SVI SVETI - (Allerheiligen) - srijeda
i DUŠNI DAN (Allerseelen) - četvrtak

Svete mise su:

Na Svi svete - (Allerheiligen), SRIJEDA, 1. 11. 2023.
Misa je u Baselu u 19.30 sati, a prije mise KRUNICA ZA SVE POKOJNE u 19.00 sati

Na Dušni dan - (Allerseelen), ČETVRTAK, 02. 11. 2023.
Misa je u Baselu u 19.30 sati, a prije mise KRUNICA ZA SVE POKOJNE u 19.00 sati

Što vi trebate učiniti kod kuće?
- Lijepo napišite na jednom listu sva imena svojih pokojnih i stavite ih u korpu koja će biti na stolu u sredini crkve.

 

Misna čitanja za oba dana

 

SVI SVETI - Allerheiligen (Svetkovina)

 

Prvo čitanje: Otk 7, 2-4.9-14

Vidjeh, eno velikoga mnoštva, što ga nitko ne mogaše izbrojiti, iz svakoga naroda i plemena i puka i jezika!

Čitanje Knjige Otkrivenja svetog Ivana apostola

Ja, Ivan, vidjeh drugoga jednog anđela gdje uzlazi od istoka sunčeva s pečatom Boga živoga. On povika iza glasa onoj četvorici anđela kojima bî dano nauditi zemlji i moru: »Ne udite ni zemlji ni moru ni drveću dok ne opečatimo sluge Boga našega na čelima!« I začujem broj opečaćenih – sto četrdeset i četiri tisuće opečaćenih iz svih plemena sinova Izraelovih.

Nakon toga vidjeh: eno velikoga mnoštva, što ga nitko ne mogaše izbrojiti, iz svakoga naroda, i plemena, i puka, i jezika! Stoje pred prijestoljem i pred Jaganjcem odjeveni u bijele haljine; palme im u rukama. Viču iza glasa: »Spasenje Bogu našemu koji sjedi na prijestolju i Jaganjcu!«

I svi anđeli, što stajahu uokolo prijestolja i starješina i četiriju bića, padoše pred prijestoljem nice, na svoja lica, i pokloniše se Bogu govoreći: »Amen! Blagoslov i slava, i mudrost, i zahvalnica, i čast i moć i snaga Bogu našemu u vijeke vjekova. Amen.«

I jedan me od starješina upita: »Ovi odjeveni u bijele haljine, tko su i odakle dođoše?« Odgovorih mu: »Gospodine moj, ti to znaš.« A on će mi: »Oni dođoše iz nevolje velike i oprali su haljine svoje i ubijelili ih u krvi Jaganjčevoj.«

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam: Ps 24, 1-6

Pripjev: Takav je naraštaj onih koji traže lice tvoje, Gospodine.
https://youtu.be/9jU6wAayJj4?si=crPgFv6FzoRIqjci

Gospodnja je zemlja i sve na njoj,
svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji
i na rijekama učvrsti.

Tko će uzići na Goru Gospodnju,
tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto:
duša mu se ne predaje ispraznosti.

On blagoslov prima od Gospodina
i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
Takav je naraštaj onih koji traže njega,
koji traže lice Boga Jakovljeva.

 

 

Drugo čitanje: 1Iv 3, 1-3

Vidjet ćemo ga kao što jest.

Čitanje Prve poslanice svetoga Ivana apostola

Predragi! Gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac: djeca se Božja zovemo, i jesmo. A zato nas svijet ne poznaje  što ne poznaje njega. Ljubljeni, sad smo djeca Božja i još se ne očitova što ćemo biti. Znamo: kad se očituje, bit ćemo njemu slični jer vidjet ćemo ga kao što jest. I tko god ima tu nadu u njemu, čisti se kao što je on čist.

Riječ Gospodnja.

 

 

Pjesma prije Evanđelja: Iv 6,37-40

Blagoslovljen si, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si otajstva Kraljevstva objavio malenima.

 

 

Evanđelje: Mt 5, 1-12a

Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima.

Čitanje svetoga Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Isus, ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu učenici. On progovori i stane ih naučavati:

»Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko!

Blago ožalošćenima: oni će se utješiti!

Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju!

Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi!

Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe!

Blago čistima srcem: oni će Boga gledati!

Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati!

Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko!

Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas!

Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima! Ta progonili su tako proroke prije vas!«

Riječ Gospodnja.

 

 

Evangelium: Mt 5, 1–12a

Freut euch und jubelt: Denn euer Lohn wird groß sein im Himmel

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus.

In jener Zeit, als Jesus die vielen Menschen sah, die ihm folgten, stieg er auf den Berg. Er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Und er öffnete seinen Mund, er lehrte sie und sprach:
- Selig, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das Himmelreich.
- Selig die Trauernden; denn sie werden getröstet werden.
- Selig die Sanftmütigen; denn sie werden das Land erben.
- Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit; denn sie werden gesättigt werden.
- Selig die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen finden.
- Selig, die rein sind im Herzen; denn sie werden Gott schauen.
- Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Kinder Gottes genannt werden.
- Selig, die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen; denn ihnen gehört das Himmelreich.
Selig seid ihr, wenn man euch schmäht und verfolgt und alles Böse über euch redet um meinetwillen. Freut euch und jubelt: Denn euer Lohn wird groß sein im Himmel.

 

 

Duhovna misao

 

Svi smo pozvani postati sveti!

 

Draga braćo i sestre!

Danas, 01. 11. slavimo svetkovinu Svih svetih, a sutra, 02. 11. ćemo se spomenuti svih naših pokojnih i svih vjernih mrtvih. Ova dva dana, ili bolje rečeno, dva liturgijska blagdana, nude nam posebnu priliku da razmišljamo o vječnom životu. Današnji «moderni čovjek», zaokupljen samo ovozemaljskim stvarima, teško uspjeva više misliti o Bogu, vječnom životu, susretu s Bogom i susretu sa svojim pokojnima u Nebu. Za mnoge je to samo mitologija.

 

Vjerujem u uskrsnuće tijela i život vječni

«Život vječni» za nas kršćane ne označava, međutim, samo jedan život koji traje vječno ili zauvijek, nego «Život vječni» za nas kršćane znači jednu novu kvalitetu života i življenja već ovdje na zemlji, života koji je duboko uronjen u Božju ljubav, ljubav koja oslobađa od zla i od smrti. Noge su nam na zemlji, a srce već u Nebu čvrsto se držeći Isusa Krista koji je naš Put, Istina i Život. Sve će proći, a Ljubav će samo ostati!

 

Gore srca! Imamo kod Gospodina!

Stoga nas svetkovina Svih svetih, koju danas slavimo, POZIVA uzdići svoj pogled k Nebu i razmišljati o punini božanskog života koji nas očekuje: "Ljubljeni, sad smo djeca Božja i još se ne očitova što ćemo biti" (1 Iv 3, 2). Tim riječima apostol Ivan nam potvrđuje, jamči, stvarnost naše duboke povezanosti s Bogom kojega u Isusu Kristu možemo gledati, dodirnuti, s Njim razgovarati, ljubiti ga, jer je On prvi nas dodirnuo, s nama govorio i prvi nas ljubio. Kao ljubljena njegova djeca, stoga, primamo također milost i snagu Duha Kristova da možemo podnositi kušnje ovoga zemaljskog života: glad, žeđ za pravednošću, progone, i svako drugo zlo…(usp. Mt 5, 3-11) - i, istodobno, već sada uživati BLAGA onoga što nam je obećano u evanđeoskim blaženstvima, "u kojima je odraz nove slike svijeta i čovjeka i čiji je začetnik Isus" (Benedikt XVI., Isus iz Nazareta, Milano 2007., str. 95).

 

«Utisnimo» Krista u svoja srca

Svetost, je utisnuti Krista u same sebe, njegovu riječ, ljubav i milosrđe. Mi uživamo predokus dara i ljepote svetosti svaki put kada sudjelujemo u euharistijskom bogoslužju – u svetoj misi, u zajedništvu s "neizmjernim mnoštvom" blaženih duša, i - onih na Zemlji i onih na Nebu - koje skupa slave GOZBU LJUBAVI i kliču Božjem spasenju i Jaganjcu: «Blagoslov i slava, i mudrost, i zahvalnica, i čast i moć i snaga Bogu našemu u vijeke vjekova. Amen.« (usp. Otk 7, 9-10).

 

Slijedimo, nasljedujmo, Krista!

