nek se vesele i kliču narodi
jer sudiš pucima pravedno
i narode vodiš na zemlji.

Neka te slave narodi, Bože,
svi narodi neka te slave!
Bog nas blagoslovio!
Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

 

Drugo čitanje:  Gal 4,4-7

Čitanje Poslanice svetog pavla apostola Galaćanima

Braćo: Kad dođe punina vremena, odasla Bog Sina svoga: od žene bi rođen, Zakonu podložan da podložnike Zakona otkupi te primimo posinstvo. A budući da ste sinovi, odasla Bog u srca vaša Duha Sina svoga koji kliče: Abba! Oče! Tako više nisi rob, nego sin; ako pak sin, onda i baštinik po Bogu.
Riječ Gospodnja

 

Pjesma prije Evanđelja: Heb 1,1-2
Više puta i na više načina Bog nekoć govoraše ocima po prorocima; konačno, u ove dane, progovori nama u Sinu.

 

Evanđelje: Lk 2,16-21

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme:
Pastiri pohite u Betlehem i pronađu Mariju, Josipa i novorođenče gdje leži u jaslama. Pošto sve pogledaše, ispripovjediše što im bijaše rečeno o tom djetetu. A svi koji su to čuli divili se tome što su im pripovijedali pastiri.
Marija u sebi pohranjivaše sve te događaje i prebiraše ih u svome srcu. Pastiri se zatim vratiše slaveći i hvaleći Boga za sve što su čuli i vidjeli kako im je bilo rečeno. Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao anđeo prije njegova začeća.
Riječ Gospodnja

 

Duhovna misao

 

Isus je mir za svijet

 

Draga braćo i sestre!

Danas nam Gospodin daje započeti novu godinu u Njegovo ime i pod pogledom Presvete Marije, čiju svetkovinu danas slavimo, svetkovinu bogomajčinstva, svetkovinu Majke Božje, Bogorodice. Naslovom Bogorodica htjelo se istaknuti da je Krist Bog i da se doista rodio kao čovjek od Marije: tako je očuvano njegovo jedinstvo kao pravog Boga i pravog čovjeka i svečano potvrđeno, s jedne strane jedinstvo dviju naravi: one božanske i one ljudske u osobi Sina Božjega, a s druge strane Marija Majka Božja, Bogorodica. Naslov Bogorodice, tako je duboko povezan s božićnim blagdanima i potvrđuje Marijino bogomajčinsvo. Ovih blagdanskih božićnih dana zastajali smo pred jaslicama kako bismo se poklonili Djetešcu Isusu. U središtu toga prizora s jaslicama nalazimo Djevicu Mariju koja Djetešce Isusa pokazuje kako bismo ga mogli promatrati i pokloniti mu se kao svome Spasitelju. To su učinili pastiri, te siromašni stanovnici Betlehema, mudraci ili kraljevi s Istoka. Kasnije, o blagdanu Prikazanja Gospodinova, koji ćemo proslaviti 2. veljače, bit će starac Šimun i proročica Ana ti koji će iz ruku Majke Božje primiti maleno Dijete i pokloniti mu se. Tako je pobožnost kršćanskoga naroda uvijek gledala Isusovo rođenje i bogomajčinstvo Marijino kao dva vidika, (ono što se vidi) jednog te istog otajstva utjelovljenja Riječi.

 

Svjetski dan mira

Draga, braćo i sestre, ovog prvog dana godine slavimo i Svjetski dan mira. Svaka godina nosi sa sobom nadu u bolji svijet. U toj perspektivi molimo Boga, Oca čovječanstva, da nam udijeli slogu i mir, da se svima ispune želje za sretnijim životom i blagostanjem. Danas, osmi dan nakon Božića, kada Crkva, kao Djevica Majka Marija, pokazuje svijetu novorođenog Isusa, Kneza mira, slavimo Svjetski dan mira. Da, to Djetešce, koje je Božja utjelovljena Riječ, je došlo donijeti ljudima mir kojeg svijet ne može dati (usp. Iv 14, 27). Pozvani smo moliti za mir u svijetu. Kao kršćani, uvjereni smo da najdragocjeniji doprinos koji možemo dati duši mira jest molitva. Iz toga razloga smo se i danas sabrali čuti Božju riječ i s vjerom moliti za dar mira. "Onaj tko je na putu prema Bogu ne može ne donositi i ne prenositi mir, onaj tko izgrađuje mir ne može se ne približiti Bogu" – (Benedikt XVI.)

 

Mir ne gradi mač osvajača, već mač patnika

Vratimo se na trenutak u Betlehem i ponovno poslušajmo ono što anđeo govori pastirima koji su noću bdjeli čuvajući svoje stado. On naviješta radost koja će obuzeti cio narod, a vezana je uz jedan znak: Dijete povijeno u pelene leži u jaslama (usp. Lk 2, 8-12), a nebesko mnoštvo pjeva: "Slava na visinama Bogu, a na zemlji mir ljudima, miljenicima njegovim!" (r. 14). Rođenje toga djeteta, koje je Isus, nosi naviještaj mira za čitav svijet.

