Nedjelja, 21. 1. 2024.

TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

Mise danas:
Basel, 11.00 sati
Liestal, 13.00 sati

Misna čitanja

 

Prvo čitanje: Jon 3,1-5.10

Obratiše se Ninivljani od svojega zlog puta.

Čitanje Knjige proroka Jone

Riječ Gospodnja dođe Joni drugi put:

»Ustani«, reče mu, »idi u Ninivu, grad veliki, i propovijedaj u njemu što ću ti reći.« Jona ustade i ode u Ninivu, kako mu Gospodin zapovjedi. Niniva bijaše grad velik pred Bogom – tri dana hoda. Jona prođe gradom dan hoda, propovijedajući: »Još četrdeset dana i Niniva će biti razorena.«

Ninivljani povjerovaše Bogu; oglasiše post i obukoše se u kostrijet, svi od najvećega do najmanjega.

Bog vidje što su činili: da se obratiše od svojega zlog puta. I sažali se Bog zbog nesreće kojom im bijaše zaprijetio, i ne učini.

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam: Ps 25,4b-7bc.8-9

Pripjev: Pokaži mi, Gospodine, putove svoje!
https://youtu.be/_x8hj-lHJ_I?si=sqCBTtMKHwRekkKv

Pokaži mi, Gospodine, putove svoje,
nauči me svojim stazama!
Istinom me svojom vodi i pouči me
jer ti si Bog, moj Spasitelj!

Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti
i ljubavi svoje dovijeka.
Spomeni me se po svojoj ljubavi –
radi dobrote svoje, Gospodine!

Gospodin je sama dobrota i pravednost:
grešnike on na put privodi.
On ponizne u pravdi vodi
i uči malene putu svome.

 

 

Drugo čitanje: 1Kor 7,29-31

Prolazi obličje ovoga svijeta.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Ovo hoću reći, braćo: Vrijeme je kratko! Odsada i koji imaju žene, neka budu kao da ih nemaju; i koji plaču, kao da ne plaču; i koji se vesele, kao da se ne vesele; i koji kupuju, kao da ne posjeduju; i koji uživaju ovaj svijet, kao da ga ne uživaju, jer – prolazi obličje ovoga svijeta.

Riječ Gospodnja.

 

 

Pjesma prije Evanđelja: Mk 1,15

"Približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!«

 

 

Evanđelje: Mk 1,14-20

Približilo se kraljevstvo Božje; obratite se i vjerujte evanđelju!

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

Pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje: »Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!«

I prolazeći uz Galilejsko more, ugleda Šimuna i Andriju, brata Šimunova, gdje ribare na moru; bijahu ribari. I reče im Isus: »Hajdete za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi!« Oni odmah ostaviše mreže i pođoše za njim.

Pošavši malo naprijed, ugleda Jakova Zebedejeva i njegova brata Ivana: u lađi su krpali mreže. Odmah pozva i njih. Oni ostave oca Zebedeja u lađi s nadničarima i otiđu za njim.

Riječ Gospodnja.

 

 

Duhovna misao

 

Isus Krist je konačni cilj i duboki smisao kratkog našeg vremena na ovom svijetu

 

Draga braćo i sestre!

Sveti Pavao piše: Ovo hoću reći, braćo: Vrijeme je kratko!... i koji uživaju ovaj svijet, kao da ga ne uživaju, jer - prolazi obličje ovoga svijeta. Isus - nakon što je Ivan Krstitelj predan Herodu i brzo pogubljen - odlazi u Galieju i počima svoje javno djelovanje. Prve su mu riječi: „Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte Evanđelju!“

Kraljevstvo Božje se približilo u osobi, osobi Isusa Krista. Sam Isus je ‘kraljevstvo’; jer kraljevstvo Božje nije stvar, nije ni neki ograničeni prostor vladanja poput svjetovnih kraljevstava i kraljeva. Isus je Božja prisutnost. U njemu je sam Bog nazočan među ljudima. Možemo još jednostavnije reći: Isus posve jednostavno naviješta Boga, i to Boga kao živoga Boga koji je u stanju u svijetu i u povijesti konkretno djelovati i upravo sada tako djeluje po Njemu.« (Benedikt XVI., Isus iz Nazareta, I, 66., 71-72).

 

Danas je čitav svijet grad NINIVA

Danas je čitav svijet grad NINIVA! TRAŽI SE PROROK JONA KAKO BI PROŠAO OVIM SVIJETOM PRPOVIJEDAJUĆI: »Još četrdeset dana i "Niniva" će biti razorena.« Čitav svijet se samo naoružava. Nema lidera ili vođe nijedne države da poput proroka Jone kaže: "Ljudi moji, pa to šta mi radimo je zločin pred Bogom i čovjekom. Ostavimo se zla. Zar ćemo razarati što smo do jučer gradili, i gradove i kulturu življenja i čovjeka. "Ninivljani" - dragi Svijete, o kad bi danas POVJEROVAO BOGU KOJI JE ISUS KRIST, siguran sam da bi se OSTAVIO ZLA i u Ukrajini, Gazi, i na sve strane... i oglasio post i obukao se u kostrijet, svi od najvećega do najmanjega. Bog bi vidio tvoje OBRAĆENJE OD ZLOG PUTA. Vidje što su činili: da se obratiše od svojega zlog puta. I sažali se Bog zbog nesreće kojom im bijaše zaprijetio, i ne učini.

 

Poziv na obraćenje

Riječ obraćenje treba veoma ozbiljno shvatiti, iznad svega shvaćajući novost koju poziv na OBRAĆENJE u sebi krije. Poziv na obraćenje, naime, razotkriva i prokazuje površnost koja veoma često prati i karakterizira naš način svakodnevnog života. Obratiti se ne znači učiniti neku malu promjenu u životu, već učiniti pravi i veliki ZAOKRET U SVOME ŽIVOTU. Obratiti se znači ići protiv struje vremena u kojem živimo, gdje je "struja vremena" površni, nedosljedni i iluzorni (sanjalački) način života, koji nas često privlači, koji ovladava s nama i čini nas robovima i zarobljenicima zla, odnosno duhovnim bolesnicima, zarobljenicima duhovne osrednjosti, bezličnosti, samodopadnosti i egocentričnosti. 

 

Obraćenje vodi uzvišenom kršćanskom životu

Obraćenjem, međutim, čovjek stremi ili teži uzvišenijem kršćanskom životu, ŽIVOTU EVANĐELJA koje je Isus Krist. Isusova je osoba konačni cilj i duboki smisao obraćenja. On je put kojim smo svi pozvani kročiti u životu. To nije jednostavna neka moralna odluka da ćemo se popraviti u svom vladanju, već je to ODLUKA PROIZAŠLA IZ VJERE, koja nas potpuno uključuje u duboko zajedništvo sa živom i konkretnom Isusovom osobom.

 

Obraćenje je potpui "DA" Evanđelju

Obratiti se i vjerovati evanđelju nisu dvije različite ili slične stvari, već izražavaju istu stvarnost. Obraćenje je potpuni "DA" onoga koji predaje vlastiti život evanđelju, odgovarajući slobodno Kristu koji se prvi nudi čovjeku kao put, istina i život, kao onaj koji jedini oslobađa i spašava od ropstva zla i osrednjosti. Upravo to je smisao prvih riječi kojima, prema evanđelistu Marku, Isus započinje propovijed o "Božjem evanđelju": "Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju" (Mk 1,15).

 

Obraćanje prati kršćanina sve dane njegova života

Izraz "Obratite se i vjerujte evanđelju" ne stoji samo na početku kršćaninova života, već prati KRŠĆANINA SVE DANE NJEGOVA ŽIVOTA. Svaki je dan povoljan i milosni trenutak, jer nas svaki dan potiče predati se Isusu, pouzdati se u Njega, ostati u Njemu, živjeti kako je živio On, učiti od Njega pravu ljubav, slijediti ga u svakodnevnom vršenju Božje volje, i to je onaj jedini VELIKI ZAOKRET U ŽIVOTU ili OBRAĆENJE. Svaki je dan povoljan i milosni trenutak, također usred poteškoća i napora, umora i padova, i kada smo u napasti napustiti put nasljedovanja Krista i zatvoriti se u sebe same, u svoju sebičnost, zaboravljajući da se trebamo otvoriti Božjoj ljubavi u Kristu, kako bismo živjeli po logici Kristove pravednosti, a to je pravednost njegove ljubavi. Zahvaljujući Kristovu djelovanju, otvaraju nam se vrata 'veće' pravednosti, a to je pravednost ljubavi koju nam je Bog darovao i mi smo „DUŽNICI“ Isusu Kristu.

 

Za obraćenje je potrebna poniznost

Sveti Antun Pusinjak je zabilježio duhovnu misao o poniznosti: “Vidio sam sve zamke zlog neprijatelja raširene po ovoj zemlji. Tada sam uzdahnuo i rekao: Tko im može pobjeći? Tada sam čuo glas koji mi je rekao: Poniznost.”
Za obraćenje i vjeru u Evanđelje, potrebna je PONIZNOST (Demut) da bi se prihvatilo da trebam Drugoga koji će me osloboditi onoga 'mojeg', da bi mi dao 'svoje'. To se osobito događa u sakramentima pokore i svete mise ili euharistije.