Danas častimo i slavimo, ne samo Svete koje je Crkva proglasila svetima, nego danas slavimo i sve one svece i svetice, mučenike u mučenice koji nisu od Crkve proglašeni takvima, a koji su u potpunosti i snažno živjeli svetost na veoma osoban način, uprisutnjivali Krista u svom životu i radu, . Oni su se, živeći u Božjoj ljubavi, svaki dan SUOBLIČIVALI slici Sina Božjega. Nasljedovali Krista!

 

Pobjeda Ljubavi! Svi smo pozvani postati sveti!

U svecima vidimo pobjedu ljubavi nad sebičnošću i smrću: vidimo da slijediti Krista vodi k životu, i ovdje na zemlji i vječnom životu. Svetost je izvorni poziv svakoga krštenika (usp. Lumen gentium 40). Naime, Krist, koji je jedini svet s Ocem i Duhom Svetim (usp. Otk 15,4), ljubio je Crkvu kao svoju zaručnicu i predao samoga sebe za nju da je posveti (usp. Ef 5,25- 26). Zbog toga su svi članovi Božjeg naroda pozvani postati sveti, slijedeći riječ sv. Prema Pavlu: “Ovo hoće Bog: vaše posvećenje” (1 Sol 4,3). B

 

Duše naših pokojnih su „u ruci Božjoj“!

Utješeni tim zajedništvom u velikoj obitelji svetih, sutra ćemo se spomenuti svih svojih pokojnih i svih vjernih mrtvih. Htio bih vas pozvati da i Dušni dan, 2. studenoga, sjećajući se svojih pokojnih i moleći za njih, proslavimo u svjetlu uskrsloga Krista koji je umro i uskrsnuo za nas i otvorio nam vrata i prolaz u Očev dom, Kraljevstvo živih. Onaj tko slijedi Krista u ovome životu, dolazi tamo gdje nam je Isus pripravio mjesto. Njihove duše - kao što kaže Sveto pismo - već su "u ruci Božjoj" (Mudr 3,1). Stoga ih se najispravnije i najdjelotvornije časti tako da se moli za njih i slavi svetu misu. U jedinstvu sa svetom misom mi možemo zagovarati - moliti za vječno spasenje naših pokojnih i iskusiti duboko zajedništvo s njima, očekujući naš konačni susret s njima, u našem i njihovu Spasitelju, Isusu Kristu.

Neka nam Djevica Marija izmoli milost da čvrsto vjerujemo u vječni život i osjećamo se u punom zajedništvu s našim dragim pokojnima.

Pred nečovječnim nasiljima, i u Ukrajini i u Gazi i mnogim drugim mjestima širom svijeta, molimo kako bi prestalo nasilje i zavladao ponovno Božji MIR na ovom svijetu i među narodima. Amen.

 

 

DUŠNI DAN - Allesrseelen

Četvrtak, 2. 11. 2023.

Spomen svih naših pokojnih i svih vjernih pokojnika

Spomendan

Misna čitanja

 

Prvo čitanje: Job 19, 1.23-27a

Ja znadem: moj Izbavitelj živi.

Čitanje Knjige o Jobu

Job progovori i reče: O kad bi se riječi moje zapisale i kad bi se u mjed tvrdu urezale; kad bi se željeznim dlijetom i olovom u spomen vječan u stijenu uklesale!

Ja znadem dobro: moj Izbavitelj živi i posljednji će on nad zemljom ustati. A kad se probudim, k sebi će me dići: iz svoje ću puti tad vidjeti Boga. Njega ja ću kao svojega gledati.

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam: Ps 27

Pripjev: Vjerujem da ću uživati dobra Gospodnja u zemlji živih.
https://youtu.be/IcALc1NZqDM?si=sRz_l6swb6zjlCf1

Gospodin mi je svjetlost i spasenje:
koga da se bojim?
Gospodin je štit života moga:
pred kime da strepim?

Za jedno molim Gospodina,
samo to ja tražim: da živim u Domu Gospodnjem
sve dane života svoga,
da uživam milinu Gospodnju
i Dom njegov gledam.

Slušaj, Gospodine, glas moga vapaja,
milostiv mi budi, usliši me!
Lice tvoje, Gospodine, ja tražim.
Ne skrivaj lica svoga od mene!

Vjerujem da ću uživati dobra Gospodnja
u zemlji živih.
U Gospodina se uzdaj, ojunači se,
čvrsto nek bude srce tvoje:
u Gospodina se uzdaj!