No, pođimo također do završnih trenutaka Isusova života, kada on ulazi u Jeruzalem, dočekan od razdraganog mnoštva. On jaše na magaretu, koje je posuđeno (usp. Mt 21, 2-7): ne dolazi kolima, ne jaše na konju poput tada velikih ljudi. Ne ulazi u Jeruzalem u pratnji moćne vojske, s bojnim kolima i konjima. On je siromašni kralj, kralj onih koji su Božji siromasi, kralj onih čije je srce slobodno od žudnje za moći i materijalnim bogatstvom, od htijenja i nastojanja da se vlada drugima, kralj onih koji imaju onu unutarnju slobodu koja osposobljava čovjeka da pobijedi pohlepu i koji znaju da je jedino Bog njihovo bogatstvo. Na ovome svijetu Isus je kralj mira, zahvaljujući Božjoj moći, a to je moć dobra i ljubavi. On je kralj koji će istrijebiti bojna kola i konje, koji će polomiti ratne lukove; kralj koji ostvaruje mir na križu, združujući zemlju i nebo i podižući most bratstva među svim ljudima.

 

Križ je oruđe pomirenja

Križ je novi luk mira, znak i oruđe pomirenja, opraštanja, razumijevanja, znak da je ljubav jača od svakog nasilja i svakog ugnjetavanja, jača od smrti. Zlo se pobjeđuje dobrom, ljubavlju. To je novo kraljevstvo mira u kojem je Krist kralj; to je kraljevstvo koje se prostire danas po svetoj misi po čitavoj zemlji i po čitavom svijetu. Mir ne gradi mač osvajača, već mač patnika.

Danas se ostvaruje taj navještaj mira u velikoj umreženosti euharistijskih zajednica, misnih slavlja koja se posvuda događaju: u svakoj kulturi, od velebnih katedrala do malih kapelica i zaseoka i svih zemalja i naroda. Isus dolazi, uprisutnjuje se; a ulazeći u zajedništvo s njim i ljudi se ujedinjuju među sobom u jedno tijelo, nadilazeći podjele, suparništva, mržnje. Gospodin danas dolazi u svetoj misi da nas oslobodi našeg individualizma, naših uskogrudnosti koje isključuju druge, da oblikuje od nas jedno tijelo, jedno kraljevstvo mira u podijeljenom svijetu.

 

Duh Kristov nam je potreban

Isus šalje svoje učenike u svijet «udahnuvši im svoga Duha», a ne s mačem u ruci, i to "kao janjce među vukove" (r. 3), bez kese, torbe i obuće (usp. r. 4). Sveti Ivan Zlatousti, u jednoj od svojih homilija, komentira: "Sve dok (mi kršćani) budemo janjci, pobjeđivat ćemo i, čak i ako nas okruže brojni vukovi, uspjet ćemo ih savladati. Ali ako postanemo sami vukovi, bit ćemo poraženi, jer ćemo biti lišeni Pastirove pomoći" (Homilija, 33, 1: PG 57, 389).

Kristovo kraljevstvo mira ne širi se s mačem i moći, snagom i nasiljem, već sebedarjem, ljubavlju koja ide do kraja, također ljubavlju prema neprijateljima. Isus ne pobjeđuje svijet snagom oružja, već snagom križa, koji je pravo jamstvo pobjede. A to ima za posljedicu: onaj tko želi biti Gospodinov učenik, njegov poslenik, mora biti spreman također i na muku i mučeništvo, izgubiti vlastiti život za njega, da bi u svijetu pobijedili dobro, ljubav, mir. To je uvjet da možemo reći, ulazeći u svaku stvarnost: "Mir kući ovoj" (Lk 10, 5).

 

Tko su mirotvorci?

To su svi oni koji, iz dana u dan, nastoje zlo pobijediti dobrom, snagom istine, oružjima molitve i oproštenja, poštenim i dobro učinjenim poslom, znanstvenim istraživanjem u službi života, tjelesnim i duhovnim djelima milosrđa. Mirotvoraca je mnogo, ali se za njih ne čuje, ali oni poput kvasca u tijestu, čine da raste čovječanstvo prema Božjem naumu.

Mirotvorci su oni koji ljube, brane i promiču život u njegovoj cjelini počevši od njegova začeća, preko njegova rasta i razvoja pa sve do njegova prirodnog svršetka. Pravi su mirotvorci, dakle, oni koji ljube, brane i promiču ljudski život u svim njegovim vidicima. Život u punini je vrhunac mira. Onaj koji želi mir ne može tolerirati zločine protiv života.

 

Nek vas prati Božji blagoslov

Draga braćo i sestre, svima želim sretnu Novu 2023. godinu. Ovog prvog dana želim da do svakog muškarca i žene dopre Božji trojstruki biblijski blagoslov koji odzvanja u bogoslužju ovog prvog dana u godini: "Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva! Neka te licem svojim obasja, milostiv ti bude! Neka pogled svoj svrati na te i MIR ti donese!" (Br 6, 24-26).

Promatrajući Božje lice, koje se učinilo vidljivim i objavilo u Isusu, koji je vidljiva slika nevidljivog Boga i promatrajući Djevicu Mariju, Božju Majku, Bogorodicu, - čiju svetkovinu danas slavimo, molimo Presvetu Mariju, Majku Božju, da nas blagoslovi, kao što majka blagoslivlja svoju djecu koja moraju krenuti na putovanje. Nova Godina je poput nekog putovanja: neka uz Božje svjetlo i milost to bude hod mira za sve nas, za svakog pojedinca i svaku obitelj, za sve narode, posebice za Ukrajinu, i za cio svijet. Amen.

Svima vama želim sretnu i blagoslovljenu Novu 2023. godinu!