PROSLAVA NIKOLINJA

je u subotu, 04. 12. u crkvi sv. Michaela u Baselus početkom u 12.00 sati i to po grupama od 30 djece i 20 roditelja.
Taj dan (4. 12.) neće biti vjeronauka ni za prvopričesnike ni za krizmanike
https://doodle.com/poll/fiddf42r5pz5yuay?utm_source=poll&utm_medium=link

Treba prijaviti djecu s punim imenom i prezimenom, a to vrijedi i za prijavu roditelja.
Morali smo promijeniti vrijeme zbog zauzetosti crkve, a imamm osjećaj da će vam ovaj raspored još više odgovarati.
Taj dan (4. 12.) neće biti vjeronauka ni za prvopričesnike ni za krizmanike

Grupe :
- I. grupa:      u 12.00 do 12.30 sati
- II. grupa:     u 12.30 do 13.00 sati sati
- III. grupa:   u 13.00 do 13.30 sati
- IV. grupa:   u 13.30 do 14.00 sati
- V. grupa:     u 14.00 do 14.30 sati
- VI. grupa:   u 14.30 do 15.00 sati
- VII grupa    u 15.00 do 15.30 sati