 

Drugo čitanje: Rim 5, 5-11

Opravdani krvlju njegovom, spasit ćemo se po njem od srdžbe 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo: Nada ne postiđuje. Ta ljubav je Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetom koji nam je dan! Doista, dok mi još bijasmo nemoćni, Krist je, već u to vrijeme, za nas bezbožnike umro. Zbilja, jedva bi tko za pravedna umro; možda bi se za dobra tko i odvažio umrijeti. A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije. Koliko li ćemo se više sada, pošto smo opravdani krvlju njegovom, spasiti po njem od srdžbe? Doista, ako se s Bogom pomirismo po smrti Sina njegova dok još bijasmo neprijatelji, mnogo ćemo se više, pomireni, spasiti životom njegovim. I ne samo to! Dičimo se u Bogu po Gospodinu našem Isusu Kristu po kojem zadobismo pomirenje.

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije Evanđelja: Iv 11, 25a.26b

»Ja sam uskrsnuće i život: tko u mene vjeruje, ako i umre,  živjet će».

 

Evanđelje: Iv 6, 37-40

Tko vjeruje u Sina ima život vječni i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan.

Čitanje svetog evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus mnoštvu: »Svi koje mi daje Otac doći će k meni, i onoga tko dođe k meni neću izbaciti; jer siđoh s neba ne da vršim svoju volju, nego volju onoga koji me posla. A ovo je volja onoga koji me posla: da nikoga od onih koje mi je dao ne izgubim, nego da ih uskrisim u posljednji dan. Da, to je volja Oca mojega da tko god vidi Sina i vjeruje u njega, ima život vječni i ja da ga uskrisim u posljednji dan.«

Riječ Gospodnja.

 

 

Evanđelje: Iv 11, 17-27

»Ja sam uskrsnuće i život: tko u mene vjeruje, ako i umre,  živjet će».

Čitanje svetog evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Kad je dakle Isus stigao, nađe da je onaj već četiri dana u grobu. Betanija bijaše blizu Jeruzalema otprilike petnaest stadija. A mnogo Židova bijaše došlo tješiti Martu i Mariju zbog brata njihova. Kad Marta doču da Isus dolazi, pođe mu u susret dok je Marija ostala u kući. Marta reče Isusu: »Gospodine, da si bio ovdje, brat moj ne bi umro. Ali i sada znam: što god zaišteš od Boga, dat će ti.« Kaza joj Isus: »Uskrsnut će brat tvoj!« A Marta mu odgovori: »Znam da će uskrsnuti o uskrsnuću, u posljednji dan.« Reče joj Isus: »Ja sam uskrsnuće i život: tko u mene vjeruje, ako i umre,  živjet će. I tko god živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada. Vjeruješ li ovo?« Odgovori mu: »Da, Gospodine! Ja vjerujem da si ti Krist, Sin Božji, Onaj koji dolazi na svijet!«

Riječ Gospodnja.

 

 

Ruf vor dem Evangelium - Vers: vgl. Joh 11, 25a.26b

Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit!
Christus Vincit † Christus Regnat † Christus Imperat †

https://www.youtube.com/watch?v=QHNls_RAGPU&feature=share&utm_source=EJGixIgBCJiu2KjB4oSJEQ

(So spricht der Herr:)
Ich bin die Auferstehung und das Leben.
Jeder, der an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben.
Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit!

Zum Evangelium
„Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt“, sagt Jesus zu Marta. Er wird das Licht des Lebens haben, er wird gerettet werden. „Glaubst du das?“ Die Frage ist an uns Christen des Jahrhunderts gerichtet. Marta hat mit einem Bekenntnis zu Jesus als dem von Gott gesandten Messias und Retter geantwortet.

 

Evangelium: Joh 11, 17–27

Ich bin die Auferstehung und das Leben

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes.

Als Jesus in Betánien ankam, fand er Lázarus schon vier Tage im Grab liegen. Betánien war nahe bei Jerusalem, etwa fünfzehn Stadien entfernt. Viele Juden waren zu Marta und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten.

Als Marta hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen, Maria aber blieb im Haus sitzen. Marta sagte zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben.

Aber auch jetzt weiß ich: Alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Marta sagte zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am Jüngsten Tag.

Jesus sagte zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Marta sagte zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll.