Nedjelja, 17. 12. 2023.

TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA

Mise su danas:
BASEL u 11.00 sati
(MOGUĆNOST ZA ISPOVIJED od 10.15 sati)
LIESTAL u 13.00 sati
(MOGUĆNOST ZA ISPOVIJED poslije mise)

NAPOMENA:
Danas je nedjelja »Gaudete«, RADUJTE SE!
Danas je nedjelja CARITASA
Prikupljat ćemo novčanu pomoć za ljude u potrebi. Odlomite malo od 13-e plaće, kao ono kad se od kruha odlomi i siromahu dadne komadić kruha… Hvala vam!

 

MISNA ČITANJA:

Prvo čitanje: Iz 61,1-2a.10-11

Radujem se u Gospodinu, radujem.

Čitanje Knjige proroka Izaije

Duh Gospodnji na meni je, jer me Gospodin pomaza, posla me blagovjesnikom biti siromasima, iscijeliti srca slomljena; zarobljenicima proglasiti slobodu, sužnjima oslobođenje; proglasiti godinu milosti Gospodnje. Radujem se u Gospodinu, radujem, duša moja kliče u Bogu mojemu, jer me odjenu haljinom spasenja, zaogrnu me plaštem pravednosti, kao ženik kad sebi vijenac stavi i nevjesta kad se uresi nakitom. Jer kao što zemlja tjera svoje klice, kao što vrt niknuti daje sjemenju, tako će Gospodin Bog učiniti da iznikne pravda i hvala pred svim narodima.

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam: Lk 1,46-50.53-54

Pripjev: Duša moja kliče u Bogu mojemu.

https://youtu.be/AWq3KMg672Q?si=wJMF7KZZ2QZnB4uk

Veliča duša moja Gospodina,
klikće duh moj u Bogu, mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje:
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.

Jer velika mi djela učini Svesilni,
sveto je ime njegovo!
Od koljena do koljena dobrota je njegova
nad onima što se njega boje.

Gladne napuni dobrima,
a bogate otpusti prazne.
Prihvati Izraela, slugu svoga,
kako obeća ocima našim.

 

 

Drugo čitanje: 1Sol 5,16-24

Duh vaš i duša i tijelo neka se sačuva za dolazak Gospodnji.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima

Braćo: Uvijek se radujte! Bez prestanka se molite! U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu. Duha ne trnite, proroštava ne prezirite! Sve provjeravajte: dobro zadržite, svake se sjene zla klonite! A sam Bog mira neka vas posvema posveti i cijelo vaše biće – duh vaš i duša i tijelo – neka se besprijekornim, savršenim sačuva za do­lazak Gospodina našega Isusa Krista. Vjeran je onaj tko vas poziva: on će to i učiniti.

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije Evanđelja: Lk 4, 18
Duh Gospodnji na meni je, blagovjesnikom biti ubogima - posla me.

 

Evanđelje: Iv 1, 6-8.19-28

Među vama stoji koga vi ne poznate. 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Bî čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. On dođe kao svjedok da posvjedoči za svjetlo da svi vjeruju po njemu. Ne bijaše on svjetlo, nego – da posvjedoči za svjetlo. A evo svjedočanstva Ivanova. Kad su Židovi iz Jeruzalema poslali k njemu svećenike i levite da ga upitaju: »Tko si ti?«, on prizna; ne zanijeka, nego prizna: »Ja nisam Krist.« Upitaše ga nato: »Što dakle? ­Jesi li Ilija?« Odgovori: »Nisam.« »Jesi li prorok?« Odgovori: »Ne.« Tada mu rekoše: »Pa tko si da dadnemo odgovor onima koji su nas poslali? Što kažeš sam o sebi?« On odgovori: »Ja sam glas koji viče u pustinji: ’Poravnite put Gospodnji!’ - kako reče prorok Izaija.«

A neki izaslanici bijahu farizeji. Oni prihvatiše riječ i upitaše ga: »Zašto onda krstiš kad nisi Krist, ni Ilija, ni prorok?« Ivan im odgovori: »Ja krstim vodom. Među vama stoji koga vi ne poznate – onaj koji za mnom dolazi, komu ja nisam dostojan odriješiti remenje na obući.« To se dogodilo u Betaniji, s onu stranu Jordana, gdje je Ivan krstio.

