Isusovo preopraženje
- Verklärung des Herrn

Sada u četvrtak, 06. 08. 2020. je blagdan "Isusova preobraženja" na gori Tabor.
Proslavimo skupa ovaj blagdan svetom misom u 20.00 sati u Basaelu.

Prvo čitanje: Dn 7, 9-10. 3-14

Odijelo mu bijelo poput snijega.

Čitanje Knjige proroka Daniela

Gledao sam: Prijestolja bjehu postavljena
i Pradavni sjede. Odijelo mu bijelo poput snijega;
vlasi na glavi kao čista vuna.

Njegovo prijestolje kao plamenovi ognjeni
i točkovi kao žarki oganj.

Rijeka ognjena tekla,
izvirala ispred njega.

Tisuću tisuća služahu njemu,
i mirijade stajahu pred njim.

Sud sjede, knjige se otvoriše.
Gledah u noćnim viđenjima
i gle s oblacima nebeskim dolazi
kao Sin Čovječji.

On se približi Pradavnome
i dovedu ga k njemu, Njemu bi predana vlast, čast i kraljevstvo
da mu služe svi narodi, plemena i jezici. Vlast njegova vlast je vječna,
nikada neće proći,
kraljevstvo njegovo vječno,
nikada propasti neće.

Riječ je Gospodnja.

 

Otpjevni psalam: Ps 97,1-2.5-6.9

Pripjev: Gospodin kraljuje, Svevišnji — nad svom zemljom!

Gospodin kraljuje: neka kliče zemlja,
nek se vesele otoci mnogi!
Oblak i tama ovijaju njega,
pravda i pravo temelj su prijestolja njegova.

Brda se tope pred Gospodinom kao vosak,
pred vladarom sve zemlje.
Nebesa navješćuju pravednost njegovu,
svi narodi gledaju mu slavu.

Ti si, Gospodine, Svevišnji - nad svom zemljom,
visoko, visoko nad bozima svima.

 

Drugo čitanje: 2Pt 1, 16-19

Taj Glas s neba čusmo.

Čitanje Druge poslanice svetoga Petra apostola

Predragi! Nismo vam navijestili snagu i Dolazak Gospodina našega Isusa Krista slijedeći izmudrene priče, nego kao očevici njegova veličanstva. Od Oca je doista primio čast i slavu kad mu ono od uzvišene Slave doprije ovaj glas: Ovo je Sin moj, Ljubljeni moj, u njemu mi sva milina! Taj glas, koji s neba dopiraše, čusmo mi koji bijasmo s njime na Svetoj gori.

Tako nam je potvrđena proročka riječ te dobro činite što uza nju prianjate kao uza svjetiljku što svijetli na mrklu mjestu - dok Dan ne osvane i Danica se ne pomoli u srcima vašim.

Riječ je Gospodnja.

Pjesma prije Evanđelja Mt 37,5

Ovo je Sin moj Ljubljeni!
U njemu mi sva milina! Slušajte ga!

 

Evanđelje: Mt 17, 1-9

Zasja mu lice kao sunce.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana, brata njegova, te ih povede na goru visoku, u osamu, i preobrazi se pred njima. I zasja mu lice kao sunce, a haljine mu postadoše bijele kao svjetlost. I gle: ukazaše im se Mojsije i Ilija te razgovarahu s njime. A Petar prihvati i reče Isusu: »Gospodine, dobro nam je ovdje biti. Ako hoćeš, načinit ću ovdje tri sjenice, tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu.«

Dok je on još govorio, gle, svjetao ih oblak zasjeni, a glas iz oblaka govoraše: »Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina! Slušajte ga!« Čuvši glas, učenici padoše licem na zemlju i silno se prestrašiše. Pristupi k njima Isus, dotakne ih i reče: »Ustanite, ne bojte se!« Podigoše oči, ali ne vidješe nikoga doli Isusa sama.

Dok su silazili s gore, zapovjedi im Isus: »Nikomu ne kazujte viđenje dok Sin Čovječji od mrtvih ne uskrsne.«

Riječ je Gospodnja.

 

Evanđelje na njemačkom:

Evangelium: Lk 9, 28b–36

Während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichtes

Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas.

In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Johannes und Jakobus mit sich
und stieg auf einen Berg, um zu beten.
Und während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichtes
und sein Gewand wurde leuchtend weiß.
Und siehe, es redeten zwei Männer mit ihm.
Es waren Mose und Elíja; sie erschienen in Herrlichkeit
und sprachen von seinem Ende,
das er in Jerusalem erfüllen sollte.

Petrus und seine Begleiter aber waren eingeschlafen,
wurden jedoch wach und sahen Jesus in strahlendem Licht
und die zwei Männer, die bei ihm standen.
Und es geschah: Als diese sich von ihm trennen wollten,
sagte Petrus zu Jesus: Meister,
es ist gut, dass wir hier sind.
Wir wollen drei Hütten bauen,
eine für dich, eine für Mose und eine für Elíja.
Er wusste aber nicht, was er sagte.

Während er noch redete,
kam eine Wolke und überschattete sie.
Sie aber fürchteten sich,
als sie in die Wolke hineingerieten.
Da erscholl eine Stimme aus der Wolke:
Dieser ist mein auserwählter Sohn,
auf ihn sollt ihr hören.
Während die Stimme erscholl,
fanden sie Jesus allein.
Und sie schwiegen
und erzählten in jenen Tagen niemandem von dem,
was sie gesehen hatten.

 

Duhovna misao uz blagdan Isusova preobraženja

Slušati Krista i pokoravati se glasu njegovu, to je jedini pravi put, put koji vodi u puninu radosti i ljubavi; put koji vodi do "nutarnjeg preobraženja"!

