Uzašašće Gospodinovo - 18. 05. 2023.

Danas je misa samo u Baselu u 11.00 sati

Misna čitanja

 

Prvo čitanje: Dj 1, 1-11

Bî uzdignut njima naočigled.

Početak Djela apostolskih

Prvu sam knjigu, Teofile, sastavio o svemu što je Isus činio i učio do dana kad je uznesen pošto je dao upute apostolima koje je izabrao po Duhu Svetome. Njima je poslije svoje muke mnogim dokazima pokazao da je živ, četrdeset im se dana ukazivao i govorio o kraljevstvu Božjem. I dok je jednom s njima blagovao, zapovjedi im da ne napuštaju Jeruzalema, nego neka čekaju obećanje Očevo »koje čuste od mene: Ivan je krstio vodom, a vi ćete naskoro nakon ovih dana biti kršteni Duhom Svetim«.

Nato ga sabrani upitaše: »Gospodine, hoćeš li u ovo vrijeme Izraelu opet uspostaviti kraljevstvo?« On im odgovori: »Nije vaše znati vremena i zgode koje je Otac podredio svojoj vlasti. Nego primit ćete snagu Duha Svetoga koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje.«

Kada to reče, bî uzdignut njima naočigled i oblak ga ote njihovim očima. I dok su netremice gledali kako on odlazi na nebo, gle, dva čovjeka stadoše kraj njih u bijeloj odjeći i rekoše im: »Galilejci, što stojite i gledate u nebo? Ovaj Isus koji je od vas uznesen na nebo isto će tako doći kao što ste vidjeli da odlazi na nebo.«

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam: Ps 47, 2-3.6-9

Pripjev: Uzlazi Bog uz klicanje, Gospodin uza zvuke trublje!
https://youtu.be/1NbyK5nM10k

Narodi svi, plješćite rukama,
kličite Bogu glasom radosnim.
Jer Gospodin je to – svevišnji, strašan,
kralj velik nad zemljom svom.

Uzlazi Bog uz klicanje,
Gospodin uza zvuke trublje.
Pjevajte Bogu, pjevajte,
pjevajte kralju našemu, pjevajte!

Jer on je kralj nad zemljom svom,
pjevajte Bogu, pjevači vrsni!
Bog kraljuje nad narodima,
stoluje Bog na svetom prijestolju.

 

 

Drugo čitanje: Ef 1, 17-23

Posjede ga sebi zdesna na nebesima.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

Braćo:

Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac slave, dao vam Duha mudrosti i objave kojom ćete ga spoznati; prosvijetlio vam oči srca da upoznate koje li nade u pozivu njegovu, koje li bogate slave u baštini njegovoj među svetima i koje li prekomjerne veličine u moći njegovoj prema nama koji vjerujemo: ona je primjerena djelotvornosti sile i snage njegove koju na djelu pokaza u Kristu, kad ga uskrisi od mrtvih i posjede sebi zdesna na nebesima iznad svakog vrhovništva i vlasti i moći i gospodstva i svakog imena imenovana ne samo na ovom svijetu nego i u budućemu. Sve mu podloži pod noge, a njega postavi – nad svime – glavom Crkvi, koja je tijelo njegovo, punina Onoga koji sve u svima ispunja.

Riječ Gospodnja.

 

 

Evanđelje: Mt 28, 16-20

Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji.

Svršetak svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Jedanaestorica pođoše u Galileju na goru kamo im je naredio Isus. Kad ga ugledaše, padoše ničice preda nj. A neki posumnjaše. Isus im pristupi i prozbori: »Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji! Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio! I evo, ja sam s vama u sve dane - do svršetka svijeta.«

Riječ Gospodnja.

 

Duhovna misao

 

Ojačamo svoju vjeru u stvarnu Isusovu prisutnost

 

Draga braćo i sestre, današnja svetkovina potiče nas da ojačamo svoju vjeru u stvarnu Isusovu prisutnost.

Recimo odmah da Isusovo uzašašće nije neki „astronautski“ događaj, nije nikakvo putovanje prema zvijezdama, nije nikakva akrobacija ili egzebicija... Takva predodžba strana je biblijskom mišljenju. Uzašašće je jednostavno Kristov odlazak Ocu Nebeskom i to je novi način njegove trajne prisutnosti među nama.

