Raspored svetih misa u nedjelju, 12. 07. 2020.

Basel, u 8.00 sati

Basel, u 11.00 sati

Nema mise u Liestalu...

Možete slobodno doći u crkvu, jer je sada u biti razmak od 1,5 metara.

VAŽNO je da najmanje 10 minuta prije početka mise budete na ulazu u crkvu.

Molim vas, držite se uputa koje sam vam poslao i koje možete pročitati na našoj web-stranici:

Na ovoj našoj mrežnoj stranici imate i misna nedjeljna čitanja i komentar: www.hkm-basel.ch

Prijavnice za Prvu pričest

Prijavite djecu koja na jesen upisuju 3. razred za Prvu pričest 2021. godine.

 

 

Obavijesti

Sveta misa na Duhove zajedno s vjernicima

Ono što nam u ovome vremenu najviše treba, jest Duh Sveti. Ono što i danas Crkvi najviše treba su ljudi Duha Svetoga. Čovjek (a i čovječanstvo) bez Duha Božjega je bez ičega i svaki dan sve više tone u crnom zlu. Molimo da Duh Sveti uđe u naša srca, da nas pouči kako više uzljubiti Isusa i da se duhovno  spremimo u nedjelju, 31. 05. proslaviti „rođendan Crkve“ svetom misom. Naime, u nedjelju je svetkovina Duha Svetoga ili Duhovi i lijepo je što baš ponovno počimaju redovite svete mise na taj dan.
Budući da smo ograničeni opet brojem prisutnih u crkvi, napravio sam raspored misnih slavlja, te vas molim da isti pažljivo pročitate. Pogledajte ovih dana češće na našu misijsku web-stranicu: www.hkm-basel.ch

Raspored misa