Riječ Gospodnja.

 

Duhovna misao

 

"Sva radost tvoja neka bude Gospodin: on će ispuniti želje tvoga srca!"

 

Draga braćo i sestre!

Danas je nedjelja CARITASA!

Tradicionalno se 3. adventska nedjelja obilježava kao Nedjelja Caritasa. Tako će se i danas, 17. prosinca, uz slogan “Blagovjesnici siromasima” (Usp. Iz 61, 1) prikupljati novčani darovi vjernika za ljude u potrebi. Odlomite malo od 13-e plaće, kao ono kad se od kruha odlomi i siromahu dadne komadić kruha… Hvala vam!

 

Danas je nedjelja radosti: »Gaudete«, RADUJTE SE!

Božić nije sjećanje na prošle događaje iz Isusova života, nego, nadasve:
- PRISUTNOST Boga s nama i među nama po Isusovu utjelovljenju i rođenju.
- IZLAZAK sa svojih krivudavih puteva i lutanja na PUT koji je Bog svima nama po Isusu pripremio i pozvao nas u svoj Očev zagrljaj i očinski dom.
- Danas je nedjelja RADOSTI - »Gaudete«, RADUJTE SE! Ulazna antifona svete mise preuzima izraz sv. Pavla iz Poslanice Filipljanima koji kaže: "Radujte se u Gospodinu uvijek! Ponavljam: radujte se". I odmah dodaje povod za radost: "Gospodin je blizu!" (Fil 4, 4-5). Razlog naše radosti je BLIZINA, PRISUTNOST Boga.

Božja "blizina" - nije pitanje prostora i vremena, nego pitanje LJUBAVI. Ljubav ZBLIŽAVA! Radost je duboko povezana s ljubavlju: to su dva nerazdvojna dara Duha Svetoga (usp. Gal 5, 23). Ljubav rađa radost, a radost je oblik ljubavi.

Zato je prva pjesma za Božić: RADUJTE SE NARODI!
Radujte se narodi, kad čujete glas,
da se Isus porodi u blaženi čas.
Svaki narod čuj, čuj,
i Betlemu pristupljuj, pristupljuj.

 

Gospodin je blizu

Razlog radosti je: "Gospodin je blizu!" Bog je s nama. Riječ je o istinskoj i trajnoj radosti koju su anđeli navijestili pastirima u Betlehemu u noći Isusova rođenja (usp. Lk 2, 10-11): 10 No anđeo im reče: »Ne bojte se! Evo, javljam vam blagovijest, veliku radost za sav narod! 11 Danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj – Krist, Gospodin.» Bog nije samo govorio, nije samo činio čudesna znamenja u povijesti ljudskog roda, već nam se toliko približio da je postao jedan od nas i živio potpuno ljudskim životom, samo ne u grijehu.

 

Naše je srce stvoreno za radost

Težnja k radosti je duboko utisnuta u čovjekovo srce. Naše srce traži duboku, punu i trajnu radost. Neprolaznu radost. Bog nam svakog dana pruža mnoge jednostavne radosti: radost života, radost promatranja prirodne ljepote, radost iskrene i čiste ljubavi, lijepi obiteljski trenuci, radost prijateljstva i mnogo drugih radosti. Čovjek poznaje i neke druge radosti koje su se pokazale pogrešnim i opasnim i varljivim. Ostaje pitanje: Kako razlikovati pravu radost od varljivih zadovoljstava, pogrešnih radosti? Kako pronaći trajnu i pravu radost u životu, radost koja nas nikada ne napušta, pa ni u teškim trenucima?

Sveti Augustin je to vrlo dobro shvatio; u svojem traženju istine, mira, radosti, nakon što je uzalud tražio u mnogim stvarima zaključuje glasovitim izrazom da je čovjekovo srce nemirno, ne nalazi vedrinu i mir sve dok ne otpočine (ne smiri se) u Bogu (usp. Ispovijesti, I, 1,1).

