27. nedjelja kroz crkvenu godinu A – 08. 10. 2023.

Danas su svete mise:
Basel, u 11.00 i Liestal, u 13.00 sati

Misna čitanja

 

Prvo čitanje: Iz 5, 1-7

Vinograd Gospodina nad vojskama dom je Izraelov.

Čitanje Knjige proroka Izaije

Zapjevat ću svojemu dragome pjesmu svog ljubljenog njegovu vinogradu. Moj je dragi imao vinograd na brežuljku rodnome. Okopa ga, iskrči kamenje, posadi ga lozom plemenitom. Posred njega kulu on podiže i u nj tijesak metnu. Nadaše se da će uroditi grožđem, a on izrodi vinjagu (faule Beeren.). Sad, žitelji jeruzalemski i ljudi Judejci, presudite izmeđ mene i vinograda mojega. Što još mogoh učiniti za svoj vinograd pa da nisam učinio? Nadah se da će uroditi grožđem, zašto vinjagu izrodi? No sad ću vam reći što ću učiniti od svog vinograda: plot ću mu soriti da ga opustoše, zidinu razvaliti da ga izgaze. U pustoš ću ga obratiti, ni obrezana ni okopana, nek u drač i trnje sav zaraste; zabranit ću oblacima da dažde nad njime.Vinograd Gospodina nad vojskama dom je Izraelov; izabrani nasad njegov ljudi Judejci. Nadao se pravdi, a eto nepravde, nadao se pravičnosti, a eto vapaja.

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam:Ps 80, 9.12-16.19-20

Pripjev: Vinograd Gospodnji dom je Izraelov.
https://youtu.be/iWDjds5qASc?si=AOmLprrmoqXaW8G2

Ti prenese čokot iz Egipta,
pogane istjera, a njega zasadi.
Mladice svoje ispruži do mora
i svoje ogranke do Rijeke.

Zašto si mu srušio ogradu
da ga beru svi što putem prolaze,
da ga pustoši vepar iz šume,
da ga pasu poljske zvijeri?

Vrati se, Bože nad vojskama,
pogledaj s neba i vidi,
obiđi ovaj vinograd:
zakrili nasad desnice svoje,
sina kog za se odgoji!

Nećemo se više odmetnuti od tebe;
poživi nas, a mi ćemo zazivati ime tvoje.
Gospodine, Bože nad vojskama, obnovi nas,
razvedri lice svoje i spasi nas!

 

 

Drugo čitanje: Fil 4, 6-9

To činite i Bog mira bit će s vama!

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima

Braćo! Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu – molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem – očitujte svoje molbe Bogu. I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu.
Uostalom, braćo, što je god istinito, što god časno, što god pravedno, što god čisto, što god ljubazno, što god hvalevrijedno; je li što krepost, je li što pohvala – to nek vam je na srcu! Što ste naučili, i primili, i čuli, i vidjeli na meni – to činite i Bog mira bit će s vama!

Riječ Gospodnja.

 

 

Pjesma prije Evanđelja: Iv 15,16

Ja vas izabrah iz svijeta da idete i rod donosite i rod vaš da ostane, govori Gospodin.

 

 

Evanđelje: Mt 21, 33-43

Vinograd će iznajmiti drugim vinogradarima.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus glavarima svećeničkim i starješinama narodnim: »Drugu prispodobu čujte! Bijaše neki domaćin koji posadi vinograd, ogradi ga ogradom, iskopa u njemu tijesak i podiže kulu pa ga iznajmi vinogradarima i otputova. Kad se približilo vrijeme plodova, posla svoje sluge vinogradarima da uzmu njegov urod. A vinogradari pograbe njegove sluge pa jednoga istukoše, drugog ubiše, a trećega kamenovaše. I opet posla druge sluge, više njih nego prije, ali oni i s njima postupiše jednako.

Naposljetku posla k njima sina svoga misleći: ‘Poštovat će mog sina.’ Ali kad vinogradari ugledaju sina, rekoše među sobom: ‘Ovo je baštinik! Hajde da ga ubijemo i imat ćemo baštinu njegovu!’ I pograbe ga, izbace iz vinograda i ubiju. Kada dakle dođe gospodar vinograda, što će učiniti s tim vinogradarima?« Kažu mu: »Opake će nemilo pogubiti, a vinograd iznajmiti drugim vinogradarima što će mu davati urod u svoje vrijeme.«

Kaže im Isus: »Zar nikada niste čitali u Pismima: Kamen što ga odbaciše graditelji postade kamen zaglavni. Gospodnje je to djelo – kakvo čudo u očima našim! Zato će se – kažem vam – oduzeti od vas kraljevstvo Božje i dat će se narodu koji donosi njegove plodove!«

Riječ Gospodnja.

