Vrijeme Došašća

Poslan bi anđeo Gabrijel - https://youtu.be/z50V78LF-Zg

Draga braćo i sestre,
bilo bi lijepo da u svojim obiteljima u ovo vrijeme Došašća redovito izmolite Radosna otajstva krunice i slušate advenske pjesme ili pjesme koje pjevamo u vrijeme Došašća.

Vrijeme došašća je dvojakog značaja: vrijeme priprave na svečanosti Božića, u kojima se slavi prvi dolazak Sina Božjega k ljudima, a ujedno i vrijeme u koje se preko ovoga spominjanja misli upravljaju na iščekivanje drugog Kristova dolaska na svršetku vremena.

Došašće tako dijelimo na dva razdoblja:

Od prve nedjelje došašća do 16. prosinca naglasak je na iščekivanju drugog Kristova dolaska.

Od 17. do 24. prosinca naglasak je na pripravi za svetkovinu Božića.

S oba ova gledišta vrijeme došašća predstavlja razdoblje odanog i radosnog iščekivanja!

U vrijeme došašća često se čuje usklik: »Maranatha! Ova aramejska riječ zapravo je bio uobičajeni pozdrav i zaziv prvih kršćana, a nalazimo ga na kraju Pavlove Poslanice Korinćanima. Zanimljivo, njegovo je značenje dvostruko. Tako “maranâ-thâ” prevodimo riječima “Dođi, Gospodine”, dok “maran-‘athâ” znači “Gospodin je došao”.

Došašće kroz pjesmu

Gospodinu pripravite put (uz fra Šitinu pjesmu imate lijep uvod u vrijeme Došašća)
- https://www.youtube.com/watch?v=6wyxgoNe_WY&feature=youtu.be

Nebesa odozgo rosite - Ana Badrov & Dora Vrdoljak -  https://youtu.be/jwcs1BQOXZg

Raduj se grade Nazaret: https://youtu.be/LPqpnrJXd6s

Padaj s neba, roso sveta - https://youtu.be/uBFBsrlWgW0

Poslan bi anđeo Gabrijel - https://youtu.be/z50V78LF-Zg

Zlatnih krila - https://youtu.be/QUGPUMBk1Xo

Čuj, jasni glas odjekuje - https://youtu.be/8kHasFi5tzE

Visom leteć ptice male - https://youtu.be/S3zScDEigwM

Padaj s neba - https://youtu.be/rulkbbifKV0

Zdrava Djevica - https://youtu.be/BZ2q7WXDYAU

Zdravo djevice Bogorodice - https://youtu.be/4j5Ocx28us8

Poslan bi anđel Gabrijel - https://youtu.be/Yodg7r-hIe8

Ili Poslan bi anđel Gabrijel - https://youtu.be/yvRb3YOKmaE

Marijo, ti sjajna zornice - https://youtu.be/UEOTHOyXYdI

Zdravo Marijo – Služavke malog Isusa - https://youtu.be/W1X71cuelVU

Rosite nebesa - https://youtu.be/9iPr0p6Ej3g

Nebesa odozgor rosite - https://youtu.be/bLzf35Keq0w

Klikujte sada zanosno - https://youtu.be/Bvb8NiP6fO4

MOLITE kroz vrijeme Došašća redovito u obiteljima RADOSNA OTAJSTVA KRUNICE: https://youtu.be/QKASiWcajDM