 

Bog je izvor prave radosti

Zapravo, sve ono što nam donosi radost, i one male svakodnevne i velike životne radosti, imaju svoj izvor u Bogu, premda se toga rijetko sjetimo. Ali kada malo bolje razmislimo o životu upoznajemo da nas Bog nije zaboravio, nego nas prihvaća, raduje nam se i ljubi nas. A ako nas Bog prihvaća i ljubi, tada sa sigurnošću znamo da je dobro što živimo i postojimo. On nas je tako učinio i dionicima svoje božanske i vječne radosti. To je beskrajna Božja ljubav koja se u potpunosti očituje u Isusovu utjelovljenju. Bog je izvor prave radosti. Bog nas ljubi, bezuvjetno prihvća i on nas želi učiniti dionicima svoje vječne radosti. Duboki smisao našeg života.

 

 U Isusu Kristu je naša radost

Sama Isusova vijest koju nam je donio zove se Evanđelje, Radosna vijest, Evangelium (Frohe Botschaft, Gute Nachricht). U Evanđelju spomen Isusova imena duboko je vezan zu radost.
- Kada arkanđel Gabriel naviješta Djevici Mariji da će biti Spasiteljeva majka, prvo joj upućuje ove riječi: "Raduj se!" (Lk 1, 28).
- Prilikom Isusova rođenja, Anđeo Gospodnji kaže pastirima: "Evo javljam vam blagovijest, veliku radost za sav narod! Danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj - Krist, Gospodin" (Lk 2, 11).
- A mudraci (kraljevi) koji su tražili Dijete, "kad ugledaše zvijezdu, obradovaše se radošću veoma velikom" (Mt 2, 10).
Prvi uzrok naše radosti je da je Bog naš s nama i nam blizi Bog, koji nas prihvaća i ljubi.

 

Susret s Isusom uvijek donosi veliku duhovnu radost

U Evanđeljima to možemo ponovno vidjeti u mnogim događajima. Sjetimo se Isusova posjeta Zakeju, nepoštenom cariniku i javnom grešniku, kojem Isus kaže: "Danas mi je proboraviti u tvojoj kući". A Zakej, kako prenosi sveti Luka, "primi ga sav radostan" (Lk 19, 5-6). To je radost susreta s Gospodinom, osjećaj Božje ljubavi koja može promijeniti čitav život i donijeti spasenje. A Zakej je odlučio promijeniti život i dati polovicu svojih dobara siromašnima.

 

Isus želi uvesti svoje učenike i svakoga od nas u puninu radosti

Isus želi uvesti svoje učenike i svakoga od nas u potpunu radost, onu radost koju on dijeli s Ocem, da ljubav kojom ga Otac ljubi bude u nama (usp. Iv 17, 26). "Kao što je Otac ljubio mene tako sam i ja ljubio vas; ostanite u mojoj ljubavi… To sam vam govorio da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna" (Iv 15, 9.11).

 

Isus je radost spasenja

To je za sve nas najveća radost. Isus je uskrsnuo! To je RADOST SPASENJA. Evanđeljâ izvješćuju da su Marija Magdalena i druge žene pošle posjetiti grob u kojem je Isus bio položen nakon svoje smrti. Anđeo im tada reče zapanjujuću vijest da je Isus uskrsnuo. Tada, kako bilježi evanđelist, otiđoše žurno s groba "te sa strahom i velikom radošću otrčaše javiti njegovim učenicima. Kad eto im Isusa u susret! Reče im: 'Zdravo!' One polete k njemu, obujme mu noge i ničice mu se poklone" (Mt 28, 8-9). To je radost spasenja koje im je dano: Krist je živ, on je onaj koji je pobijedio zlo, grijeh i smrt. On je prisutan među nama kao Uskrsli, sve do svršetka svijeta (usp. Mt 28, 20).

 

Radost je plod Duha Svetoga

Ta duboka radost je dar Duha Svetoga kojega nam je Isus darovao, ostavio i koji nas čini djecom Božjom, koja su sposobna živjeti i kušati njegovu dobrotu, obraćati mu se riječima: "Abba", Oče (usp. Rim 8, 15). Radost je plod Duha Svetoga.