 

Duhovna misao

 

Velika je odgovornost radnika u Gospodinovu vinogradu

 

Ja vas izabrah iz svijeta da idete i rod donosite i rod vaš da ostane, govori Gospodin!

 

Draga braćo i sestre!

Evanđelje ove nedjelje se zaključuje jednom osobito oštrom Isusovom opomenom, upućenom glavarima svećeničkim i starješinama narodnim: "Zato će se - kažem vam - oduzeti od vas kraljevstvo Božje i dat će se narodu koji donosi njegove plodove" (Mt 21, 43).

Te riječi daju shvatiti i razumjeti koliko je velika odgovornost bila glavara svećeničkih i starješina narodnih (die Hohepriestern und die Ältesten des Volkes) koji su bili pozvani čuvati Božji Savez koji je Bog sklopio sa svojim narodom Izraelom na Sionu, raditi u Gospodinovu vinogradu i tako ispuniti volju Božju.

 

Sve je to jako dobro znao prorok Izaija

Sve je to jako dobro znao prorok Izaija koji Božji narod uspoređuje s vinogradom i upravitelje vinograda s nevjernim vingradarima, kojima je neki čovjek povjerio svoj vinograd, da ga obrađuju i beru njegove plodove. Vlasnik vinograda predstavlja samog Boga, dok vinograd simbolizira njegov narod. Bog je prikazan kao gospodar vinograda koji ulaže veliku ljubav u svoj dragi vinograd i povjerava ga upraviteljima koji bi trebali nastaviti obrađivati vinograd i brati njegove plodove. ‘Okopa ga, iskrči kamenje, posadi ga lozom plemenitom. Posred njega kulu podiže. Nadaše se da će uroditi grožđem, no to se nije dogodilo, nego vinograd izrodi vinjagu’ (faule Beeren), kiselo i trulo grožđe. Gospodar vinograda prijeti da će dignuti ruke od svoga vinograda i da će ga prepustiti ponovno korovu i draču… ‘Plot ću mu soriti da ga opustoše, zidinu razvaliti da ga izgaze. U pustoš ću ga obratiti, nek u drač i trnje sav zaraste; zabranit ću oblacima da dažde nad njime‘. Glavari svećenički i starješine narodne (die Hohepriestern und die Ältesten des Volkes) su se morali prepoznati u Izajinim riječima.

 

Zli „upravitelji vinogradari“

Isus polazi od toga da židovski veliki svećenici i narodni prvaci - vlastodršci, kojima je gospodar vinograda povjerio svoj vinograd da ga obrađuju i beru njegove plodove, dobro znaju poruku proroka Izaije. Isus dobro zna da su upravo oni, glavari svećenički i starješine narodne (die Hohepriestern und die Ältesten des Volkes), brojne proroke koje je Bog slao svome narodu, njih uvijek ušutkivali, a mnoge i ubijali. ‚A vinogradari pograbe njegove sluge pa jednoga istukoše, drugog ubiše, a trećega kamenovaše. I opet posla druge sluge, više njih nego prije, ali oni i s njima postupiše jednako. Na kraju posla k njima sina svoga misleći: ‘Poštovat će mog sina.’ Ali kad vinogradari ugledaju sina, rekoše među sobom: ‘Ovo je baštinik! Hajde da ga ubijemo i imat ćemo baštinu njegovu!’ I pograbe ga, izbace iz vinograda i ubiju.

                                

U sinu, vlasnika vinograda, Isus gleda samoga sebe

Ni u jednoj drugoj slici Isusova svijest o samom sebi i svome poslanju ne dolazi tako jasno do izražaja kao upravo ovdje; u slici sina vlasnika vinograda. On zna da će i njega osuditi i ubiti. Bog je svome Sinu Isusu Kristu još jedanput sve učinio za svoj narod, čitaj „vinograd“ (okopa ga, iskrči kamenje, posadi ga lozom plemenitom, podiže kulu, ogradi ga... - ali glavari svećenički i starješine narodne (die Hohepriestern und die Ältesten des Volkes) i njega osuđuju i ubijaju. On je "kamen koji su graditelji odbacili" (usp. Mt 21, 42), jer su ga proglasili neprijateljem zakona i opasnim po javni red; ali on, odbačen i raspet, je uskrsnuo, postavši "kamen zaglavni" na kojem mogu s punom sigurnošću počivati temelji svakog ljudskog života i čitavog svijeta.