 

Pavlovo obraćenje je sazrelo tek u susretu s Kristom

Pred nama je 25. siječnja, blagdan Obraćenja svetog Pavla. Prmatrajući Pavlovo iskustvo obraćenja možemo shvatiti pravo značenje evanđeoskog obraćenja na koje nas poziva današnje evanđelje. Pavlovo obraćenje je sazrelo u susretu s Kristom i to uskrslim; taj mu je susret potpuno promijenio život. Na putu za Damask dogodilo mu se ono što Isus traži u današnjem evanđelju. U tome trenutku Savao je shvatio da njegovo spasenje nije ovisilo o dobrim djelima izvršenim ispunjavanjem zakona, već o činjenici da je Isus umro također i za njega – progonitelja Crkve – i da je za njega i uskrsnuo. Ta istina iz korijena mijenja naš način života. Obratiti se znači, za svakog od nas, POVJEROVATI da je Isus "predao samoga sebe za mene", umrijevši na križu (usp. Gal 2,20) i uskrsnuvši. On živi sa mnom i u meni. Pouzdavajući se u moć njegova oproštenja, dopuštajući da me on uzme za ruku, mogu se izvući iz živog pijeska oholosti i grijeha, laži i žalosti, sebičnosti i svake lažne sigurnosti, kako bih upoznao i živio bogatstvo njegove ljubavi.

 

Poziv prvih učenika

Evanđelje nam donosi i Isusov poziv prvih učenika. Tako čitamo: "Prolazeći uz Galilejsko more, Isus ugleda dva brata, Šimuna zvanog Petar i brata mu Andriju, gdje bacaju mreže; bijahu ribari. I kaže im: Hajdete za mnom, učinit ću vas ribarima ljudi" (Mt 4,18-19; Mk 1,16-17). «Pošavši malo naprijed, ugleda Jakova Zebedejeva i njegova brata Ivana: u lađi su krpali mreže. Odmah pozva i njih. Oni ostave oca Zebedeja u lađi s nadničarima i otiđu za njim.»

Poziv koji Isus upućuje prvim učenicima: "Slijedi me!" - HITAN je POZIV i traži HITAN ODAZIV - kao što su to učinili pozvani ribari. S POZIVOM je duboko povezana promjena u životima pozvanih učenika. Oni su napustili vlastitu skučenu svoju «samovolju» i duboko uronili u Božju volju i pustili da ih Božja volja vodi i nadahnjuje slijedeći Isusa. Najprepoznatljiviji znak Božje volje je Isusova tvrdnja: "Po ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge" (Iv 13, 35). Nasljedovanje Krista prvo znači suobličiti svoju volju s Njegovom, naučiti trajno upirati pogled u Isusa, dobro ga upoznati, slušati ga u Riječi i susretati se s njim u sakramentima, posebno u svetoj misi.

 

Molitvena osmina za jedinstvo kršćana

Poziv koji Isus upućuje prvim učenicima: "Slijedi me!" - TO JE ČITAVOM SVIJETU I SVAKOM POJEDINCU - HITAN je TO POZIV i traži HITAN ODAZIV!

Danas smo u sredini Molitvene osmine za jedinstvo kršćana. Apostol Pavao nam pokazuje da svi možemo napredovati na putu obraćenja: "Ne kao da sam već postigao – piše on Filipljanima –, nego - hitim ne bih li kako dohvatio jer sam i zahvaćen od Krista" (Fil 3,12). Mi, kršćani, zacijelo, nismo još uvijek postigli cilj punog jedinstva, ali ako dopustimo da nas Gospodin Isus stalno obraća, sigurno ćemo ga postići.

Blažena Djevica Marija, Majka jedne i svete Crkve, neka nam izmoli dar pravog obraćenja, kako bi se što prije ostvarila Kristova žarka želja: "Ut unum sint", "Da budu jedno". Da bude mir!

 

Kratka molitva za jedinstvo kršćana

I na kraju izmolimo kratku molitvu za jedinstvo kršćana koja ove godine ima „moto“ - »Ljubi Gospodina Boga svoga i bližnjega svoga kao samoga sebe« (Lk 10, 27).

»Gospodine Isuse Kriste,
ti si molio da svi budu jedno.
Molimo te za jedinstvo kršćana
po tvojoj volji i tvojim putovima.
Neka nam tvoj Duh podari
da osjećamo bol zbog podjele,
prepoznamo svoju krivnju
i nadamo se protiv svake nade. Amen!«