 

Kako sačuvati u srcu kršćansku radost

Sada nam se nameće pitanje: kako primiti i sačuvati dar duboke, trajne duhovne radosti? Jedan Psalam nam kaže: "Sva radost tvoja neka bude Gospodin: on će ispuniti želje tvoga srca!" (Ps 37, 4). A Isus objašnjava: "Kraljevstvo je nebesko kao kad je blago skriveno na njivi: čovjek ga pronađe, sakrije, sav radostan ode, proda sve što ima i kupi tu njivu" (Mt 13, 44).

Najbolje možemo sačuvati u srcu kršćansku radost ako nas prati:

- Susret sa živim i blizim Bogom.
- Velika, živa vjera i pouzdanje u Boga.
- Rast u spoznaji Božje ljubavi.
- Redovito čitanje Svetog pisma. «Kad mi dođoše riječi tvoje, ja sam ih gutao: riječi tvoje ushitiše i obradovaše srce moje." (Jr 15, 16).
- Redovita sveta misa.
- Življenje sakramenata.
- Redovita molitva.
- Radost ljubavi prema bližnjemu.
- Spremnost pomoći potrebnima pomoći.
- Iznad svega: Ljubav prema Isusu Kristu kako je pisala sveta Terezija od Djeteta Isusa, mlada karmelićanka: "Isuse, moja je radost Tebe ljubiti!"

 

Radost ljubavi

Radost je duboko povezana s ljubavlju: to su dva nerazdvojna dara Duha Svetoga (usp. Gal 5, 23). Ljubav rađa radost, a radost je oblik ljubavi. Blažena Majka Terezija iz Kalkute, nadahnuta Isusovim riječima: "Blaženije je davati nego primati" (Dj 20, 35), govorila je: "Radost je mreža ljubavi kojom se love duše. Bog ljubi vesela darivatelja. I tko daje s veseljem više daje". A sluga Božji Pavao VI. je pisao: "U samom Bogu sve je radost, jer je sve dar".

- Bog se raduje kada u brakovima - između muža i žene – vlada Kristova ljubav.
- Bog se raduje kada među kršćanskim zajednicama raste bratska ljubav
- Bog se raduje «obraćenju svakog grešnika». To je radost obraćenja

Dragi prijatelju, "Sva radost tvoja neka bude Gospodin: on će ispuniti želje tvoga srca." Tek kada je Bog s nama možemo biti sretni što smo ljudi i živjeti s povjerenjem i s radošću. Stoga ne dopustimo „površinsku proslavu“ Božića, nego obradujmo Boga Oca i obdarimo ga: netko svojim obraćenjem, netko s više kršćanskim bračnim životom u Kristovoj ljubavi, netko s rastom u Božjoj ljubavi, netko s redovitim čitanjem Svetog pisma, redovitom svetom misom, molitvom, netko s pomoću siromašnima... Iznad svega: Ljubav prema Isusu Kristu: "Isuse, moja je radost Tebe ljubiti!"

 

Blagoslov "Djetešcâ" ("Bambinelli"), kipića Djeteta Isusa u iduću nedjelju

 Pred nama je Božić i pred jaslicama u vašim kućama moći ćete skupa sa svojom djecom okusiti KRŠĆANSKU RADOST, PROMATRAJUĆI U JASLICAMA u novorođenome Isusu lice Boga koji nam je iz ljubavi postao bliz(ak).

Zato ćemo u iduću nedjelju, 4. nedjelju došašća imati blagoslov "Djetešcâ" ("Bambinelli"), kipića Djeteta Isusa - kojeg imate kod kuće u svojim jaslicama i koji ćete stavljati u jasalice. Kipić neka ponese najmlađe dijete. Na kraju mise djeca će doći pred oltar i svećenik će kipiće blagosloviti i u Baselu i u Liestalu.

Povjerimo ove dane Bezgrješnoj Djevici, neka ona vodi naša srca radosnom susretu s našim Spasiteljem, proslavi Božića, Bog s nama! Amen.