 

Čuvajmo se oholosti, sebičnosti i nevjernosti

Može se reći da Bog kroz čitavu povijest spasenja nas uvijek „obrađuje“ kao neko polje, njivu ili vinograd da bi nas učinio boljima i da bi nam bilo bolje i ljepše. Nažalost, čovjekov odgovor je često okrenut k nevjernosti i odbacivanju. Oholost i sebičnost su najveće prepreke i danas i nekoć bile za čovjeka prepoznati i primiti čak i najdragocjeniji Božji dar: njegova Jedinorođenog Sina. Kada, naime, "posla k njima sina svoga – piše evanđelist Matej – … vinogradari pograbe ga, izbace iz vinograda i ubiju" (Mt 21, 37.39). Bog predaje samoga sebe u naše ruke, prihvaća da bude u svome Sinu u svemu s nama jednak, samo ne u grijehu, odnosno u neposlušnoti Bogu, kako bismo mi ponovno dobili ono što smo svojom neposlušnošću izgubili. Tako Bog očituje svemoćnost u vjernosti naumu ljubavi koja, na kraju, predviđa također pravednu kaznu za opake (usp. Mt 21, 41).


Usksli Krist je „zaglavni kamen“ koji nikada ne smijemo odbaciti

Značenje i simboliku zaglavnog kamena promatramo najbolje na kupolama katedrala. Zaglavni kamen, koji je često oku nevidljiv, sve drži i svemu daje čvrstoću da se kupola ne uruši. Da nema zaglavnog kamena, ne bi bilo ni kupole.
Zaglavni kamen, uskrsli Isus Krist, kojega su njegovi suvremenici odbacili, a kojega se i danas često odbacuje, usprkos svemu tome postao je i jedini ostao, temeljem i smislom osobnog života, obitelji, društva i povijesti. Značenje Isusa Krista za naš život i čitavo čovječanstvo, na svoj način izrazio je i sv. Ivan Evanđelist: 'On je Alfa i Omega' - Početak i Svršetak (usp. Otk 22,13) - kamen temeljac i zaglavni kamen koji nikada kao graditelji svojega življenja ne smijemo odbaciti.

 

Otkrijmo ponovno životvornu povezanost s Isusom Kristom, zaglavnim kamenom

U vjeri u zaglavni kamen koji je Isus Krist, ostanimo na njemu i u njemu poput loze na trsu (der Weinstock) bez kojega mladica loze (Reben) ne može sama od sebe niti rasti niti donijeti ploda. Samo na njemu - Isusu Kristu i zajedno s njim i danas se gradi i Crkva i živi život. Kao kršćani ponovno otkrijmo svoju životvornu povezanost s Isusom Kristom, zaglavnim kamenom, kako bismo odgovorno živjeli i radili.

 

Svi smo pozvani u Kristu i s Kristom odgovorno raditi u Božjem vinogradu

Ne zaboravimo da je svatko od nas u svom srcu uređeni i nama od Boga povjereni vinograd u kojemu trebamo raditi i plemenite plodove donositi. Svaki čovjek je time što potječe od Boga i slika Božja i Bog je svačije srce obdario svojom ljubavlju i milosrđem, različitim darovima, kako bismo s njima nesebično radili na korist i dobro drugih i na slavu Bogu.
Bog želi da i naše obitelji bude uređeni vinograd, mjesto gdje će svi članovi biti sretni u ljubavi i međusobnom poštivanju.
„To činite i Bog mira bit će s vama! Braćo i sestre! Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu – molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem – očitujte svoje molbe Bogu. I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu“ – (današnje Drugo čitanje).

 

Dragi vjernici, svi smo pozvani u Kristu i s Kristom raditi u Božjem vinogradu, u Crkvi i velika je odgovornost svak radnika na njivi Gospodnjoj, u njegovu vinogradu. Započeli smo mjesec posvećen Blaženoj Djevici Mariji, odnosno krunici. Potičem vas da u svojim obiteljima svakodnevno molite kako bi Božji blagoslov prebivao s vama i među vama. Hvaljen Isus i Marija!