Poslušajte duhovnu pjesmu "Isuse vjerujem"https://youtu.be/DKRSsHTa4sc

Draga braćo i sestre!

- Brdo u Starome zavjetu označava mjesto Božje objave i njegove blizine (Izl 19,17-20). Oblak također označava mjesto Božje objave i blizine. Svjetlo u Bibliji ozvačava mjesto Božjega boravka, prisutnosti (1Tim 6,16). Svjetlom se Bog „zaogrće kao plaštem“ (Ps 104,2). - Svjdoci Mojsije i Ilija - oni su predstavnici i svjedoci Starog zavjeta i starozavjetne objave koja igra veliku ulogu u Novom zavjetu koja je započela s Isusom Kristom i koja će biti nastavljena po Crkvi utemeljanoj na vjeri APOSTOLA, koju danas predstavljaju Petar, Jakov i Ivan.

Slijedimo Božje svjetlo kako bismo „isplivali“ iza tame života

Danas u evanđelju imamo Preobraženje Gospodinovo. Taj nas događaj – kako je rekao bivši papa Benedikt XVI. - poziva da slijedimo Božje svjetlo kako bismo isplivali iza tama života. Tajna zla prati i obavija život svakog čovjeka i ovaj svijet, uvlačeći se poput „plinske pare“ ("Gasdampf") i u samu Crkvu i u duše ljudi, jer đavao sije „svoje sjeme“ - kukolj. Pritišću nas teški trenutci tame. Tu su mnoge patnje i nepravde koje zatamnjuju pogled na život. Ljudsko se razmišljanje, pa čak i razmišljanje samih vjernika, odvija sve više u polutami, nego li u punoj svtetlosti vjere. Sve dok smo na zemlji, naš se odnos s Bogom odvija kroz slušanje, a ne kroz gledanje. Istina, pojedine ljude vjere „kontemplativna molitva“ (u šutnji nutarnje gledanje i motrenje Boga i Božje ljubavi)  zapali zahvaljujući nutarnjem svjetlu koje daje Božja riječ - i tako nas prenese pred lice Božje. Tako, svjetlo koje je Bog, obasjava čovjeka vjere.

Koliko nam samo u ovo naše vrijeme treba svjetla vjere i molitve - samo Bog zna. Svjetla koje je živi Bog – treba nam i u našim glavama, srcima i mislima kako bismo napravili odlučujući korak: Bili spremni POSLUŠATI što nam govori Isus Krist po Svetom Pismu i svojoj Crkvi.

Kršćanski se život tako i sastoji od stalnog „uspinjanja“ na Brdo k Bogu, susreta sa živim Bogom po našim molitvama, a zatim silaženja među ljude, posebno one s kojima živimo i radimo, noseći sa sobom Božje SVJETLO, noseći Isusa Krista onima koje nam je Bog povjerio, kako ne bismo hodili i živjeli u tami i grijehu.

"U nadi smo iznutra preobraženi po Isusovu preobraženju - uskrsnuću."

Gora - Tabor poput Sinaja - mjesto je Božje blizine. To je povišeno mjesto, mjesto molitve,  gdje se može doći u blizinu Gospodinovu, poput Mojsija i Ilije, koji se pojavljuju uz preobraženoga Isusa i s njime razgovaraju o "Izlasku iz Tame" koji ga očekuje u Jeruzalemu. Preobraženje je molitveni događaj: moleći, Isus uranja u Boga, s njime se usko združuje, prianja svojom ljudskom voljom uz Očevu volju ljubavi, te ga tako svjetlo obuzme, na vidljivi način iskazujući istinu o njegovu biću: on je Bog, Svjetlo o Svjetla. I Isusove haljine postaju bijele i sjajne. To podsjeća na krštenje, na bijelu haljinu što je odijevaju novokrštenici. Tko se u krštenju nanovo rodi odjeven je svjetlom, čime se naviješta nebeski život što ga Otkrivenje prikazuje simbolom bijelih haljina (usp. Otk 7,9.13). U tome je središnja poruka: prebraženje je nagovještaj uskrsnuća, no ono pretpostavlja smrt (sablazan Križa u Jeruzalemu).

Isus apostolima objavljuje svoju slavu, kako bi imali snage suočiti se sa sablazni križa i kako bi shvatili da kroz mnoge nevolje valja proći da bi se stiglo do Kraljevstva Božjega. Očev glas, koji odozgo odjekuje, proglašava Isusa ljubljenim Sinom kao i kod Isusova krštenja na rijeci Jordanu, te dodaje: "Slušajte ga" (Mt 17,5). Da bi se ušlo u život vječni valja slušati Isusa, slijediti njegov put križa, noseći poput njegu u srcu ljubav Božju i nadu uskrsnuća. "Spe salvi", nadom spašeni. Danas možemo reći: "U nadi smo pozvani iznutra se preobraziti po Isusovu preobraženju - uskrsnuću." Postati ljubljena Božja djeca!

Imajući pred očima vjere Blaženu Djevicu Mariju, prepoznajmo u Njoj ljudsko stvorenje preobraženo milošću Kristovom, i dajmo se sami iznutra preopražavati svaki dan slušajući glas Njezinog ljubljenog Sina Isusa Krista, redovito moleći u obitelji i slaveći sakramente, posebno svetu misu. Amen.

Kratke obavijesti:
- Mise u nedjelju, 09. 08. 2020. godine su:

Basel u 8.00 sati
Basel u 11.00 sati
Liestal u 13.00 sati

Prijavite djecu za Prvu pričest
prijavnice imate u crkvi kod listića na stolu... Djeca koja sada upisuju 3. razred mogu se prijaviti.