Uskrsni ponedjeljak, 10. 04. 2023.

Misa danas na Uskrsni ponejeljak
- Basel,            u 11.00 sati

S nama će biti i pater Josip Šušak

Vidimo se na misi u 11.00 satti

 

Misna čitanja

Prvo čitanje: Dj 2, 14.22-32

Bog uskrisi Isusa! Svi smo mi tomu svjedoci.

Čitanje Djela apostolskih

Na dan Pedesetnice ustade Petar zajedno s jedanaestoricom, podiže glas i prozbori:

»Židovi i svi što boravite u Jeruzalemu, ovo znajte i riječi mi poslušajte: Isusa Nazarećanina, čovjeka kojega Bog pred vama potvrdi silnim djelima, čudesima i znamenjima koja, kao što znate, po njemu učini među vama - njega, predana po odlučenu naumu i promislu Božjem, po rukama bezakonika razapeste i pogubiste. Ali Bog ga uskrisi oslobodivši ga grozote smrti jer ne bijaše moguće da ona njime ovlada.

David doista za nj kaže:

'Gospodin mi je svagda pred očima

jer mi je zdesna da ne posrnem.

Stog mi se raduje srce i kliče jezik,

pa i tijelo mi spokojno počiva.

Jer mi nećeš ostaviti dušu u Podzemlju

ni dati da Pravednik tvoj truleži ugleda.

Pokazat ćeš mi stazu života,

ispunit me radošću lica svoga.'

Braćo, dopustite da vam otvoreno kažem: praotac je David umro, pokopan je i eno mu među nama groba sve do današnjeg dana. Ali kako je bio prorok i znao da mu se zakletvom zakle Bog plod utrobe njegove posaditi na prijestolje njegovo, unaprijed je vidio i navijestio uskrsnuće Kristovo:

Nije ostavljen u Podzemlju niti mu tijelo truleži ugleda.

Toga Isusa uskrisi Bog! Svi smo mi tomu svjedoci.«

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam: Ps 16, 1-2a.5.7-8.11

Pripjev: Ti si, Gospodine, baština moja!
https://youtu.be/tykAUgz8VYo

Čuvaj me, Bože, jer se tebi utječem.
Gospodinu rekoh: »Ti si moj gospodar!«
Gospodin mi je baština i čaša:
»Ti u ruci držiš sudbinu moju.«

Blagoslivljam Gospodina koji me svjetuje,
te me i noću srce opominje.
Gospodin mi je svagda pred očima;
jer mi je zdesna da ne posrnem.

Pokazat ćeš mi stazu života,
puninu radosti lica svoga,
sebi zdesna blaženstvo vječno.

 

 

Evanđelje: Mt 28, 8-15

Idite javite mojoj braći da pođu u Galileju. Ondje će me vidjeti.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Žene otiđoše žurno s groba te sa strahom i velikom radošću otrčaše javiti njegovim učenicima. Kad eto im Isusa u susret! Reče im: »Zdravo!« One polete k njemu, obujme mu noge i ničice mu se poklone. Tada im Isus reče: »Ne bojte se! Idite, javite mojoj braći da pođu u Galileju! Ondje će me vidjeti!«

Dok su one odlazile, gle, neki od straže dođoše u grad i javiše glavarima svećeničkim sve što se dogodilo. Oni se sabraše sa starješinama na vijećanje, uzeše mnogo novaca i dadoše vojnicima govoreći: »Recite: 'Noću, dok smo mi spavali, dođoše njegovi učenici i ukradoše ga' Ako to dočuje upravitelj, mi ćemo ga uvjeriti i sve učiniti da vi budete bez brige.« Oni uzeše novac i učiniše kako bijahu poučeni. I razglasilo se to među Židovima - sve do danas.

Riječ Gospodnja.

 

 

Duhovna misao

Uskrsnu Isus doista! Aleluja!

Draga braćo i sestre!

 

Danas slavimo Uskrsni ponedjeljak. Odjekuju riječi s kojima su se prvi kršćani međusobno pozdravljali: Uskrsnu Gospodin doista! Aleluja!’Čujemo Isusove riječi ženama: «Ne bojte se! Idite, javite mojoj braći da pođu u Galileju! Ondje će me vidjeti!». Slavimo Ljubav koja se nije bojala smrti. Slavimo Ljubav koja je jača od svakoga zla. Slavimo Ljubav koja odoljeva svemu. Sve će proći, a Ljubav će doći. Ljubav nikada ne prolazi. Ljubav je Isus Krst koji nas i danas obasjava i ljubi svojim USKRSLIM SVJETLOM KOJE RASPRŠUJE SVU TAMU OVOGA SVIJETA.

 

Pozvani smo naviještati Kristovo uskrsnuće

Tako cijela Crkva, svaki kršćanin, prima i ima poslanje naviještanja evanđelja i djelovanje svakog pojedinca važno je za sve. Crkva ostaje kao sumračan i u isto vrijeme PRESJAJAN znak nove Isusove nazočnosti, znak njegova odlaska i njegova ostanka. Njegov produžetak i njegovo nastavljanje djelovanja. Znao je Isus za slabost Crkve. Najbolji primjer i slabosti i jakosti Crkve je Petar. Triput ga je zatajio i pokajao se. Isus ga tri puta pita: «Petre, ljubiš li me?» Na kraju je odgovr Petrov jasan: "Gospodine, ti sve znaš! Tebi je poznato da te volim." (usp. Iv. 21, 15-19). Kada je Petar postao čovjek ljubavi koja je Isus Krist, tek tada mu Isus povjerava Crkvu. Zaključak je, samo se jednoga trebamo plašiti i bojati, a to je: TREBA SE BOJATI JUDINA PONAŠANJA. TREBA SE BOJATI DA SAMI SEBI I DRUGIMA SUDIMO I PRESUĐUJEMO. SVI SE MI TREBAMO POKAJATI, POPUT PETRA, VRATITI USKRSLOM ISUSU KRISTU I ON ĆE NAS ISPUNITI SVOJOM LJUBAVLJU I NJEMU SE SVAKOG DANA TREBAMO POKLONITI I IZNAD SVEGA GA LJUBITI.
TO JE PUT I HOD SU-USKRSLOGA KRŠĆANINA S KRISTOM. Ne bojte se ničega drugoga, osim nevjere. Nje se čuvajte!

Sveti Maksim Torinski kaže: "Tko god želi doći do Spasitelja, prvo što mora učiniti jest povjerovati da on prebiva, sjedi, s desna božanstvu, s desna Ocu i svim srcem biti uvjeren da prebiva na nebu" (Sermo XXXIX a, 3: CCL 23, 157), mora naime naučiti neprestano upravljati pogled uma i srca prema Božjim visinama, gdje je Uskrsli Krist. Tako sveti Pavao piše: «Braćo: Ako ste suuskrsli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi zdesna Bogu! Za onim gore težite, ne za zemaljskim! Ta umrijeste i život je vaš skriven s Kristom u Bogu! Kad se pojavi Krist, život vaš, tada ćete se i vi s njime pojaviti u slavi. (Kol 3, 1-4).

Kristovo uskrsnuće se uprisutnjuje u svakom misnom ili euharistijskom slavlju. „I evo, ja sam s vama u sve dane - do svršetka svijeta“ (Mt 28, 20). Samo ako se znamo obratiti Bogu, moliti mu se, možemo otkriti najdublje značenje našega života i svakodnevni naš hod bit će prosvijetljen svjetlom Uskrsloga.

Još vam jednom od srca želim sretan Uskrs! Uskrsnu Isus doista! Aleluja!