 

Odlazim i vraćam se vama

Poslije svoje muke i smrti na križu i uskrsnuća, Isus se četrdeset dana ukazivao svojim apostolima i drugima - od Boga predodređenim svjedocima - te im govorio o Kraljevstvu Božjem. Potom je njima na očigled uzdignut na nebo, prethodno im obećavši da ih neće ostaviti kao siročad, nego da će im poslati Duha Branitelja koji će sići na njih i učiniti ih Njegovim svjedocima sve do kraja zemlje (usp. Dj 1, 3-4.8-9; Iv 14,16-18). „I bi uzdignut njima naočigled i oblak ga ote njihovim očima“ (Dj 1,9). U Starom zavjetu je riječ “nebo” uvijek bila korištena da bi se opisalo područje vladavine svemogućeg Boga. I oblaci, koji pri Isusovom uzašašću oduzimaju učenicima pogled na Isusa (Dj 1,9), ovdje označuju – kao što je tako čest slučaj u biblijskim tekstovima - božansku sadašnjost. Isus u ovom trenutku ulazi u Božje otajstvo, tj. u jednu drugu, nama skrivenu dimenziju postojanja. Uzašašćem je Isus ušao “u zajedništvo moći i života sa živim Bogom”. On nije “otišao”, već je od sada temelju “vlastite Božje moći” s nama i za nas. Tako je na Posljednjoj večeri navijestio učenicima: “Odlazim i vraćam se vama” (Iv 14,28). Duboko značenje Uzašašća je: Uskrsli Krist vraća se u svoju božansku slavu noseći sa sobom otkupljeno čovječanstvo (usp. Ef 4,8-10). Isus nosi svoje i naše čovještvo u slavu vječnog Oca, dajući da pred našim očima zasja ono obećanje slave na koju su svi pozvani a koju je – kao prvi plod otkupljenja – svojim „uznesenjem“ na nebo već ostvarila njegova Majka Marija.

 

Sjedinimo se u molitvi okupljeni oko Majke Marije

Svi smo pozvani upraviti pogled na Njega koji nas je, uzašavši na nebo, ozdravio po svojim ranama. Pozvani smo stoga obnoviti svoju vjeru u Isusa, jedino pravo sidro spasenja za sve ljude. Uzlazeći na Nebo, On je otvorio put prema našoj konačnoj domovini, a to je raj. A sada nas, snagom svojega Duha, podupire u svakodnevnome hodočašću na zemlji. Nakon Uzašašća, prvi su učenici ostali zajedno u Dvorani posljednje večere, okupljeni oko Isusove Majke, u iščekivanju Duha Svetoga. Stoga upravimo i mi svoj pogled i prema Mariji. Isus nas poziva da ne ostanemo pogleda uprtoga u visinu, nego da se sjedinimo u molitvi, kako bismo zazvali dar Duha Svetoga. Samo onome tko se „ponovno rodi odozgo“, odnosno od Duha Božjega, otvoren je ulaz u Kraljevstvo nebesko, a prva „rođena odozgo“ upravo je Djevica Marija.

 

Čovjek ponovno nalazi prostor u Bogu

Svojim uzašašćem, dakle, Isus nije iščeznuo u nedostupnu nebu, nije nas napustio, nego naprotiv, upravo sada On je na nov i moćan način prisutan među nama. Vidljivi rastanak, vidljivi odlazak je istovremeno i novi oblik Njegove prisutnosti: „odlazim i vraćam se k vama“ (Iv 14,28). Isusovo „odlaženje“ je istovremeno i „vraćanje“. Njegovo je odlaženje upravo tako dolaženje, nov način blizine, trajne prisutnosti. Budući da je Isus kod Oca, nije daleko, već nam je blizu. Sada se više ne nalazi na nekom pojedinačnom mjestu u svijetu kao prije uzašašća, sada, u svojoj moći koja nadilazi svaku prostornost, on je blizu svih i svi ga mogu zazivati – tijekom čitave povijesti – i na svim mjestima. Isusovo uzašašće ujedno je obećanje Njegova povratka u slavi (usp. Dj 1,11) i istovremeno sigurnost da je On uvijek živ i da se zauzima za nas kod Oca (usp. Heb 7,25), te da je djelatan među nama u snazi Duha Branitelja (usp. Iv 14,16-18). Svojim uzašašćem na nebo – kamo je kao predvodnik i Glava Crkve ušao u slavno Kraljevstvo Očevo – Isus i nama budi nadu da ćemo jednom vječno biti s Njime u istoj slavi. Amen.