O dođi, Stvorče, Duše Svet

Moli i pjevaj danas u radosti Duha Svetoga

https://youtu.be/iIGDzrso-_Y?si=3ZUtvkQCbfs9gbvM

O dođi, Stvorče, Duše Svet,
pohodi duše vjernika,
poteci višnjom milosti
u grudi štono stvori ih.

Ti nazivaš se Tješitelj,
blagodat Boga svevišnjeg,
studenac živi, ljubav, plam
i pomazanje duhovno.

Darova sedam razdaješ,
ti, prste desne Očeve,
od vječnog Oca obećan,
ti puniš usta besjedom.

Zapali svjetlo u srcu,
zadahni dušu ljubavlju,
u nemoćima tjelesnim
potkrepljuj nas bez prestanka.

Dušmana od nas otjeraj
i postojani mir nam daj,
ispred nas idi vodi nas,
da svakog zla se klonimo.

Daj Oca da upoznamo
i Krista sina njegova.
i u te Duha njihova
da vjerujemo sveudilj.

Sva slava Ocu vječnomu
i uskrslomu Sinu mu,
sa tješiteljem Presvetim
nek bude sad i uvijeke. Amen.

HIMAN DUHU SVETOM
https://youtu.be/4flNptu9IiY

Litaije Duhu Svetom
https://youtu.be/XvBIcp2SVIs?si=d8z9ploPUQucsy75

 

Veni Creator Spiritus

https://youtu.be/5GrQJGQWfd8?si=VFqjALDBIe0M__Cm

https://youtu.be/HEKuxUOPzk8?si=Si27UPrqAbU21eqN

https://youtu.be/nbqS6i0nx3U?si=OOeJmeKEqhY1CHDT

Pošalji Duha svojega - Duhovi https://youtu.be/oKFHNQwPyuY?si=ybgs2id4jUTXLFQV