RASPORED DUHOVNE OBNOVE U SUBOTU, 18. 11.

Duhovna obnova je u crkvi St. Michael u Baselu (Allmendstrase 34)

- SUBOTA PRIJE PODNE
od 10.00 do 13.00 sati mogućnost za osobnu ispovijed i razgovor s voditeljem Duhovne obnove

- SUBOTA POSLIJE PODNE u 15.00 sati

U subotu počimamo u 15.00 sati
(a NE u 17.00 sati zbog utakmice)

Misa za SVE ŽRTVE VUKOVARA I ŠKABRNJE...

- U nedjelju, 19. 11. 2023. Duhovna obnova će biti i u BASELU i u LIESTALU

Stoga je u Liestalu misa u 14.00 sati (a ne u 13.00 sati)

Molim vas, OBAVIJESTITE SVE KOJE ZNATE O DUHOVNOJ OBNOVI i promjeni vremena u subotu...